Varannan lärare i årskurs 1-6 har utsatts för fysiskt våld av elever!

Tidigare den här veckan presenterades en rapport av Lärarförbundet med titeln ”Håll käften kärring” om situationen i svensk skola upp t.o.m. årskurs 6. Varannan lärare i förskoleklass, fritidshem och årskurserna 1-6 har utsatts för fysiskt våld av elever.

Ta in den siffran.

50 procent av lärarna har utsatts för fysiskt våld av elever. I det som förr hette låg- och mellanstadiet. (som exempel: lärare får knytnävsslag av sina elever, gravida lärare sparkas i magen).

Lärare som utsätts för fysiskt våld av sina elever….. I andra länder ligger siffran på 3 procent enligt internationella studier – i Sverige är det 50 procent på låg och mellanstadienivå.

Detta är svensk skola anno 2021.

En rapport som släpptes innan sommaren (maj 2021) visade hur det såg ut i högstadiet och på gymnasiet. Nästan hälften av högstadielärarna och fler än var femte gymnasielärare hade utsatts för en hotfull situation av en elev de senaste två åren. 16 procent av högstadielärarna hade under 2020 utsatts för fysiskt våld av elever.

Var femte lärare har funderat på att lämna yrket på grund av situationen med hot och våld. I Lärarförbundets rapport berättar lärare om fysiska skador, sömnsvårigheter, oro och ångest.

Vi kan inte tillåta att det fortsätter så här. Vuxenvärlden måste återta kontrollen i skolan.

Och lärarna måste få det stöd som krävs – av lagstiftare, arbetsgivare och det omkringliggande samhället – för att kunna upprätthålla ordningen i skolan.

Det är välkänt sedan tidigare att svenska klassrum präglas av för mycket stök och för lite ordning och reda. Sverige tillhör de OECD-länder med högst andel sena ankomster och OECD har tidigare rekommenderat att Sverige behöver mer arbetsro för att öka skolresultatet. Ja. Acceptera inte stök. Vuxenvärlden måste återta kontrollen i skolan.

Moderaterna har nationell arbetsstämma i Helsingborg torsdag-söndag denna vecka, och en del av förslagen gäller just ordning och reda i svensk skola.

Bland partistyrelsens förslag till ombuden finns flera viktiga delar.

En del i detta är att införa ordningsomdömen i grundskolan och på gymnasiet.

En annan viktig åtgärd är att stärka lärarnas rätt att ingripa. Skriv därför om skollagen, när det gäller trygghet och studiero. Ge lärarkåren tydliga befogenheter att upprätthålla ordningen i klassrummen.

En annan åtgärd som föreslås i propositionen, är att se strängare på angrepp på skolpersonal. En ny brottsrubricering vad gäller våld mot skolpersonal införs. Straffskalan ska motsvara den som gäller för våld mot tjänsteman. Bra.

Ett annat förslag är att införa möjligheten för skolor att anställa ordningsassistenter. Som kan bistå läraren med att ta över ansvaret för elever som visats ut ur klassrummet. Det blir en fråga lokalt att avgöra om det behövs. Detta kan också fylla sin funktion i att få en lugnare skolmiljö.

Det finns naturligtvis en rad andra saker att göra, men det måste bli ordning i svenska skolor.

Lärandemiljön ska vara stimulerande, trygg och i klassrummen ska det råda lugn och ro. Stök, skolk och oordning i klassrummen skall inte accepteras.

Återupprätta ordningen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.