Företagsklimatet: Umeå kommun på plats 133 av 181 kommuner

Umeå kommun borde kunna bättre.

Nu har Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) kvalitetsmätning av kommuners myndighetsutövning och service gentemot företag presenterats. Den som går under benämningen Öppna jämförelser – företagsklimat 2020. För åttonde året i rad ökar företagarnas nöjdhet med kommunernas myndighetsutövning över landet.

Umeå kommun hamnar på plats 133 av sammanlagt 181 kommuner som ingått i rankingen. Det är en försämring med sju placeringar jämfört med året innan. Bland kommuner med över 40 000 invånare, så ligger Umeå på plats 51 av 60 kommuner.

SKR:s öppna jämförelser om företagsklimat redovisar resultaten från Insikt – en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företag. Företagare får i undersökningen bedöma kommunernas service på sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. För första gången mäts nu också företagares nöjdhet med kommunernas service inom upphandlingar, men den ingår inte i den ordinarie undersökningen.

Undersökningen genomförs bland företagare som haft ett ärende inom ett eller flera av dessa myndighetsområden. Företagarna får i en enkät besvara frågor om kommunernas service vad gäller information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. De får också göra en helhetsbedömning om kommunernas service.

Det är helhetsbedömningen som ligger till grund för måttet ”nöjd-kund-index” (NKI). För Umeå kommun är det vad jag kan se samma resultat som förra året: 71 gällande NKI.

Fördelar med den här undersökningen är bl.a. följande:

Frågorna avser endast faktorer som kommunerna själva har ansvar för och kan påverka. Det är endast företagare och andra kunder som haft en kontakt med kommunen som deltar. Undersökningen möjliggör jämförelser över tid och med andra kommuner.

Detta understryker och bekräftar bara vad jag och Moderaterna under lång tid påtalat i Umeå.

Det finns fortfarande mycket att göra inom den egna kommunala organisationen, för att förbättra service och dialog med de lokala företagarna. Jag är väl medveten om att det inom Umeå kommun finns hög kompetens, ett brett engagemang och en stark förståelse för företagandets villkor. Men jag tror tyvärr att denna insikt inte finns lika påtagligt närvarande i exakt alla delar av Umeå kommuns olika verksamheter. Detta vittnar också många av de företagare vi träffar under året.

Ett växande Umeå är i behov av växande och framgångsrika företag – små-, medelstora- och stora företag – som genom arbetstillfällen och skattepengar till det offentliga bidrar till en god välfärd. 4 av 5 nya jobb skapas i småföretag. Detta måste tydligt återspeglas i den lokala kommunpolitiken för ett bättre företagsklimat.

Moderaterna har – ofta tillsammans med de övriga borgerliga partierna –  lagt en rad förslag på hur Umeå kommuns företagsklimat skulle kunna förbättras. Men tyvärr röstas dessa förslag ned av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Det finns mycket att göra för att förbättra företagsklimatet!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.