Vi måste öka takten på bostadsbyggandet i Umeå!

I dagens Folkbladet skriver jag om vikten av att öka takten på bostadsbyggandet. Läggs upp även här på bloggen.

 

Vi måste öka takten på bostadsbyggandet i Umeå!

I samband med senaste fullmäktige diskuterades bristen på bostäder i Umeå. Bristen gäller inte bara lägenheter utan även i stor utsträckning villor. Jag och Moderaterna lyfte förslaget om att fler områden måste öppnas upp för byggande av småhus.

Umeå kommun har som målsättning att bygga 2000 bostäder per år, men hittills har målet inte uppfyllts. Förra året byggdes bara 412 bostäder och 2019 färdigställdes ca 1000 bostäder. Prognosen för 2021 är omkring 800 bostäder. Utbudet av villor i Umeå är samtidigt extremt lågt.

Från moderat sida har vi påtalat bostadsbristen under en lång tid. Vi behöver bygga fler lägenheter, men också fler radhus och villor i Umeå. Den här situationen som vi befinner oss i är ett hot mot Umeås tillväxt.

Så sent som i juni i år lade Moderaterna i Umeå ett förslag i kommunfullmäktige om att uppdra till kommunstyrelsen att skyndsamt möjliggöra en högre takt på byggande av fler småhus (villor, radhus), men förslaget röstades ner.

Nu kom frågan upp till debatt igen. På en fråga om möjligheten att öppna upp fler områden för småhusbebyggelse, så svarade planeringsutskottets ordförande Janet Ågren (S) positivt på detta.  Det finnas alltså en politisk majoritet i Umeå för att möjliggöra ökad takt på byggande av småhus. Jag välkomnar det beskedet.

Det finns en stark efterfrågan på småhus och vi borde snarast öppna upp fler områden för byggande av småhus i Umeå. Om vi kan hitta en bred politisk enighet om detta, så är det en viktig signal till såväl byggbranschen som alla umeåbor – och potentiella blivande umeåbor – som vill bo i småhus.

 

Anders Ågren

Kommunalråd, M

Umeå

En kommentar

  1. Kim

    Vilka områden är det (m) tänker på?
    (Det är trots allt en brutal brist även på mark för flerbostadshus. Och det ger ju ändå fler bostäder per markyta?)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.