Beklagligt! Återigen röstar fullmäktige nej till M-förslaget om kommunala ordningsvakter i Umeå

För att öka tryggheten och motverka brottslighet har vi moderater föreslagit att Umeå kommun ska anställa – eller anlita – kommunala ordningsvakter. Det är numera en ganska vanlig trygghetsskapande åtgärd runt om i landets kommuner. Kommunala ordningsvakter som ett komplement till Polisen.

Kommunala ordningsvakter finns redan i flera kommuner, däribland Uppsala, Örebro, Lund och Linköping.

De kommunala ordningsvakternas uppdrag är att upprätthålla allmän ordning och skapa trygghet i kommunen. Ordningsvakter ersätter inte poliser, utan ska användas som komplement till polisiär närvaro. Ordningsvakter lyder under Polismyndigheten och har begränsade befogenheter. De får avvisa, avlägsna eller omhänderta personer som uppträder störande på allmän plats eller som utgör en fara för den allmänna ordningen. Ordningsvakter får även omhänderta berusade personer.

Vi vill att Umeå kommun ska följa andra kommuners exempel och anställa ordningsvakter, som arbetar i team och vistas i kommunens mest otrygga platser på tider som kvällar och helger när otryggheten är som störst. De ska självfallet samverka med övriga viktiga aktörer, däribland UmeBrå, den kommunala fältverksamheten och polisen.

Vi hade med detta i vårt budgetförslag, kopplat till Tekniska nämnden, men det röstades ju ned i juni. Ambitionen var just en trygghetssatsning inom tekniska nämndens ram på 6 mnkr. I den här motionen är förslaget att Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden tillsammans får i uppdrag att inom sina befintliga ramar ordna motsvarande finansiering.

Men behövs det verkligen ytterligare trygghetsåtgärder i Umeå?

Moderaternas svar är ja.

Enligt rapporten Unga20 från Umeå kommun, som är en stor folkhälsoundersökning bland 6 100 unga i åldern 13–18 år i Umeå kommun, så uppger 41 procent av tjejerna i åldrarna 13-18 år att de är otrygga när de går hem ensamma på kvällarna.

Liknande resultat redovisades när enkäten publicerades för två år sedan. I ”Unga-enkäten” från 2018 uppgav även då 41 procent av tjejerna i åldern 13-18 år att de kände sig otrygga när de gick hem ensamma på kvällen. 4 av 10 var rädda för sådant som att bli misshandlade eller våldtagna när de gick hem ensamma.

Samtidigt vet vi att mer än var tredje kvinna i Umeå – cirka 40 procent – väljer ibland eller ofta – att avstå från att gå ut ensam av rädsla för att bli rånad, överfallen eller på annat sätt ofredad. Detta enligt folkhälsoenkäten ”Jämlika liv”, som offentliggjordes i december 2020.  Cirka 5 procent av männen uppger samma svar. Siffrorna ligger i nivå med riksgenomsnittet.

Ett annat exempel: 17% av företagarna i Umeå uppger sig också påverkas i mycket eller ganska hög utsträckning negativt av brottslighet/otrygghet enligt en aktuell undersökning.

I svaret till motionen konstateras att Umeå kommun redan idag, men i liten skala, har väktare och ordningsvakter. Det gäller framförallt socialtjänstens verksamheter, i stadshusets och socialtjänstens receptioner. Samt INAB på Umeå resecentrum.

Det är ju bra att dessa finns, men poängen med vår motion är att ordningsvakterna ska finnas i det offentliga rummet. För att öka tryggheten för umeåborna, på utsatta och otrygga platser.

Jag noterade också i debatten vad som stod i tjänsteskrivelsen, nämligen att Polisen har uttryckt att de gärna skulle se en utveckling mot kommunala ordningsvakter i centrumfyrkanten i Umeå. Så även Polisen ser att kommunala ordningsvakter skulle vara lämpliga i Umeå.

Jag välkomnar det beskedet.

Tyvärr fick Moderaterna bara stöd av KD och SD i voteringen, så motionen röstades ned med siffrorna 47-17 (1 ledamot avstod).

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.