Skolan ska vara en trygg plats för såväl elever som lärare!

Skriver idag i Folkbladet tillsammans med Lena Riedl, vice ordförande i För- och grundskolenämnden. Insändaren bifogas nedan.

 

Skolan ska vara en trygg plats för såväl elever som lärare!

I november 2020 publicerade Brottsförebyggande rådet (Brå) rapporten ”Skolundersökningen om brott 2019”. Enligt rapporten har ungefär hälften av alla elever i årskurs 9 blivit utsatta för brott.

Rapporten visar att tjejer och killar har blivit utsatta för brott i ungefär lika stor utsträckning, men att typen av brott skiljer sig åt. Bland tjejer är det vanligast att ha utsatts för stöldbrott, följt av sexualbrott, och bland killar är stöldbrott vanligast, följt av misshandel. Många av brotten sker dessutom i skolmiljön. I rapporten framkommer att skolan är den vanligaste brottsplatsen för både lindrig och grövre misshandel, samt för fysiska sexuella kränkningar bland killar. Andelen elever som har uppgett utsatthet för lindrig misshandel i skolmiljö har ökat sedan 2015, både bland tjejer och killar.

Det finns en oro för brott, vilket leder till att unga undviker vissa platser, aktiviteter eller personer. Enligt Brås rapport är det vanligt att elever exempelvis har hållit sig borta från skolan en hel dag, av rädsla för att utsättas för brott.

På senare år har vi sett alarmerande exempel på att hot och våld har förekommit även i Umeås skolor. I lokalmedia kunde vi i september läsa om en ökning av anmälningarna om tillbud eller skador på grund av hot och våld i grundskolan. 123 fall år 2019, vilket var en ökning med 23 procent jämfört med 2018. Vidare har det framgått av reportage i media om att dödshot bland elever är en ökande trend. En handfull ”incidenter” som handlar om hot och fysiskt våld i skolan blir anmälda, men omfattningen av hot är enligt artikeln större än så. Det finns också en utbredd tystnadskultur bland eleverna, som ett resultat av hoten. Det har blivit svårare för vuxenvärlden att få reda på vad som har hänt.

Så här får det inte fortsätta. Skolan ska vara en trygg plats för såväl elever som personal. Alla brott på skoltid eller i anslutning till skoldagen ska polisanmälas.

Moderaterna har därför lagt förslag lokalt, genom en motion till fullmäktige. Skolans riktlinjer och rutiner vid brott måste vara tydliga och bör utformas efter tre huvudregler:

– Brottsliga handlingar ska aldrig accepteras.

– Skolan ska polisanmäla alla brott som sker under skoldagen eller i anslutning till skoldagen.

– Skyldigheten att polisanmäla ett brott gäller även när gärningsmannen inte fyllt 15 år.

Umeås skolor måste bli trygga för alla.

 

Anders Ågren

Kommunalråd, M

 

Lena Riedl

Vice ordförande i för- och grundskolenämnden, M

2 kommentarer

  1. Miso

    Återigen, vad är GRUNDEN till att detta sker, vad beror detta otroligt sorgliga och upprörande på? Vad finns det för preventiva åtgärder att ta? straff behövs också, men straff kan aldrig LÖSA en problematik, det krävs mer…

  2. leif

    Är skolan säkrare när den ägs av Kinesiska staten än när den ägs av det Svenska?

    Tack för att ni säljer oss till kommunisterna!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.