Experimentet med en gemensam förvaltning i Umeå kommun var ett gigantiskt misstag

År 2009 beslutade kommunfullmäktige om en ny samordnad förvaltningsorganisation för Umeå kommun. Avsikten var att den nya organisationen bl.a. skulle ge effektivare politisk styrning, och riva ”stuprören” mellan kommunens olika verksamhetsområden. Den nya organisationen trädde i kraft den 1 januari 2010. Tio förvaltningar blev en enda förvaltning.

Experimentet pågick sedan i mer än sju år – innan de flesta partier insåg att det var ett stort misslyckade. Från tjänstemannahåll fick vi politiker höra att den nya organisationen skulle kunna ge besparingar på hela 100 miljoner kronor – pengar som skulle frigöras för att förstärka verksamheten i välfärden.

Trots upprepade frågor i fullmäktige från oss moderater – under de år som Umeå kommun hade EN förvaltning – så kunde inte några besparingar överhuvudtaget påvisas. Tvärtom hade det nog resulterat i ökade kostnader, om man beaktade all den arbetstid som gick åt för våra anställda till att sitta i interna möten vecka efter vecka, månad efter månad, år efter år – för att försöka få detta med en förvaltning att fungera.

Allt sedan starten hade vi fått höra från kommunens medarbetare – på olika nivåer – att den nya organisationen tvärtom hade gett sämre förutsättningar att bedriva den kommunala verksamheten: alltifrån otydlighet om roller och ansvar, till sämre stöd. Väldigt många anställda vittnade dessutom om att ”stuprören” hade blivit ännu värre än när vi hade olika förvaltningar.

Sammantaget verkade inga av de förväntade resultaten ha uppnåtts. Inga ekonomiska besparingar, samtidigt som ”stuprören” och revirbevakandet hade ökat i styrka.

PwC utvärderade effekterna av organisationsförändringen i en rapport, som överlämnades till Umeå kommun. De konstaterade att inga av syftena kunde sägas ha uppnåtts, efter sju år. Det fanns inget mätbart överhuvudtaget att påvisa.

Moderaternas uppfattning var därför att vi skulle riva upp beslutet om en förvaltning, och återgå till flera olika förvaltningar. Detta i syfte att tydliggöra ansvar, befogenheter och roller. Då skulle också den kommunala organisationen som helhet att få arbetsro och kunna fokusera på det egentliga uppdraget. Inte fortsätta ägna en stor del av arbetstiden till interna möten, för att diskutera arbetsprocesser och värdegrunder i sju år till……

Det var bra att vi kunde hitta bred politisk enighet om att släppa detta experiment med en förvaltning och återgå till flera olika förvaltningar. Något som formellt skedde i januari 2019.

En kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.