Ja, visst borde kommunerna inkludera företagen i det brottsförebyggande arbetet!

I dagens VK skriver två företrädare för Svenskt Näringsliv, däribland regionchefen i Västerbotten, Mats Andersson, om vikten av att kommunerna involverar företagen i det lokala brottsförebyggande arbetet. För de är medvetna om den ökande otryggheten och kriminaliteten som drabbar privatpersoner, företagare och hela bostadsområden i Västerbotten.

Jag kan bara instämma.

17% av företagarna i Umeå uppger sig påverkas i mycket eller ganska hög utsträckning negativt av brottslighet/otrygghet enligt en aktuell undersökning. Många företagare drabbas hårt av brottslighet och det är det största problemet företagen möter när företagsklimatet i Sverige mäts. Det handlar bland annat om stölder, rån och skadegörelse. Det orsakar stora kostnader, gör både företagare och anställda otrygga och kan i värsta fall leda till att verksamheter försvinner. Det är helt orimligt. Inget företag ska någonsin behöva överväga att lägga ner sin verksamhet på grund av brottslighet.

Moderaterna i Umeå presenterade i samband med vårt budgetförslag i juni 2021, två förslag på detta område:

  1. Uppdra till kommunstyrelsen att kartlägga vilka problem lokala företag har med kriminalitet.
  2. Uppdra till kommunstyrelsen att i dialog med näringslivet tar fram en åtgärdsplan för att minska företagens brottsutsatthet och otrygghet.

Tyvärr fick vi inget stöd från något annat parti i kommunfullmäktige gällande just dessa punkter.

Men vi moderater kommer fortsätta driva dessa, liksom andra viktiga, trygghetsfrågor.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.