10 förslag för en lägre arbetslöshet

De enda EU-länderna som har högre arbetslöshet än Sverige är Italien, Grekland och Spanien. Men arbetsmarknadsministern tänker inte genomföra en enda reform under 2021 för att minska arbetslösheten. Det kommer att förvärra situationen för den som blivit arbetslös.

Igår presenterade Moderaterna 10 åtgärder som behöver vidtas för att trycka tillbaka arbetslösheten:

 • Förstärk Nystartjobben – sänkt anställningskostnad är en viktig insats för att arbetslösa ska komma i jobb.
 • Praktik för den som nyligen blivit arbetslös – för att minska risken att fastna i långvarig arbetslöshet. En åtgärd som bidrog till Sveriges framgångsrika hantering av finanskrisen.
 • Fler praktikplatser för långtidsarbetslösa
 • Bryt passivitet i arbetsmarknadspolitiska program
 • Knyt utbildning till permitteringen – det är bättre att fylla på med kunskap än att vara passiv
 • Arbetsförmedlingen behöver använda sina pengar
 • Förstärk Arbetsförmedlingens arbetsgivarkontakter
 • Inför Etableringsjobben
 • Språkkrav för snabbare integration
 • Inför bidragstak – så att det aldrig kan löna sig bättre att stapla olika bidrag än att ta ett jobb

En kommentar

 1. Brorson

  Avskaffa den statliga arbetsförmedlingen. Skilj mäklar-verksamheten från myndighetsutövningen.

  Varför fungerar det bra med privata fastighetsmäklare, om det inte skulle kunna fungera lika bra med privata jobbmäklare?

  Och varför inte kommunala arbetsförmedlingar? I mindre kommuner skulle den verksamheten kunna slås ihop med näringslivskontoret.

  Man ska självfallet inte kunna stapla bidrag på varandra, så att det lönar sig bättre att leva på bidrag än på ett heltidsjobb. Men ur vanligt är det? Vid uträkning av försörjningsstöd (s.k. socialbidrag) räknas andra inkomster ifrån. Försörjningsstödet kallas då utfyllnad, som täcker gapet mellan de övriga inkomster man ev. har och den beslutade normen för försörjningsstöd

  Riksnormen för försörjningsstöd för en ensamlevande vuxen är för i år 4.180 kr per månad plus faktiskt boendekostnad upp till ett visst belopp (max.c:a 7.000 kr) beroende på bostadsmarknaden / normal hyresnivå i kommunen (0 kr för den som saknar bostad). Plus tillägg för eventuella barn, beroende på ålder.

  Detta innebär att den som har utfyllnad (d.v.s har både lön och försörjningsstöd) får sänkt försörjningsstöd om han får högre lön. Det lönar sig alltså inte för en sådan person att höja sin lön, exempelvis genom att arbeta mer. Och ej heller att gå från 100 % försörjningsstöd till lön, om inte lönen överstiger försörjningsstödet. Det finns alltså ingen ”morot” i systemet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.