Vill Socialdemokraterna i Umeå och Västerbotten återinföra fastighetsskatten?

Av , , Bli först att kommentera 12

Alltfler socialdemokratiska distrikt runt om i landet ansluter sig uppenbarligen till kravet på att återinföra fastighetsskatten i Sverige. Det senaste S-distrikt som anslutit sig är Göteborg. Det hade varit intressant att få höra vad socialdemokraterna i Umeå och för den delen även i Västerbottens S-distrikt anser om detta – vill de återinföra fastighetsskatten?

Jag skriver om detta i torsdagens VK.

 

Återinförd fastighetsskatt skulle slå hårt mot Umeå!

Frågan om att återinföra fastighetsskatten har kommit upp i den politiska debatten. På senare tid har tunga Socialdemokrater, däribland energiminister Anders Ygeman, Socialdemokraterna i Skåne, Stockholm m.fl. ställt sig bakom ett återinförande av fastighetsskatt. Moderaterna säger nej till återinförd fastighetsskatt.

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) och Finanspolitiska rådet har tidigare presenterat förslag på fastighetsskatt som även skulle inkludera bostadsrätter. För Socialdemokraterna kommer frågan att avgöras på deras kongress i november. Miljöpartiet kommer också att ta upp frågan om återinförd fastighetsskatt på sin kongress. Sedan tidigare vet vi att Vänsterpartiet driver frågan om höjd fastighetsskatt.

Detta måste stoppas. En bostad är ett hem för de allra flesta och ingen inkomstkälla. En återinförd fastighetsskatt kommer att leda till att människor som saknar tillräckliga inkomster för att betala skatten kommer att tvingas flytta ifrån sina hem. Ett hem som man dessutom redan har betalat för med hårt beskattade pengar.

Det nya förslagen om fastighetsskatt kommer alltså att slå hårt mot många hushåll. I Umeå kommun var det år 2019 ca 14 000 hushåll som bodde i bostadsrätter och över 20 200 hushåll som bodde i småhus. 64 procent av Umeås befolkning bor i antingen bostadsrätt eller småhus och skulle därmed påverkas ekonomiskt mycket negativt av detta.

Människor ska känna sig trygga i sina hem. De ska inte behöva oroa sig för att tvingas flytta från sina hem på grund av en skatt. Socialdemokraterna i Umeå och Västerbotten har varit tysta i debatten så här långt. Det hade varit klargörande att höra deras syn på ett återinförande av fastighetsskatten.

Vi moderater kommer att säga nej till alla förslag om att återinföra fastighetsskatt.

 

Anders Ågren (M)

Kommunalråd, Umeå

Bli först att kommentera

Vansinne att stänga Bromma flygplats!

Av , , 3 kommentarer 10

Lägger upp ett pressmeddelande som nyss skickades ut till länsmedia, med anledning av regeringens besked att de vill stänga Bromma Flygplats.

 

Pressmeddelande 2021-04-21

Ågren (M): Vansinne att stänga Bromma flygplats!

Dagens besked att regeringen tänker stänga Bromma flygplats får stark kritik av Anders Ågren (M), kommunalråd i Umeå och förbundsordförande för Moderaterna i Västerbotten.

Anders Ågren kommenterar:

– Vilket vansinne! Bromma är en angelägenhet för hela Sverige. Flyget spelar en viktig roll för att knyta samman hela vårt avlånga land och skapa möjligheter för ett konkurrenskraftigt näringsliv. Bromma som ett komplement till Arlanda gör det möjligt att snabbt och smidigt resa till Stockholm och öppnar på så sätt för fler jobb och företagsetableringar runt om i landet. När vi öppnar upp igen efter pandemin kommer båda Bromma och Arlanda att behövas.

– Det här skadar Umeå och oss i norra Sverige. Norrland är beroende av just snabba och goda flygförbindelser. Beskedet är en rejäl kalldusch för jobb och företagande. Detta är ännu ett skäl till att vi måste byta regering i valet 2022, säger Ågren avslutningsvis.

3 kommentarer

Återigen brinner bilar i Umeå – tipsa Polisen om ni vet något!

Av , , 1 kommentar 7

Återigen brinner bilar i Umeå.

Igår totalförstördes sex bilar (plus en släpvagn) på Carlshem, i vad som enligt medias rapportering misstänks vara anlagda bränder.

Detta är fullständigt åt h-vete och jag förstår bilägarnas och de boendes oro och ilska över vad som skett.

Under förra året drabbades Umeå av väldigt många bilbränder. Om jag kommer ihåg rätt så var det anlagda bilbränder vid åtminstone tio tillfällen under år 2020. Totalt sattes 74 bilar i brand.

Sedan har det varit en paus med bilbränderna.

Umeå får inte vänja sig vid anlagda bilbränder eller annan kriminalitet. Här har alla ett ansvar. Tipsa polisen, om ni vet något som kan hjälpa dem i deras utredningsarbete.

Moderaterna har lämnat in en motion till fullmäktige om mer kamerabevakning på brottsutsatta platser. Det är bra att Polisen sätter upp bevakningskameror och även använder sig av drönare, men Umeå kommun borde komplettera med kameraövervakning på andra platser.

Vi är även beredda att anlita kommunala ordningsvakter för att bidra till att återupprätta tryggheten. Umeå borde följa andra kommuners exempel. Ordningsvakternas uppdrag är att upprätthålla allmän ordning och skapa trygghet i kommunen. De ersätter inte poliser, men är ett komplement i det trygghetsskapande arbetet.

Brottsligheten måste bekämpas på bred front.

1 kommentar

Ett starkt förtroende för Sveriges mjölkbönder bland allmänheten

Av , , 1 kommentar 6

Det finns ett mycket starkt förtroende för Sveriges mjölkbönder bland allmänheten.

Det med all rätta!

Jag ser ibland att mjölken ifrågasätts i massmedia, av vissa politiker och även på skolor och andra offentliga kök. Men mjölk och mjölkprodukter behåller sin starka ställning hos svenska folket. 9 av 10 har ett stort förtroende för den svenska mjölkbonden. 9 av 10 anser att det är viktigt att mjölk produceras i Sverige. Tre av fyra har en positiv inställning till mjölk. (Källa: Novus)

LRF har listat tio punkter om fördelarna med svensk mjölkproduktion. Dessa är värda att spridas:

1. Tack vare friska kor och skickliga mjölkbönder har svensk mjölk låg klimatpåverkan (44 procent lägre än världsgenomsnittet). Friska kor mjölkar mer och mer mjölk ger lägre påverkan per kilo mjölk.

2. Svenska mjölkbönder bidrar till ekosystemtjänster som kolinlagring och pollinering som är värda miljarder för samhället.

3. Sverige behöver fler betande djur. Naturbetesmarkerna är en av de mest artrika miljöerna i odlingslandskapet. En tredjedel av dessa marker betas av djur från våra mjölkgårdar.

4. Svenska mjölkkor är bland de friskaste i världen och användning av antibiotika på svenska mjölkgårdar är noga kontrollerad och världsunikt låg.

5. Kor omvandlar gräs, som vi människor inte kan äta, till näringsrik mjölk som är bra både för hälsan och miljön.

6. Svenska mjölkprodukter är gott, näringsrikt och mjölk innehåller 18 av 22 näringsämnen som vi behöver varje dag.

7. Mjölk och mjölkprodukter är bra för hälsan och kopplat till en minskad risk för några av våra vanligaste folksjukdomar, t.ex. diabetes typ 2 och hjärt-kärlsjukdom.

8. Mjölkbönderna är motorn på landsbygden och varje mjölkbonde genererar i snitt ytterligare fem jobb.

9. Mjölkproduktionen skapar arbetstillfällen och är en förutsättning för en levande landsbygd med skola och livsmedelsbutiker.

10. Sverige behöver 120 000 fler mjölkkor för att uppnå 100 procent självförsörjning (dvs 38 procent fler kor). Detta skulle skapa 6 665 nya arbetstillfällen.

Det skadar inte att dela med sig av dessa fakta.

Drick mer svensk mjölk!

1 kommentar

Återinförd fastighetsskatt skulle slå hårt mot Umeå!

Av , , 1 kommentar 9

I söndagens Folkbladet har jag fått nedanstående insändare publicerad.

 

Återinförd fastighetsskatt skulle slå hårt mot Umeå!

Frågan om att återinföra fastighetsskatten har kommit upp i den politiska debatten. På senare tid har tunga Socialdemokrater, däribland energiminister Anders Ygeman, Socialdemokraterna i Skåne, Stockholm m.fl. ställt sig bakom ett återinförande av fastighetsskatt. Moderaterna säger nej till återinförd fastighetsskatt.

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) och Finanspolitiska rådet har tidigare presenterat förslag på fastighetsskatt som även skulle inkludera bostadsrätter. För Socialdemokraterna kommer frågan att avgöras på deras kongress i november. Miljöpartiet kommer också att ta upp frågan om återinförd fastighetsskatt på sin kongress. Sedan tidigare vet vi att Vänsterpartiet driver frågan om höjd fastighetsskatt.

Detta måste stoppas. En bostad är ett hem för de allra flesta och ingen inkomstkälla. En återinförd fastighetsskatt kommer att leda till att människor som saknar tillräckliga inkomster för att betala skatten kommer att tvingas flytta ifrån sina hem. Ett hem som man dessutom redan har betalat för med hårt beskattade pengar.

Det nya förslagen om fastighetsskatt kommer alltså att slå hårt mot många hushåll. I Umeå kommun var det år 2019 ca 14 000 hushåll som bodde i bostadsrätter och över 20 200 hushåll som bodde i småhus. 64 procent av Umeås befolkning bor i antingen bostadsrätt eller småhus och skulle därmed påverkas ekonomiskt mycket negativt av detta.

Människor ska känna sig trygga i sina hem. De ska inte behöva oroa sig för att tvingas flytta från sina hem på grund av en skatt. Socialdemokraterna i Umeå och Västerbotten har varit tysta i debatten så här långt. Det hade varit klargörande att höra deras syn på ett återinförande av fastighetsskatten.

Vi moderater kommer att säga nej till alla förslag om att återinföra fastighetsskatt.

 

Anders Ågren (M)

Kommunalråd

Umeå

1 kommentar

Under Löfvens tid som statsminister har otryggheten ökat på alla håll i landet

Av , , 3 kommentarer 14

Under Socialdemokraterna och Löfvens tid som statsminister har otryggheten ökat på alla håll i landet och kriminaliteten har blivit grövre. Barn utsätts för rån och våldet ökar samtidigt som vi har brist på poliser i hela Sverige. År 2020 slog Sverige nytt rekord i antalet mord. Nästan varannan ung kvinna känner sig otrygg om kvällen i det egna kvarteret.

Moderaterna tar befolkningens oro på allvar! Vi föreslår bl.a:

✅ Fler polisanställda – särskilt i yttre tjänst. Goda villkor så att fler väljer att bli poliser, och fler stannar kvar i yrket.

✅ Hårdare straff: dubbla straff för gängkriminella, slopad mängdrabatt och slopad ungdomsrabatt.

✅ Utvisa utländska brottslingar i betydligt högre utsträckning. Idag utvisas bara 20 procent av de utländska medborgare som döms för våldtäkt och som är folkbokförda i Sverige.

3 kommentarer

Arbetslösheten i Sverige har ökat mest i hela EU sedan 2014!

Av , , 1 kommentar 5
Stefan Löfven och S/MP-regeringen har inneburit sju förlorade år för Sverige. Arbetslösheten har ökat mest i hela EU sedan Löfven tillträdde. Bidragslinjen måste bytas ut mot arbetslinjen.
Moderaterna vill:
✅ Införa bidragstak så att det lönar sig bättre att ta ett jobb än att stapla bidrag
✅ Sänka skatten på arbete så att ansträngning lönar sig bättre
✅ Skärpa språkkraven i integrationen
1 kommentar

Moderaternas vårkampanj i Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 4

Sedan en tid tillbaka har vi kört igång Moderaternas vårkampanj. Det är däremot först den senaste veckan som vi har börjat med materialutdelning runt om i Umeå. I gårkväll var vi exempelvis i Ersmark och delade ut material. Vi kommer att fortsätta under ett antal kvällar under denna månad med utdelning, som komplement till allt arbete som i pandemitider bedrivs via sociala medier.

Känner du oro över vart Sverige är på väg? Har du åsikter om vad som behöver göras för att vända utvecklingen? Vi vill höra vad du har att säga.

Kanske vill du prata om hur vi kan bekämpa brottsligheten, hur vi kan få valuta för skattepengarna, eller hur vi kan underlätta för företagsamma människor så att jobben blir
fler.

Socialdemokraterna har gjort sitt. Sex år med Stefan Löfven har gett högre kriminalitet och högre arbetslöshet.

Vi moderater ser att Sverige är på fel väg. Vi vet också att vi kan vända utvecklingen. Då måste vi prata klarspråk om problemen och vilka lösningar som finns.

Gå in på sidan www.maktskifte.nu och gör din röst hörd.

Det är dags för en ny start för Sverige!

Bli först att kommentera

En desperat (s)trategi

Av , , Bli först att kommentera 20

När (S) misslyckas på område efter område återstår till slut bara en sak – att smutskasta och ljuga om motståndarnas politik. Såväl den nationella som lokala debatten präglas alltmer av Socialdemokraternas tilltagande desperation. Det sker numera även i Umeå vecka efter vecka.

Nåväl. Vi moderater fortsätter att driva vår politik, med konkreta förslag bl.a. på trygghetsområdet i Umeå.

Moderaterna satsar lika mycket som Socialdemokraterna på socialtjänsten. Vi satsar lika mycket som Socialdemokraterna på fältverksamheten. Om man läser socialdemokraters insändare, bloggar och flöden på sociala medier kan man få en något annan bild. Men det är som sagt helt fel.

Moderaterna och Socialdemokraterna satsar lika mycket på denna viktiga verksamhet.

Utöver det, så har vi valt att prioritera mer medel till Tekniska nämnden just för att Umeå kommun ska kunna anställa – eller anlita – ordningsvakter för att bidra till ökad trygghet i Umeå.

Det är inget som Umeå kommun egentligen borde behöva lägga pengar på, men tyvärr har utvecklingen i Umeå liksom i andra kommuner runt om i landet varit så negativ på trygghetsområdet att det numera behövs. En tragisk utveckling – som måste mötas av åtgärder.

Men hur är det då med de 35 miljonerna som (S) talar om? Ja, det handlar om att genom hårdare kontroller vid ansökningar om försörjningsstöd i vår kommun få ner dessa kostnader.

Fusk med försörjningsstödet ska aktivt motverkas och där detta upptäcks måste det leda till konsekvenser. I M-styrda Sundbyberg började man 2017 genomföra frivilliga hembesök vid nya ansökningar om försörjningsstöd som en del i pågående utredningar. Resultatet blev att 24 procent av besöken ledde till avslag på ansökan om försörjningsstöd. Huvudorsaken till avslag på ansökningar var att personen inte bodde på den angivna adressen och att familjesituationen i vissa fall varit oklar.

S-styrda Södertälje har under lång tid haft stora problem med bidragsfusk, men kommunen har nu hittat ett sätt att komma åt fusket. Utbetalningarna av försörjningsstöd har halverats, med en nästan ofattbar summa på 100 miljoner om året, efter att kommunen lyckades upptäcka hur människor fuskade. En fungerande metod för att upptäcka fusket: hembesök till bidragstagare, möten för att visa att de personer som söker ekonomiskt stöd faktiskt uppvisar korrekt identitet, samt att man bor där man säger att man bor.

I en annan kommun – Sigtuna – gör kommunen bedömningen att 60 procent av det som betalas ut i försörjningsstöd går till personer som inte har rätt till ekonomiskt bistånd.

Försörjningsstöd får aldrig vara en permanent försörjningskälla, utan ett sista skyddsnät när inga andra inkomster finns.

Vi moderater vill att tydligare kontroller och frivilliga hembesök införs även i Umeå kommun, i linje med vad som införts i andra kommuner som Solna, Sundbyberg och Södertälje. Vi har föreslagit det tidigare men blivit nedröstade. Nu är det hög tid att även Umeå kommun tar sitt ansvar för skattebetalarnas pengar. Detta innebär också att kostnaderna för försörjningsstöd kommer minska påtagligt. Med en tydlig arbetslinje och hårdare kontroller av försörjningsstöd.

Socialtjänsten då? Den drabbas inte av en enda krona i nedskärning.

Det vet naturligtvis Socialdemokraterna, men deras strategi i Umeå är numera densamma som på riksplanet – att ljuga om motståndarnas förslag.

Bli först att kommentera

I valet 2022 är det hög tid för maktskifte och mer borgerlig politik i Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 7

Det är ett år och fem månader kvar till valet i september 2022. Socialdemokraterna har spelat ut sin roll såväl lokalt som nationellt. I Umeå har man styrt i olika konstellationer sedan 1994, och är synbart trötta. Det är hög tid för maktskifte i Umeå!

Moderaterna är samlingspartiet. Vi är Umeås största borgerliga parti och ser behovet av maktskifte. Vi förenar i vår politik både liberalism och konservatism, och har många av de nödvändiga förslagen för att Umeå ska utvecklas positivt i framtiden.

Moderaterna har medvind. Under senare år har vi också kunnat notera ett intresse och en nyfikenhet på Moderaterna som parti. Många personer med bakgrund i andra partier har valt att ta steget och bli medlemmar i Moderaterna. Vi ser det som ett uttryck för en stark tilltro till M som en stark, stabil och pragmatisk borgerlig kraft i Umeåpolitiken.

Moderaterna står upp för vikten av tillväxt i Umeå, vilken måste komma både stad och landsbygd till del.

Några av de moderata förslagen:

– Mer resurser till äldreomsorgen

– Språktest vid anställning av personal inom hemtjänst och äldreomsorg för att säkerställa nödvändiga kunskaper i det svenska språket

– Kraftiga satsningar på grundskolan

– Betyg från årskurs 4

– Sänkt kommunalskatt

– Besparingar på kulturens område

– Hårdare kontroller av försörjningsstöd

– Högre takt på bostadsbyggandet

– Fortsatt avyttring av delar av AB Bostadens fastighetsbestånd

– AB Bostaden ska beakta möjligheten till nyproduktion och bygga lägenheter utanför de centrala stadsdelarna. Det kan handla om kommundelscentra, men även i byar med omland som Tavelsjö, Sörmjöle, Bullmark, Botsmark, Yttersjö, Hissjö m.fl.

– Bättre företagsklimat, genom bl.a. avveckling av osund konkurrens

– Värnande av valfrihet inom välfärden

– Inför Lagen om valfrihetssystem (LOV) även inom särskilt boende, funktionshinderomsorg och daglig verksamhet.

– Kameraövervakning av särskilt brottsutsatta platser

– Skärp kontrollen av de föreningar och studieförbund som erhåller offentligt stöd

– Krafttag mot narkotikan

– Kommunala ordningsvakter för ökad trygghet

 

Umeå behöver mer borgerlig politik!

Bli först att kommentera