M-förslag: 2000 nya övervakningskameror till Polisen

Det behövs betydligt fler övervakningskameror! Såväl i Umeå som i övriga delar av Sverige.

Bra att Moderaterna nationellt lagt in i budgeten att öka Polisens bevakningskameror med ytterligare 2000 kameror. (Idag har Polisen bara 361 fasta kameror.)

Den som går ensam hem på kvällen ska inte behöva vara rädd för att bli rånad eller våldtagen. Ett viktigt steg i att öka tryggheten är 2000 nya övervakningskameror till Polisen.

Kameror kan inte ersätta polisiär närvaro, men utgör ett viktigt komplement i det polisiära arbetet och är trygghetsskapande. Idag finns bara 361 fasta kameror vilket försvårar polisens arbete med att lagföra kriminella.

Moderaternas budgetsatsning innebär att antalet tredubblas på ett år och att 2000 nya övervakningskameror finns på plats till och med år 2024.

Återupprätta lag och ordning.

2 kommentarer

 1. Brorson

  Omorganisationen av polisen, vilken hade beslutats av riksdagen och leddes av Dan Eliasson under dennes tid som rikspolischef, har förvisso givit polisen möjlighet att samla resurser från hela polisväsendet till de medialt mest uppmärksammade brotten. När bara 6 % av våldtäktsanmälningarna utreds och kvinnorörelsen kräver ändring, vad prioriteras då bort? Jo. bedrägeriförsök mot äldre.

  Polisen försöker dölja de brottens verkliga omfattning genom att övertala brottsoffren att söka upp bovarna och tala om för dem att de har begått ett ”misstag”. Att detta är sant, vet jag av egen erfarenhet, då jag ö.h.t. inte blev insläppt i förhörsrummet utan tvingades berätta om bedrägeriförsöket i receptionen inför väntande personer. Eftersom jag inte gav mig, upprättades slutligen en polisanmälan, som jag sedan fick hem i brevlådan.

  I anmälan underförstådd kritik mot mig för att jag hade bestridit betalningskravet i ett rekommenderat brev till den av bedragen uppgivna adressen, i stället för att ha ringt upp bedragaren – varigenom denne fått tillgång till mitt telefonnummer -. och rett ut ”missförståndet”. Jag skickade därför ett mejl med rättelse / komplettering till polisen och ännu en komplettering en månad senare, sedan jag forskat i saken och därigenom själv gjort halva polisutredningen.

  Jag fick då ett mejl från polisen, där man skrev att mina mejl hade skickats internt inom polisen, från registrator till receptionen, som dock inte kan läsa det filformat som registrator använder! Jag ringde då upp polisen på icke-akutnumret 114 14, och ställde den retoriska frågan om polisen ö.h.t kan utreda brott, när man inte ens kan läsa handlingar som skickas internt inom polisen, Jag krävde att poliskvinnan, som jag talade med, skulle framföra att registrator skulle skriva ut mina mejl på papper och lämna till receptionen.

  Detta vägrade dock poliskvinnan att göra, med motivering att hon saknar telefonnummer till polisens egna telefonnummer. Samtalet varade ungefär en halvtimme, varunder poliskvinnan flera gånger upprepade frasen ”Vad vill du fråga om”, som jag besvarade med ”Jag har inte ringt för att fråga om något, utan för att uppmana er att själva lösa era interna kommunikationsproblem”. Jag misstänker därför att det finns en intern order inom polisen att ”prata bort” anmälningar om bedrägerier mot äldre”.

  Under mina efterforskningar i saken har jag sett på nätet att andra personer har utsatts för bedrägeriförsök av samma bedragare, som har använt Kronofogden som medhjälpare både vid planering och genomförande av brotten, och att bedragaren har inriktat sig på personer som aningen fått ett betalningsföreläggande eller fått skuldsanering. I det sistnämnda fallet genom att anmäla bluff-fakturor till en skuldsanering, vilket fått till följd att de verkliga fordringsägarna fått sämre utdelning. Bedragaren kan härigenom ha lurat till sig hundratusentals kronor.

  På riksdagens webbplats står att farhågor har funnits att Kronofogdens rutiner skulle kunna utnyttjas av bedragare, men att det förekommit i så liten omfattning, så att någon lagändring inte är påkallad. Hmm, det kan ju riksdagsledamöterna tro, när polisen mörkar den verkliga omfattningen av denna typ av brott.

 2. Brorson

  Under flytt i samband med pensioneringen för femton år sedan hade jag missat en betalning för leveranser till den gamla lägenheten, vilken gick till Kronofogden. Bedragarna får uppgifterna från fogden och sparar dem i egna register för framtida bruk. Och chansade alltså på att jag är en förvirrad och glömsk 80-åring, som kunde skrämmas att betala. Men jag anade ugglor i mossen, eftersom jag inte har samma leverantör nu och denna gamla fordran var ju för länge sedan betald.

  Läste sedan på nätet om andra fall, då polisen inte velat upprätta anmälan om bedrägeriförsök mot äldre. Lägg därtill alla våldtäktsanmälningar, som avskrivs direkt utan att någon förundersökning inleds, under förvändning att det ”saknas uppslag”. Morgan Johansson anklagade i en debatt Johan Forsell, M, med orden ”DU har skurit ner polisutbildningen, när ni hade makten. Varför ska vi lita på DIG nu?”. Detta trots att Forsell aldrig har haft en ministerpost…

  Detta var mitt ena svar. Mitt andra svar är att det inte behövs någon polisutbildning för att utreda ekonomiska bedrägerier mot äldre, Polisen borde anställa ett gäng ekonomer med en juridisk grundutbildning. Och framför allt upphöra med ”ålderismen”, när man försöker prata bort äldre att inte anmäla brotten. De utbildade poliserna borde i stället se till att våldtäktsanmälningarna utreds OMEDELBART innan spåren har kallnat och offren hunnit tvätta sina kläder och sig själva, för det är ju där bevisen finns.

  När polisen försöker framställa sig själv som synnerligen effektiv med många gripanden, så är ju sanningen raka motsatsen. Det är inte tecken på effektivt polisarbete, när samma brottsling grips varje vecka, om och om igen. Det blir visserligen 52 gripanden per år, och det hade varit tecken på effektivt polisarbete, om 52 olika brottslingar hade gripits i stället för samma, som efter något enstaka dygn i häktet är ute och begår nya brott.

  Det är förvånande att någon ö.h.t vill vara polis under dessa förhållanden, och många slutar ju, ofta efter en kort anställningstid vid polisen. Morgan må skryta bäst han vill med att två nya polisutbildningar har startats under hans tid som justitieminister, men det är ju inte antalet antagna till polisutbildningen som bör räknas, utan antalet som är i tjänst. Och antalet poliser i yttre tjänst minskar ju.

  Och vad hjälper nya häkten och fängelser, så länge missbrukare och småtjuvar går fria, och få sitter inlåsta mer än några timmar åt gången, innan de har begått mycket allvarliga brott, om ens då. Och under världens påläggskalvar har lärt sig att de ostraffat kan kalla kvinnliga poliser ”svennehoror”? Ofta med följd att de söker inre tjänst eller väljer nytt yrke.

  En sak, som det talas för lite om, är alla svenska lagar som står på brottslingarnas sida, att svenska myndigheter t.o.m. enligt lag är skyldiga att hjälpa även internationella ligor att planera sina brott mot svenska medborgare, bl.a. med detaljerade personuppgifter om presumtiva brottsoffer. Varför de naturlitvis väljer Sverige för sin kriminella verksamhet.

Lämna ett svar till Brorson Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.