Socialdemokraternas vanstyre fortsätter – MP:s intresssen fortsätter att prioriteras före industrin och elkonsumenter

Socialdemokraterna fortsätter att prioritera Miljöpartiet före svensk industri och landets elkonsumenter. Trots att MP inte längre är en del av regeringen.

7 kommentarer

 1. Ulf Parde

  Håller med Ågren. Dessutom måste nog M, KD o SD vara beredda, att en gång till i Riksdagen försvara bensinskattesänkningen mot nya attacker från MP. Egentligen borde även L o C stödja denna sänkning.

 2. Brorson

  Det måste rimligtvis finnas en övre gräns för hur mycket koldioxid i atmosfären jorden klarar av. Men då måste det också finnas en undre gräns för hur mycket koldioxid som måste finnas för att nuvarande former av liv på jorden ska fortsätta att existera. Vi matas hela tiden av propaganda att den övre gränsen redan har passerats eller kommer att passeras om tre eller högst tio år. Men jag har aldrig sett till några vetenskapliga beräkningar om var dessa gränser ligger. I stället pratas om att vi måste gå tillbaka till den antagna koldioxidhalten under den förindustriella tiden – utan någon exakt angivelse av när den tiden upphörde. 1750? 1850? 1950?

  Nu börjar allt fler värlldsledare ifrågasätt att ”the tipping point” (när jordens undergång inte längre kan hejdas) inträffar under perioden 2025 – 2030. Den kinesiska regeringen har flyttat fram jordens undergång till efter 2060, och den indiska regeringen till efter 2070. För då ska de länderna bli koldioxidneutrala, d.v .s. då ska utsläppen av koldioxid inte vara högre än växternas återupptag kompletterat med nya tekniska, kemiska eller biologiska metoder för omvandling av koldioxid till flytande eller fasta ämnen.

  Och här i Sverige agerar bl.a. Moderaterna som om dom inte riktigt tror på jordens undergång före år 2045, alltså mer än 15 år senare än regeringens undergångsprofetior. För om jordens undergång sker redan 2025 är det väl helt oförsvarligt att sänka bensinpriset? Mens är det då inte också helt oförsvarligt att ladda elbilen? Sanningen torde vara att det finns inga tecken på jordens undergång i närtid. Och att den ”klimatomställning”, som alla politiker bekänner sig till med läpparna, inte behövs. Och rentav skadar klimatet, om klimatet öh.t. kan påverkas av politiska beslut.

  Per Bolund, som smet ut med svansen mellan benen för att slippa ställas till svars i en misstroendeförklaring, är den farligaste av alla klimatförnekare. För nu är det dags att tala om vilka de verkliga klimatförnekarna är. Jag räknar mig inte till dem, eftersom jag alltid har förespråkat energisnål teknik, exempelvis järnväg framför bil och flyg, och nu kärnkkraft framför vindkraft Och sparsamhet med ändliga naturresurser. Vilket MP också gjorde, när partiet var nybildat. Inget parti har begått ett så stort förräderi mot sina ursprungliga partiprogram som just MP.

  Jag accepterar inte längre att ständigt bli förolämpad av unga MP-snorvalpar, som aldrig har blivit mogna för politiska uppdrag, som tillhörig den generation, som har förstört jorden. När jag i själva verket tillhör den första generationen, som insåg att vi inte kan ha en ständig tillväxt, som bygger på ökad förbrukning av naturresurser, att den fortsatta tillväxten i stället måste bygga på ökade förädlingsvärden.

  All den energi, som detta kräver, måste bygga på ökat energiutbyte från de bränslen m.m. som används. Därför måste använt kärnbränsle återanvändas i en ny typ av reaktorer, som kallas ”generation 4”. Det var oerhört glädjande att höra detta i intervjun med Sveriges ledande storkapitalist, Jakob Wallenberg i TV-programmet ”30 minuter”, att han också inser detta.

  Därför säger jag ett mycket bestämt NEJ TILL SLUTFÖRVAR och JA till utökat mellanförvar av det använda kärnbränslet. Tekniken för ”generation 4” har varit känd sedan 1960-talet, men ansågs ointressant av stormakterna, eftersom den inte kan användas för framställning av vapenplutonium, Vad väntar världen nu på – att tekniken ska förbättras ytterligare?

 3. Miso


  …och var ska detta utbrända kärnbränsle förvaras säkert i 10000 eller 100000 år? Vi behöver väl inte ännu mer att tillfälligt förvara….

 4. Miso

  …och industrin? Om kärnkraftselen ska stå själv på marknadsmässiga villkor, hur jättedyr skulle den elen bli?

  • Brorson

   Svaret på din första fråga råkar finnas i min kommentar ovanför din. Kärnkraftmotståndare resonerar som om mänskligheten aldrig hade börjat med kärnkraft – och ej heller hade börjat med allt annat som fortsätter att ge radioaktivt avfall.

   Svaret på din andra fråga finns i tidigare kommentarer från mig, där jag jämför nya kärnkraftverk med nya järnvägar. Båda är nämligen dyra att bygga och kräver långa avskrivningstider för att anläggningskapitalet ska återbetalas. Det är därför sanslöst att samma politiker, som säger nej till nya kärnkraft med motivering att verken kostar för mycket, vill bygga en norrbottniabana, som är en järnväg som inte behövs och därför aldrig kan återbetala sig på annat sätt än genom nedläggning av andra järnvägar i Norrland, vilket kommer att genera mer lastbilstrafik. Det finns redan två järnvägar i nord-sydlig riktning söder om Gällivare.

   Skillnaden är att nya kärnkraftverk behövs, medan nya vindkraftverk inte behövs. Kärnkraftmotståndares demagogiska knep är att prata om kärnkraftverk, som bara körs när det inte blåser, vilket f. ö. är tekniskt omöjligt med kärnkraftens långa start- och stopptider. Vi kärnkraftförespråkare har aldrig påstått att kärnkraften kan ersätta ALLT annat.

   Men det kan ju ej heller vindkraften, som har den stora likheten med norrbottniabanan att den inte behövs. Hur kan den då löna sig, om inte marknadskrafterna helt sätts ur spel?

   • Miso

    Ditt svar på min första fråga är intressant, har du några källor på att tekniken för generation 4 är fullfjädrad och användbar sen 60-talet? ..och det här med att:
    ”Nu börjar allt fler värlldsledare ifrågasätt att ”the tipping point” (när jordens undergång inte längre kan hejdas) inträffar under perioden 2025 – 2030”

    …dels pratas det inte om jordens underång, utan när vi inte längre kan hejda värmeöjningen, utan den blir självförstärkande…och vad har de världsledarna för källor och kunskaper för att göra andra bedömningar än de klimatforskare som finns? …och ska vi inte vara försiktiga i överkant så vi har lite marginal att spela på, så vi inte spyr ut co2 ända in i kaklet?

    …sen är det bra att du inser att det inte kan finnas evig tillväxt, men samtidigt verkar du tro att vi kan ha evig tillväxt om vi bara ökar förädlingsvärdet?
    Ska en så stor del av världekonimins varor och tjänster kunna förädlas ännu mer varje år, i evighet?

    Bra svar om kärnkraftens marknadsmässighet, då förstår jag din synpunkt

 5. Miso

  ….sorry, såg nu att du också pratade om ”the tipping point” inte om jordens undergång, glöm just den meningen, men i övrigt så! 🙂

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.