Socialdemokraterna och Miljöpartiet har misslyckats med att stoppa den grova kriminaliteten – det räcker nu!

Regeringen har misslyckats med att stoppa de kriminella gängen. Vi ser hur vittnen skräms till tystnad, hur företag stänger igen eller känner sig tvingade att flytta. Offentliga tjänstemän tvingas utstå hot och drar sig för att anmäla brott.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har misslyckats med att stoppa den grova kriminaliteten. Vi moderater söker stöd, tillsammans med Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna, för 20 förslag i riksdagen:

✅ Inför en möjlighet till proaktiv hemlig avlyssning

✅ Utvisa fler gängkriminella från Sverige

✅ Kraftigt skärpta straff för gängkriminella

✅ Skärpta straff för ett antal brott som typiskt sett begås inom ramen för gängbrottslighet

✅ Visitationszoner för att söka efter illegala vapen och sprängmedel

✅ Inför ett system med anonyma vittnen

✅ Meddelanden mellan släktingar ska kunna användas som bevisning

✅ Utred en kriminalisering av att vara med i ett kriminellt gäng

✅ Inför ett nytt straff: vistelseförbud enligt dansk modell

✅ En ny huvudregel i sekretesslagstiftningen: all relevant information ska delas med Polisen för att bekämpa brott

✅ Fler myndigheter ska bekämpa brott

✅ ”Go for the money” – beslagta gängkriminellas egendom

✅ Fler poliser genom en särskild lönesatsning

✅ Fler övervakningskameror

✅ Skolor ska alltid anmäla brott

✅ Inför 24-timmarsgaranti i socialtjänsten

✅ LVU ska användas oftare för att skydda barn utsatta för kriminella miljöer

✅ Låt staten ta ett större ansvar för unga som begår allvarliga brott

✅ Släpp inte ut unga gripna direkt

✅ Stärkt föräldraansvar

 

Det är dags att verkligen göra det som krävs för att vända utvecklingen.

2 kommentarer

 1. Brorson

  Nu försöker straffrättsliberalerna på vänsterkanten blanda bort korten genom att prata om att stoppa efterfrågan på knark i stället för att bura in säljarna, gärna med en vinkling att det bara är över- och övre medelklassens partyknarkande, som driver efterfrågan. Dessa demagoger hoppas förstås att Moderaterna ska gå i fällan och förneka eller bagatellisera att detta problem finns.

  Skulle detta lösa problemet att skolbarn i s.k. utanförskapsområden bjuds på knark på väg hem från skolan? Så skapas efterfrågan där också bland barn, som inte har rika föräldrar, som ger ungarna generöst med veckopeng, som ungarna kan köpa knark för. De måste alltså finansiera sitt missbruk genom att själva sälja eller genom att begå andra brott. Så rekryteras minderåriga till gängen,

  Naturligtvis måste köparna straffas, så att de slutar köpa. Även rika föräldrar, som finansierar sina barns missbruk. Dessa föräldrar måste också utredas, för att klarlägga om de själva missbrukar också. Men jag vägrar göra detta till ett överklassproblem, typ Skyll på överklassen, så är problemet löst. Hela kedjan från producent till konsument måste slås ut, d.v.s. straffas med dryga penningböter (inkomstrelaterade dagsböter) eller buras in.

  1. Vill man fortsätta med sitt överklassliv får man avhålla både
  sig själv och sina barn från knarket.
  2. Ingen ska slippa straff för att han / hon har för låg inkomst för att betala böter. Därför föreslår jag att alla straff ska dömas ut som veckor, månader eller år i fängelse. Och att det ska finnas särskilda ungdomsfängelser.
  3, Den, som redan har utvecklat ett beroende ska – efter gen ansökan – ha rätt att avtjäna straffet i en rymningssäker vårdanstalt (specialfängelse) för kriminella missbrukare.
  4. Den, som inte har utvecklat missbruk och inte har begått ett allvarligare brott ska få fängelsestraffet omvandlat till dagsböter, under förutsättning att det kan antas att vederbörande kommer att betala böterna med egna, ärligt förtjänade pengar. Uteblir betalningen, ska motsvarande strafftid avtjänas i fängelse.

  De, som bjuder barn och ungdomar på knark i syfte att rekrytera dem till gängen måste buras in under lång tid. Det räcker inte med hårdare straff. Det räcker inte med dubbla straff för gängrelaterade brott. Åtta i stället för fyra månader förgängledare, som vet hur man undviker att åka fast för allvarliga brott, som ger långa fängelsestraff? Därför behövs förvaring för särskilt farliga återfallsförbrytare. Dock inte som ett straff, utan som en extra påföljd efter avtjänat fängelsestraff.

  Sett ur ekonomisk synpunkt torde det kosta mindre att låsa in de farligaste under mycket lång tid än att låsa in alla under något längre tid än straffet för samma brott idag. Jag har tjatat om att det behövs pengar till nya fängelser, och det är bra att Moderaterna har med den utgiften i sitt senaste budgetförslag. Men det räcker inte. Det handlar om ökade kostnader under många år, i vissa fall årtionden, framöver.

  Om detta är en klassfråga, så handlar det inte – som vänstern tror – uteslutande om att djäklas lite grand med överklassens partyknarkande. Det handlar lika mycket om att få bort knarket från de områden, där underklassen bor.

 2. Brorson

  Visserligen bättre än regeringen, men ändå en kompromiss mellan stridiga politiska viljor. Moderaternas egna förslag är klart bättre och värda att ta strid för, men ändå inte bra nog. M har rätt i att det behövs en ny
  brottsbalk. Det går inte längre att kräva höjda straff för de brott, som media haussar upp för tillfället, Det leder till skevheter och sammanblandning av vård och straff samt åsidosättande av principen Ju grövre brott desto hårdare straff.

  Jurister kräver att läkare ska hitta på diagnoser för att sjukförklara fysiskt och psykiskt friska brottslingar, som har begått i allmänhetens ögon ”sjuka” brott – med följd att farliga återfallsförbrytare rymmer från ”vården” .Jag föreslår att:

  1. Påföljden rättspsykiatrisk vård och avskaffas och att alla straff utdöms som veckor, månader eller år i fängelse. Samt att sjuka fångar får vård för sina sjukdomar i fängelset eller – om nödvändigt – vid rymningssäkra specialsjukhus. Om de tillfrisknar under strafftiden för de avtjäna resten av straffet i fängelset.

  2. Begreppet ”påföljd” slopas som samlingsbenämning för straff och vård och reserveras för extra konsekvenser av brott utöver straffet, som drabbar en del men inte alla dömde, såsom
  a) förlust av särskilda behörigheter, såsom läkarlegtimation, körkort och vapenlicens..
  b) utvisning (endast av utländska medborgare).
  c) förvaring (endast för särskilt farliga återfallsförbrytare, som är svenska medborgare, samt utländska medborgare, som efter utvisning har återvänt till Sverige i syfte att begå nya brott.)
  d) kontaktförbud och / eller vistelseförbud för återfallsförbrytare, som inte uppfyller rekvisitet ”särskilt farliga”. Kontaktförbudet kan avse en enskild person, exempelvis en tidigare fästmö, eller en grupp personer, såsom medlemmar i ett kriminellt gäng. Vistelseförbudet ska gälla för ett visst geografiskt område.

  Det bör observeras att dessa förbud inte utgör några fysiska hinder för överträdelser av förbuden samt att överträdelser kommer att ske. Om en överträdelse medför risk för den personens, som kontaktas, liv eller hälsa, ska i stället förvaring väljas.

  En påföljd ska inte leda till nedsättning av strafftiden. Om vi tar utvisning som exempel, så utvisas årligen tusentals utländska medborgare, fastän de inte har begått ett enda brott, eftersom de helt enkelt saknar asylskäl. Förlust av läkarlegitimation kan inte heller vara ett straff, eftersom de flesta saknar behörighet att utöva läkaryrket, fastän de inte har begått ett enda brott.

  Jag tycker f.ö. att det är oerhört viktigt att skilja mellan straff och påföljd (enligt denna nya definition). Eftersom såväl utvisning, förvaring och kontakt- och vistelseförbud, ska råda efter avtjänat fängelsestraff och alltså drabbar redan färdigstraffade personer.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.