Umeå behöver fler trygghetsskapande åtgärder – fler bevakningskameror är en del i detta.

Skriver i dagens Folkbladet om vikten av ökad kamerabevakning i det offentliga rummet. Bifogas nedan.

 

Ökad trygghet med kamerabevakning!

9 av 10 svenskar är positiva till bevakningskameror på allmän plats. Så vi moderater känner medvind och stöd när vi driver denna fråga i Umeå kommun gällande bevakning av offentliga platser.

Den som går ensam hem på kvällen ska inte behöva vara rädd för att bli rånad, ofredad eller våldtagen. Ett viktigt steg i att öka tryggheten är Moderaternas förslag om 2000 nya övervakningskameror till Polisen på nationell nivå. Detta kommer även Umeå till del.

Även Umeå kommun borde använda sig av möjligheten att sätta upp bevakningskameror på särskilt brottsutsatta platser, som ett komplement till Polisens kameror. Det kan gälla såväl centrala Umeå som andra stadsdelar i kommunen. Detta för att avskräcka brott, öka sannolikheten för upptäckt av brott, samt öka tryggheten då kameror signalerar att platsen är väl omhändertagen. Kamerabevakning ska inte ersätta patrullerande poliser eller andra satsningar, men det är ett värdefullt komplement.

Uppsala, Nacka, Trosa och Malmö är några exempel på kommuner som använder kamerabevakning för att skapa trygghet och förebygga brott. Kommunens kamerabevakning ska vara ett komplement till de områden som polisen övervakar med kamera.

Umeå behöver fler trygghetsskapande åtgärder. Fler bevakningskameror är en del i detta.

Anders Ågren

Kommunalråd, M

Umeå

3 kommentarer

 1. Helena Skagerlind

  Har ni M hört talas om att rätt stöd för barn och ungdomar med Npf-problematik från förskoleklass och genom hela grundskolan är trygghetsskapande för dessa elever och ett sätt att förhindra att de går ut grundskolan utan fullständiga betyg och senare hamnar i utanförskap, drogberoende och kriminalitet?

  • Brorson

   Det tror jag att de flesta moderater känner till, och särskilt de som har skolan som sitt huvudsakliga intresse- eller ansvarsområde. Om du menar att rätt stöd till vissa elever skulle vara hela lösningen på problemet, så sätter du själv fingret på svagheten i ditt resonemang genom att du skriver att det är ETT sätt. Jag tycker nog att M har fler verktyg i sin korg. Men ännu fler behövs…

 2. Brorson

  Nästan alla som begår grova brott, har begått brott förut. och borde sitta i fängelse för sina tidigare brott.

  1. Det måste bli ett slut på tramset att ”skola och socialtjänst” ska lösa problemen. Socialtjänstens uppgift ska vara att hjälpa laglydiga fattiga och inte vara något slags reservpolis. Till det ska ordningsvakter användas.
  2. Inför särskilda ungdomsfängelser. HVB-hemmen ska vara för icke-kriminella ungdomar, som inte kan vårdas i sina föräldrahem och ej heller kan placeras i familjehem.
  3. Sänk straffbarhetsåldern från 15 till 10 år.
  4. Avskaffa ungdomsrabatten för 18 – 20-åringar och inför i stället en ungdomsrabatt för 10 – 17-åringar.
  5. Avskaffa absorptionsregeln för den, som begått flera brott, och inför i stället en verklig mängdrabatt (för att ingen ska dömas till fängelse under flera hundra år).
  6. Höj maxstraffet för misshandel av ”normalgraden” från fängelse i 2 till 4 år, för grov misshandel från 6 till 10 år, samt för synnerligen grov misshandel från 10 till 12 år.
  7. Höj minimistraffet för mord från 10 till 14 år och sänk maxstraffet för mord från livstid till 20 år. Och avskaffa därmed de löjliga benådningsrättegångarna för livstidsdömda, varigenom de efter några år i fängelse får straffet sänkt till vanligen 18 år. (Straffet för mord är idag antingen tidsbegränsat 10 – 18 år eller livstid.)
  8. Avskaffa regeln att utländska medborgare, som har vistats i Sverige i mer än fyra år, inte får utvisas om det inte finns ”synnerliga skäl”.
  9. Inför förvaring (under 10, 20 eller 30 år eller livstid) EFTER avtjänat fängelsestraff för SÄRSKILT farliga återfallsförbrytare, med möjlighet till omprövning var 5:e år.

  Förvaring behövs som en extra påföljd efter avtjänat fängelsestraff för särskilt farliga återfallsförbrytare. Och den som värvar andra som medhjälpare eller utförare av morden uppfyller utan tvekan rekvisitet ”särskilt farlig”. Men det måste ske nu, innan de som måste dömas till förvaring har blivit så många, att alla budgetramar spräcks.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.