Tillgången till bostäder är Umeås akilleshäl – vi måste få fart på bostadsbyggandet!

I Umeå råder bostadsbrist sedan många år. I Folkbladet kan vi tidigare i veckan dessutom läsa om ett ras i bostadsbyggandet i Umeå. Det färdigställdes endast 412 bostäder förra året, vilket är på tok för lite.

Tillgången till bostäder är Umeås akilleshäl. Får vi inte ytterligare fart på nyproduktionen, så riskerar det hämma tillväxt och investeringar.

Kommunens mål är sedan tidigare att bostadsbyggandet måste öka till 2000 bostäder per år, men hittills har inte resultaten varit i närheten av detta. Prognosen för 2021 är omkring 700-800 bostäder.

Bostadsmarknaden är inte i balans och det saknas bostäder. I dagsläget skulle det behövas en fyrdubbling av bostadsbyggandet för att nå upp till målsättningen 2000 bostäder per år. Så här kan vi inte ha det. Såväl det kommunala bostadsbolaget som privata aktörer måste ges möjlighet att bygga mer.

Moderaterna vill bl.a:

✅ Möjliggöra för AB Bostaden att öka nyproduktionen av hyresrätter

✅ Öppna upp fler områden i Umeå för byggnation av bostäder

✅ Låt privata aktörer själva ha möjlighet att sköta och finansiera planarbetet, för att minska de långa köerna gällande detaljplaner

✅ Ersätta kvadratmeterregler med funktions- och kvalitetskrav

✅ Underlätta byggande genom regelförenklingar

✅ Minska antalet statliga riksintressen

✅ Avskaffa det generella strandskyddet, som idag är ett hinder för att skapa attraktiva boendemiljöer. Låt kommunerna besluta om eventuellt strandskydd.

 

Det är några av Moderaternas förslag, såväl lokalt som nationellt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.