Umeå behöver fungerande flygförbindelser även efter pandemin!

I dagens Folkbladet finns jag med i tidningens nya satsning ”Debattduellen”, med nedanstående inlägg.

 

Rädda Bromma – Sverige behöver fungerande flygförbindelser även efter pandemin!

Regeringen har gett besked om att man har för avsikt att stänga Bromma flygplats så snabbt som möjligt. Miljöpartiet jublar och bjuder på tårta. Men detta är ett negativt besked för oss i Umeå och övriga delar av landet. Flyget spelar en viktig roll för att knyta samman vårt avlånga land och skapa möjligheter för ett konkurrenskraftigt näringsliv.

Umeå är beroende av goda flygförbindelser. Bromma som ett komplement till Arlanda gör det möjligt att snabbt och smidigt resa till och från Stockholm. När vi öppnar upp igen efter pandemin kommer båda flygplatserna att behövas. Under normala omständigheter – före pandemin – brukar det gå 5-6 avgångar per dag mellan Umeå Airport och Bromma. Således sker en betydande del av flygningarna till och från Umeå just kopplat till Bromma.

Framtiden för Bromma flygplats är inte heller en ny fråga, utan har debatterats mycket genom åren. Det är fullständigt oseriöst att Brommas öde ska avgöras av hur mycket som flygs mitt i en pandemi. Coronapandemin har ju av förklarliga skäl inneburit ett dråpslag mot det svenska inrikesflyget. Drygt 95 procent av passagerarna försvann nästan över en natt. Att använda detta som grund för att lägga ned Bromma är ju pinsamt.

Coronapandemin kommer inte att vara för evigt. Erfarenheter från tidigare kriser visar att flyget återhämtar sig i takt med konjunkturen. Rörlighet för människor och frakt är viktigt, av många skäl.  Därför är det fortsatt viktigt för Sverige att investera i infrastruktur och en grön omställning för flyget.

Låt oss se konkreta beslut och investeringar för utbyggnad av Arlanda innan Brommas framtid avgörs. Det kommer att krävas en omfattande utbyggnad av Arlanda, innan vi ens kan komma på tanken att avveckla Bromma.

Sverige förtjänar en seriös klimatpolitik som jagar utsläppen och inte flyget i sig. Om Sverige fortsätter att styras av en regering som skambelägger viljan till rörlighet och inte investerar i flygets framtid kommer svenskt flyg att halka efter i den gröna omställningen. Elflyget har en otrolig potential för den nära framtidens korta och snabba persontransporter. Elflyget bedöms introduceras i inrikesflyget redan i mitten av 2020-talet.

Även inblandning av biodrivmedel i dagens flygplansmotorer är ett viktigt steg i den gröna omställningen av flyget. Och precis som med elflyget har tekniken kommit långt – redan idag kan flygplansmotorerna utan nya investeringar ta emot upp till 50 procent inblandning av biobränsle.

Fungerande flygförbindelser är – och kommer fortsatt att vara – en avgörande och viktig del i Sveriges grundläggande infrastruktur. Flygbranschen genomgår dessutom i snabb takt en grön omställning.  Moderaterna kommer att stoppa avvecklingen av Bromma flygplats om vi vinner valet 2022.

 

Anders Ågren

Kommunalråd, M. Umeå

3 kommentarer

 1. Brorson

  Moderaterna borde vara mer rädda än så här om sitt anseende som ett seriöst skattesänkarparti, som vill sänka skatterna utan att det går ut över välfärden, lag och ordning. Inte en krona i statligt stöd eller underskottstäckning till Bromma flygplats. Låt dem, som vill använda den, stå för hela kostnaden, eller lägg ner, denna onödiga flygplats. Det finns en mycket välfungerande flygplats i närheten.

  Moderateraterna tror väl inte på konspirationsteorier om att MP vill lägga ner Bromma för att tvinga fram en minskning av flygresandet? Det är mycket möjligt att miljöpartisterna själva tror på dessa fantasier. Det var väl därför de firade med tårta. Så snopna de kommer att bli om det mer rationella flyglinjenät, som blir följden av koncentration till Arlanda, i stället leder till ökat flygresande. Det är nämligen vad som kommer att ske om man sänker de hutlösa biljettpriserna å Årlanda Expresstågen till mer normala nivåer.

  Moderaterna vet väl att monopol leder till monopolistiska prissättning? SJ klarar att köra tåg för 1 / 4-del av kostanden för det biljettpriset.

  Moderaterna vet väl att det har kommit större flygplantyper efter DC-3:an? Det är ingen välfungerande flygtrafik att köra olika flyg till två närbelägna flygplatser, i stället för ett större flygplan. Uppsplittringen på två närbelägna flygplatser för reguljärflyget är rena vansinnet.

  Det behövs ingen utbyggnad av Arlanda för att Bromma läggs ner. Men det ska väl inte MP bestämma, om vi får en ny regering? Det är alltså dubbelt oseriöst att behålla Bromma för att MP motsätter sig utbyggnad av Arlanda. Dels för att det inte behövs, och dels för att det ska inte MP bestämma.

 2. Brorson

  Jag vill klargöra att jag inte ställer tåg mot flyg och att jag INTE försöker krympa flyget genom att förespråka en nedläggning av Bromma. Jag vill också klargöra att jag fullständigt dömer ut regeringens förslag till höghastighetsjärnvägar och delar Moderaternas kritik mot det framlagda förslaget såsom samhällsekonomiskt olönsamt. Men från min sida gäller det omdömet just det förslaget, och inte eventuella andra hittills inte framlagda förslag till höghastighetsjärnvägar i Sverige.

  Tyvärr misstänker jag att många moderater har gått på regeringens valser om att det framlagda förslaget är det optimala och mest lönsamma. Detta förslag måste stoppas till varje pris (även en fortsatt ökning av inrikesflyget), eftersom det vore en gigantisk felinvestering, som under en mycket lång framtid kommer att blockera byggandet av verkliga höghastighetsjärnvägar.

  Om förslaget genomförs kommer det inte att generera tillräckligt stora nya trafikvolymer på järnväg genom minskning av framför allt flygets trafikvolymer, jämfört med väsentligt billigare hastighetshöjande åtgärder på de befintliga järnvägar. Regeringen vill alltså slänga ut hundratals miljarder kronor på järnvägsprojekt, som inte kommer att göra tåget tillräckligt konkurrenskraftigt i förhållande till flyget. Detta är rena vansinnet.

  Förslaget måste snarast kastas i papperskorgen och en förutsättningslös utredning, som inte styrs av kommunala lobbyister, tillsättas om framtida höghastighetsjärnvägar. De, som driver detta projekt har inte ett uns järnvägstekniskt kunnande och vet ingenting om trafikekonomi och marknadsandelar.

  Till en socialdemokratisk partikongress hade tjugo exakt likalydande motion från kommuner längs de föreslagna linjen lämnats in. MP drivs om fantasier att rädda klimatet och kör med samma demagogi, som sedan partiet bildades Sälarna dör nu – vi har inte tid att vänta. Skogen dör nu – vi har inte tid med utredningar. Hela planeten brinner upp om tio år – vi har inte tid med marknadsanalyser och lönsamhetskalkyler.

  För att verkligen konkurrera ut flyget måste restiden med tåg ner till högst två timmar – i verkligheten och inte bara i tidtabellen. Tar tågresan mer än två timmar sker en gradvis minskning av flygets marknadsandel och en gradvis ökning av tågets. Låt oss titta på några exempel.

  1. Stockholm – Malmö: 2 timmar: Snitthastighet 255 km /h. Ja, om man bygger en ny järnväg kortaste och billigaste vägen och inte enligt regeringens kraftigt fördyrande förslag.
  2. Stockholm – Göteborg: 2 timmar. Snitthastighet 227 km /h. Möjligt om hastigheten på befintlig stambana höjs till 250 km /h.
  3. Stockholm – Oslo: 2 timmar 20 min. Snitthastighet 203 km /h. Möjligt med nya delsträckor väster om Arvika och ny järnväg Arvika – Oslo. ,
  4.Stockholm – Sundsvall: 1 timme 55 minuter. Snitthastighet 203 km / h, Kräver relativt omfattande linjeomläggningar Gävle – Sundsvall.
  5. Stockholm – Umeå: 3 timmar 30 minuter. Snitthastighet 200 km /h. Kräver ny järnväg även Sundsvall Härnösand samt Veda – Kramfors.

 3. Brorson

  PÅ bloggen En pensionärs betraktelser kan man läsa: ”Vi ska flyga mindre! Om fler flyger på Arlanda blir snabbtågen billigare! Så det blir ingen försämring! Bara bättre för oss som vill åka vidare utomlands.” Jag förstår inte vad karlen menar. Om han menar att tåget blir billigare, om fler tar tåget i stället för inrikesflyget till Arlanda kan jag förstå att tåget blir billigare.

  Men om han menaratt tåget blir billigare om allt inrikesflyg samlas till Arlanda, förstår jag inte alls vad han menar. Det borde ju ge en konkurrensfördel för inrikesflyget och ett passagerartapp för tågen. Om vi däremot ser till den mycket speciella tåglinjen Arlanda Express (Arlanda – Stockholm C) så är det klart att den tåglinjen gynnas av en koncentration av flyget till Arlanda. Men i så fall bör man nog kraftigt sänka biljettpriset på AEX , som tillämpar en monopolistisk prissättning.

  Aktuella biljettpriser för fullbetalande vuxen:

  SL-buss + tunnelbana till hela Stockholms län: 38 kr.
  Flygbuss Bromma – Cityterminalen: 99 kr.
  Flygbuss Arlanda – Cityterminalen: 119 kr.
  AEX-tåg Arlanda – Cityterminalen 299 kr.

  AEX har enligt riksdags- och regeringsbeslut (senast 2019) ensamrätt på all tågtrafik till / från Arlanda. Man tillåter (i praktiken tvingar) dock andra tågbolag att trafikera Arlanda, mot att deras passagerare måste betala en straffavgift på 100 kr för att komma in på flygplatsen.

  Monopolistisk prissättning går som bekant ut på att maximera vinsten genom att minimera försäljningen, vilket i högsta grad gäller AEX, vilket gynnar bolagets ägare, som också äger järnvägen genom Arlanda. Detta var ett experiment med privat finansiering och privat ägande av samhällsviktig infrastruktur, som beslöts av den borgerliga regeringen i början av 90-talet.Om vi återigen får en borgerlig regering, hoppas jag verkligen att den gör upp med tidigare borgerliga regeringars misstag. Den rödgröna röran bara pratar, men gör ingenting.

  Detta har givit de flygbolag, som trafikerar Bromma en konkurrensfördel mot övriga flygbolag. Bromma är en flygplats som inte hade behövsmed en vettig trafikpolitik. Man kan kanske tycka att den rödgröna röran borde ha avskaffat monopolet för AEX innan man beslutar att lägga ner Bromma. Men det handlar alltså inte om att Arlanda som flygplats inte kan ta över Bromma-flyget.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.