M: Reformer för halverad långtidsarbetslöshet och ökad trygghet

Tidigare i dag presenterade Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson Moderaternas vårmotion 2021. Moderaterna prioriterar kraftfulla reformer för att halvera långtidsarbetslösheten och öka tryggheten.

Sverige har EU:s femte högsta arbetslöshet. Jobben var Stefan Löfvens främsta löfte, men de har blivit hans största misslyckande. Sedan Löfven tillträdde har inget annat land utvecklats sämre än Sverige när det kommer till jobben. Långtidsarbetslösheten är den högsta någonsin. Snart har 200 000 personer varit arbetslösa mer än ett år.

Kraftfullt jobbpaket på tio miljarder kronor

I vårmotionen föreslår Moderaterna ett kraftfullt jobbpaket på 10 miljarder kronor som kan halvera antalet långtidsarbetslösa på tre år. Det handlar om att öka drivkrafterna för arbete, sänka lönekostnaderna för arbetsgivare som anställer långtidsarbetslösa och bryta passiviteten för att hjälpa långtidsarbetslösa till jobb.

– Jobbpremie: För att stärka drivkrafterna för långtidsarbetslösa att gå från bidragsberoende till arbete vill vi införa en jobbpremie. Den som lämnar långtidsarbetslöshet för ett jobb får behålla tio procent mer av arbetsinkomsten upp till 2 500 kronor per månad i maximalt 18 månader.

– 30 000 fler nystartsjobb: Nystartsjobben är det mest effektiva stödet eftersom det avsevärt sänker anställningskostnaderna för de företag som anställer långtidsarbetslösa. Ändå har de halverats under Stefan Löfven. Moderaterna vill mer än fördubbla antalet nystartsjobb.

– 20 000 fler praktikplatser: Vi vill bryta passiviteten genom praktikplatser och ett utbildningslyft för långtidsarbetslösa.

Efter finanskrisen utgjorde utrikes födda en tredjedel av de långtidsarbetslösa. Nu utgör de två tredjedelar. Långtidsarbetslösheten är till stor del ett integrationsproblem och ett invandringsproblem. Ska antalet långtidsarbetslösa kunna halveras behövs dels invandringen hållas nere genom ett volymmål, dels integrationen förbättras på det sätt som beskrivs i Moderaternas integrationspolitiska rapport. De viktigaste reformerna i rapporten är: Ett bidragstak som gör det mer lönsamt att gå från bidrag till arbete, kvalificering till välfärden genom arbete, en utbildningsplan och krav på godkänd SFI.

Kraftfulla satsningar på brottsbekämpningen

Brottslighetsutvecklingen fortsätter att vara ett av de största och mest akuta samhällsproblemen. Vi ser hur otryggheten ökar i princip alla delar av samhället. Moderaterna vill därför med full kraft vända utvecklingen genom flera reformer.

– Stärka hela rättsväsendet. Myndigheterna inom rättsväsendet är underdimensionerade. Moderaterna vill genomföra omfattande reformer på rättsområdet som bl.a. medför längre fängelsestraff. Vi avsätter betydande resurser för att möta rättsväsendets behov under kommande år.

– Högre polislöner. I M/KD-budgeten för 2019 införde vi en lönesatsning som innebär att poliser ska kunna få 3000 kronor mer i lön varje månad. Vi fortsätter den satsningen och utökar den med 350 miljoner kronor på tre års sikt, för att fler ska söka sig till och stanna kvar i polisyrket.

– Fler verktyg för Polisen mot den organiserade brottsligheten. Vi avsätter 400 miljoner kronor per år för att förstärka Polisens förmåga att bekämpa och klara upp brott. Det handlar bland annat om ökade möjligheter för avlyssning och dataavläsning.

– Stärka Tullverket som en brottsbekämpande myndighet. Tullverket ska få ökade möjligheter att till exempel med systematiska kontroller kunna stoppa misstänkt stöldgods. Moderaterna föreslår ökade anslag till Tullverket med 400 miljoner kronor på tre års sikt.

4 kommentarer

 1. Brorson

  Det är tydligt att den moderata politiken har blivit bättre sedan allianstiden. Men fortfarande finns en del kvar att göra. M förespråkar numera en mer realistisk arbetsmarknadspolitik.

  Men som det heter finns två diken. Kör man inte ner i det ena, kör man ner i det andra. Det är inte bara risk att den enskilde får mer i bidrag än han hade fått i lön, utan också risk för motsatsen, att den enskilde sänker sina ambitioner till nivån på de bidrag han kan få. Detta torde vara vanligare än högavlönade politiker tror. Förslaget om en jobbpremie för den som går från långtidsarbetslöshet till jobb är därför ett steg i rätt riktning, som kan förmå den arbetslöse att sikta högre. Och kanske dessutom söka någon utbildning.

  Men den som föredrar att stanna på ett låglönejobb resten av livet ska också hedras. Trohet, pliktkänsla mot sin gamla arbetsgivare är också hedervärt. Det får ju inte vara så att vissa tjänster inte tillsätts, eller anställda slutar efter kort tid, för att jobben inte ger status. När jag var barn hade vi en äldre granne som hade varit spårvagnskonduktör under hela sitt yrkesverksamma liv. Han hade inte ens avancerat till förare. Men han var en oerhört stilig och välklädd man, även på fritid, och utstrålade verkligen status. Fina möbler hade han också, inköpta med en låg lön, som dock aldrig hade upphört p.g.a. arbetslöshet.

 2. Brorson

  Arbetskraft får inte behandlas som en handelsvara, vilken som helst. Därför hoppas jag verkligen att Moderaterna aldrig kommer att stödja jök-partiernas försök att försämra arbetsrätten. Jag har skrivit en hel del om detta på denna blogg, och föreslagit lösningar som är bra för bägge parter, för både arbetsgivare och anställd, och i synnerhet för anställda som av någon anledning måste sägas upp.

  Den som blir olagligen uppsagd eller avskedad ska ha skadestånd, arton månadslöner är ett bra riktmärke, men detta skadestånd får inte kosta en småföretagare hela hans livsverk. Att misstag, som kanske begås av okunnighet om gällande regler eller som en överilad handling i en pressad situation, ska givetvis följas av någon form av straff. men en i övrigt laglydig småföretagare ska inte behandlas som den värsta brottsling.

  Jag tror att politiker, även moderater, har en övertro på möjligheten att skaka fram nya jobb genom sänkta löner – och bortser från den vånda en småföretagare kan känna, när han måste anställa någon, alltså rädslan för att anställa fel person, Jag tror att många småföretagare avstår från att expandera, trots att möjligheten finns, därför att de är rädda för felanställningar och stora arbetsrättsliga skadestånd. Jag har två förslag till lösningar:

  1. Underlätta för småföretagare att anlita bemanningsföretag, som tar över de svåra delarna av arbetsgivaransvaret.

  2. Reformera systemet med skadestånd vid olagliga uppsägningar (avsked. Den olagligt uppsagde ska ha samma skadestånd, d.v.s. arton månadslöner, som nu, men arbetsgivaren ska betala en viss procent, förslagsvis 2 % av företagets hela lönesumma till en central instans, som i sin tur betalar ut skadestånden till de olagligen uppsagda.

  Hade arbetsgivaren bara en anställd med en årslön på 200.000 kr, ska arbetsgivaren betala 6.000 kr i skadestånd till den centrala instansen. Hade han hundra anställda blir skadeståndet 600.000 kr. In- och utbetalningar från den centrala instansen ska balansera. Den centrala instansen kan vara en myndighet, en arbetsgivarorganisation eller en facklig organisation, eller något som fack- och arbetsgivarorganisationer driver gemensamt.

 3. Brorson

  Det behövs 10.000 – 15.000 nya fängelseplatser. De behöver inte ligga i storstäderna eller deras närhet. Det behövs nya och varaktiga statliga jobb i glesbygderna. Det är i längden ohållbart att betala ut glesbygdsstöd och skatteutjämningsbidrag till glesbygdskommunerna om storstäderna får de nya statliga jobben.

  1. De redan beslutade straffskärpningarna och de ytterigare straffskärpningar, som Moderaterna föreslår kräver fler fängelseplatser.

  2. Slopade straffrabatter leder till längre tid i fängelse, vilket kräver fler fängelseplatser.

  3. Den kända återfallsprocenten hos personer, som fått villkorlig dom är alldeles för hög, trots att övervakningstiden bara är två år. Fler bör dömas till fängelse.

  4. Högre produktivitet hs polisen – och det är väl meningen med satsningarna på polisen . leder till att fler åker fast och döms till fängelse.

  5. Sänkt straffbarhetsålder (jag föreslår från 15 till 10 år) och fängelsedomar även för personer under 18 år, kräver också fler fängelseplatser. Det behövs särskilda ungdomsfängelser, med högre säkerhet men inte ökad ”hårdhet” jämfört med nuvarande ungdomshem (SIS.hemmen).där kriminella och icke-kriminella ungdomar blandas

  Påföljden internering (det som i Danmark och Norge kallas förvaring) måste återinföras. Enligt mitt förslag bör förvaring komma efter det egentliga straffet som en extra påföljd för extremt farliga återfallsförbrytare. Härför behövs särskilda förvaringsanstalter.

 4. Brorson

  Elefanten i rummet. Alla vet att den finns, men somliga (regeringen) förnekar dess existens. Medan andra (oppositionen) har svårt att ta till sig HUR stor den är. För den har fått växa sig så stor, så att det inte skulle bli mycket resurser över till annat, om man tar itu med elefanten. Och den växande elefanten är den växande brottsligheten. Som det kommer att bli mycket dyrt under flera decennier framåt att ta itu med. Dess nuvarande storlek beror på försummelser under mycket lång tid.

  Sedan Lennart Geijers tid som justitieminister. Sedan fångupprorets dagar. Reportrar på Sveriges Radio åkte runt på landets fängelser och startade uppror. SR nöjde dig inte med att rapportera, utan reportrarna själva skapade nyheterna.

  Alla nya fängelser, som behövs, binder upp kommer att binda upp resurser under mycket lång tid framåt. Påföljden förvaring måste återinföras för de farligaste återfallsförbrytarna, dom i vissa fall måste låsas in på livstid. Innan de har begått brott, för vilka livstidsstraff är stadgat.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.