Familjeveckan en uppenbar felprioritering

I Moderaternas budget kommer vi att ta bort regeringens ”familjevecka” och istället satsa på att stoppa det grova våldet. Alla föräldrar ska kunna släppa ut barnen till lekparken. Vi måste återupprätta lag och ordning i Sverige. Håller du med?

3 kommentarer

 1. Brorson

  En uppenbar felprioritering? Ja, det håller jag med om, men det är inte det värsta. Det sämsta med familjeveckan är INTE att den konkurrerar med mer angelägna utgifter (Det gör den också) utan att den kommer att ÖKA ARBETSLOSHETEN hos vuxna med hemmavarande barn, varigenom deras bidragsberoende ökar. Vilket blir dyrt för kommunerna, eftersom det i dessa familjer är fler än en person, som ska försörjas.

  Den S-ledda minoritetsregeringen borde redovisa de verkliga totalkostnaderna för sina huvudlösa förslag. Men jag förstår sossarna. Efter att ha spenderat miljard efter miljard på valfläsk åt MP, vill sossarna har ett eget litet köttben att gnaga på, ett eget valfläsk, som ska finansieras av det som blir över, när C har fått sina skattesänkningar.

  Ingen arbetsgivare vill (om arbetsgivaren själv får bestämma) anställa en person, som är förälder. Och om arbetsgivaren inte får bestämma vem som ska anställas, kommer berörda myndigheter att överhopas av diskriminerings-ärenden. Om arbetsgivaren i slutänden inte för bestämma vem som ska anställas, kommer verksamheten att bli lidande, vilket kommer att gå ut över sjuka och andra vårdbehövande, som kommer att drabbas av längre väntetider, sämre vård och ständiga personalbyten. Behovet av timvikarier kommer att öka, utan att deras chanser till fasta anställningar ökar.

  Är inte detta att måla f-n på väggen? Nej, eftersom det redan finns en uppsjö av ledigheter, som med laga rätt utnyttjas av anställda, som är förläldrar, i väsentligt större utsträckning än av icke-föräldrar. Nu ökar svårigheterna ytterligare at tfå ihop ett hållbart personalschema. Det blir ännu mindre attraktivt att anställa personer som är föräldrar- alltså just de personer, som behöver en lön i stället för bidrag att leva på.

  Men behöver inte föräldrar mer tid för att vara tillsammans med sina barn? Det tvivlar jag inte på. Men det måste finnas andra sätt än att öka arbetslösheten bland, dem som är föräldrar.

  Jag säger också nej till högre skatter på alkohol och tobak. Syftet med höga skatter på dessa hälsovådliga produkter ska vara att minska konsumtionen, inte att förstöra folks ekonomi. Prissättningen på alkohol och tobak måste därför vara en balansgång mellan motstridiga krav, men de nu aviserade prishöjningarna motiveras med att försvaret ska få en anslagshöjning med drygt en miljard

  Kommer dessa produkters skadeverkningar (medicinskt, socialt och inte minst ekonomiskt) att öka eller minska med de nya prisnivåerna? Kommer inga barnfamiljer att drabbas? För tyvärr finns både rökare och alkoholister inom kategorin föräldrar. Och fattiga föräldrar röker i större utsträckning än de mer välbärgade.

 2. Brorson

  I tidigare kommentarer har jag sagt nej till höjda skatter på bensin, diesel, tobak och alkohol. Höjda priser på tobak och alkohol leder till minska konsumtion, vilket är bra för folkhälsan. Men också till försämrad familje-ekonomi, vilket är dåligt för folkhälsan. Höjda skatter, som sammanvägt leder till sämre folkhälsa är av ondo.

  Flera studier har visat på ett samband mellan bensinpris och biljettintäkterna i kollektivtrafiken. Och det är framförallt kollektivtrafiken i glesbygd som hotas av indragningar eller total nedläggning .Men det är också i glesbygder, som bilen behövs som ett komplement till kollektivtrafiken. Det bästa vore att avskaffa alla fasta kostnader på bilägandet och ta ut alla skatter och avgifter som kilometeravgifter.

  Det är dags att elbilar skattas lika som bensin- och dieselbilar.
  Glesbygdsbefolkningen kan då sänka sina kostnader genom att använda kollektivtrafiken i största möjliga utsträckning, men ändå ha kvar den trygghet för oförutsedda resor och transporter, som den egna bilen utgör. Detta vore helt enkelt bra familjepolitik, att avstå från de extra skatteintäkter som höjd skatt (som inte kompenseras av sänkta fasta kostnader) på bensin och diesel skulle ge. Och som inte behövs om man avstår från familjeveckan.

  Dessutom har Moderaterna rätt i att det vore bättre att lägga resurserna på brottsbekämpningen än på familjeveckan. Föräldrar ska inte behöva begrava sin barn. Det är glädjande att Johan Forsell, M, nu har kommit med nya förslag, exempelvis att det svenska medborgarskapet ska dras in för personer som har dubbla medborgarskap och har begått grova brott, vilket dock kräver en grundlagsändring. Han kräver också förvar av säkerhetsrisker, vilket förre f.d. justitieministern Tomas Bodström påstår strider mot Europakonventionen. Jag har med citat ur konventionen visa att Bodström ljuger.

  Forsell har tidigare föreslagit att straffbarhetsåldern, f.n. 15 år, sänks utan att (såvitt jag vet) precisera med hur mycket. Jag har föreslagit att den nya gränsen ska vara 10 år, och även föreslagit straffsatser (i procent av straffet för vuxna, som begått samma brott) för de olika åldersgrupperna under 18 år. Jag har också föreslagit att påföljden internering (som i Danmark och Norge kallas förvaring) återinförs för SÄRSKILT FARLIGA ÅTERFALLSFÖRBRYTARE. Men – till skillnad mot Norge- som en extra påföljd EFTER avtjänat fängelsestraff

  Men i den frågan verkar M tveka. Jag förstår inte varför. Jag tycker också att M alltför ensidigt lägger fokus på fler poliser (behövs också), men talar inte alls om behovet av fler fängelser och förvaringsanstalter. Om bovar som en gång har gripits får sitta inne så länge som behövs för att hindra dem att begå nya brott behövs inte så många poliser.

  De särskilt farliga återfallsförbrytarna måste kanske sitta inne under längre tid än strafftiden för de brott, som de bevisligen har begått. Övriga dömda över 18 under den strafftid, som lagen stadgar för de brott, som de har begått. För brottslingar i åldern 10 – 17 år, ska det visserligen finnas en ”ungdomsrabatt”, men den ska minska för varje ytterligare levnadsår, och vara högst 25 % för en 17-åring, som alltså får sitta inne minst 7,5 år om straffet för vuxen är tio år.

  Det är alltså dags att sätta in verkningsfulla straff för unga förbrytare redan efter deras första brott.

 3. Brorson

  Magda gjorde en usel debut som ev. blivande statsminister, när hon skyllde rekryteringen till de kriminella gängen på kommunerna. Socialtjänst, skola och fritidsverksamhet ska alltså försumma sina egentliga uppgifter för något slags hjärntvätt-projekt.

  Mitt förslag att sänka straffbarhetsåldern till 10 år betyder inte att alla ska sitta i fängelse, men att staten ska ha ansvar för alla, som har begått brott och har uppnått den åldern. Kommunernas ansvar begränsas då till alla barn under 10 år, samt för icke-kriminella barn och ungdomar. som fyllt 10 år. Jag stödjer f. . Moderaternas förslag att det ska finnas särskilda ungdomsfängelser, där unga förbrytares skiftande vårdbehov kan tillgodoses.

  När fängelsemotståndare gömmer sig bakom polisers uttalanden att de unga förbrytarna är kommunernas ansvar, glömmer de att polisen inte mer hur länge en gripen person ska sitta inlåst i häkte eller fängelse. Och när riksåklagaren har tolkat barnkonventionen så, att en ung brottsling inte får sitta häktad längre än några timmar och därefter är ute och hånflinar mot den polis som gripet honom, gör polisen som alla andra. Skyller på att det är någon annans ansvar.

  Men vad menar polisen med att ökningen av antalet skjutningar beror på att de mest förhärdade brottslingarna har gripits och att gatan har tagits över av nästa generation. Men varför inte då släppa ut de mest förhärdade, så att de att de kan skapa ordning och reda (Magdas favorituttryck) på skjutningarna? Men så kan man väl ändå inte resonera? Nej, men då behövs ett bättre alternativ än att skylla på andra, som påstås inge göra vad de ska.

  1. När de ledande gestalterna har gripits ska de dömas till långa fängelsestraff, eller – om så behövs – till fangelse och internering efter avtjänat fängelsestraff. Det måste vara ett slut på frikostiga permissioner och möten med besökare i fängelset i enrum. De ska inte ha en chans att styra gängen inifrån fängelserna-

  2. Senast när toppskikten i de kriminella gängen har gripets och dömts, ska polisen gripa påläggskalvarna, som står i tur att ta över. varefter de ska dömas till rejäla straff för de brott, som de har begåtts. Därefter ska nästa årsklass påläggskalvar gripas och buras in. Så ska polisen arbeta sig ner i åldersgrupperna, tills alla straffmyndiga brottslingar har gripits.

  3. Men detta räcker inte, så länge det är lika lätt som nu, att resa in i Sverige illegalt och leva här under falsk identitet under flera år. Och så länge brottslingar, som har utvisats relativt enkelt och utan risk för upptäckt kan återvända med stulna eller förfalskade ID-handlingar. Det behövs en mycket kraftig förstärkning av gränspolisen.

  4. Det måste också bli mindre lönande för de utländska ligorna att begå brott i Sverige.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.