Skuggsamhället breder ut sig

Av , , Bli först att kommentera 13

Skuggsamhället breder ut sig. Människor utnyttjas och far illa, och organiserad brottslighet använder välfärden som källa till finansiering. Det kan inte fortgå.

Moderaterna lägger nu tio skarpa lagförslag i riksdagen, med det gemensamma syftet att bekämpa skuggsamhället.

I ett läge där staten inte vet hur många som bor i landet, när en person som inte har laglig rätt att vistas i Sverige till och med kan vistas i statsministerns hem, och när 20 miljarder årligen fuskas bort från välfärdssystemet, är vi övertygade om att flera av riksdagens partier är redo att lyfta på den här stenen tillsammans med oss.

Moderaterna på nationell nivå föreslår:

  1. En ny svensk folkräkning och bättre kontroll
  2. Slopad sekretess mellan myndigheterna
  3. En ny informationsplikt mellan myndigheterna
  4. DNA-analys som huvudregel vid viss anhöriginvandring
  5. Anmälningsplikt för asylsökande
  6. Boendeskyldighet och elektronisk övervakning
  7. Stopp för bidrag till personer som vistas i landet utan tillstånd
  8. Förlängd preskriptionstid för av- och utvisningsbeslut
  9. Fler återtagandeavtal och överenskommelser med ursprungsländer
  10. Villkorat bistånd

Nu får vi ordning på Sverige.

Bli först att kommentera

Viktigt med företagsbesök

Av , , 1 kommentar 4

Fler jobb och fler företag i Umeå och vår region är av högsta vikt för Umeås utveckling. Därför har vi också kontinuerliga möten med olika företag, inom olika branscher. Just denna onsdag är det kommunstyrelsens arbets- och näringslivsutskott som genomför digitala företagsbesök – med Tyréns, AFRY och Brattby Sågverk.

Sedan många år tillbaka ingår detta som en självklar del i vårt arbete med att förbättra dialogen med företagare verksamma i Umeå och regionen. Som bekant finns det en rad synpunkter på vad kommunen bör och inte bör göra, just med avseende på att skapa förutsättningar för nya jobb och bättre möjligheter för företagande. Utmaningar med kompetensförsörjning är en annan punkt som brukar dyka upp i våra diskussioner.

Besöken är också värdefulla för att politiker – av alla politiska färger – ska få insikt i företagarnas vardag, samt få kunskap om fler av de företag som är verksamma i vår kommun.

1 kommentar

Vi måste trygga landets energiförsörjning

Av , , 3 kommentarer 7

Se till att rösta på ett parti som tar energifrågan på allvar. Sverige behöver mer kärnkraft.

3 kommentarer

Hälften av elräkningen består av skatt

Av , , 1 kommentar 18

Elpriserna skenar vilket leder till att vissa hushåll får elräkningar på flera tusentals kronor. Eftersom hälften av elräkning består av skatt tjänar staten pengar på det. Det är en absurd situation..

Vi moderater har i stället lagt förslag om att man ska slopa elskatten under januari och februari. Detta som en åtgärd i närtid.

1 kommentar

Varannan lärare i årskurs 1-6 har alltså utsatts för fysiskt våld av elever

Av , , Bli först att kommentera 3

I oktober förra året presenterades en rapport av Lärarförbundet med titeln ”Håll käften kärring” om situationen i svensk skola upp t.o.m. årskurs 6. Varannan lärare i förskoleklass, fritidshem och årskurserna 1-6 hade utsatts för fysiskt våld av elever.

Ta in den siffran.

50 procent av lärarna har utsatts för fysiskt våld av elever. I det som förr hette låg- och mellanstadiet. (som exempel: lärare får knytnävsslag av sina elever, gravida lärare sparkas i magen).

Lärare som utsätts för fysiskt våld av sina elever….. I andra länder ligger siffran på 3 procent enligt internationella studier – i Sverige är det 50 procent på låg och mellanstadienivå.

Detta är alltså svensk skola anno 2021.

En rapport som släpptes innan sommaren (maj 2021) visade hur det såg ut i högstadiet och på gymnasiet. Nästan hälften av högstadielärarna och fler än var femte gymnasielärare hade utsatts för en hotfull situation av en elev de senaste två åren. 16 procent av högstadielärarna hade under 2020 utsatts för fysiskt våld av elever.

Var femte lärare hade funderat på att lämna yrket på grund av situationen med hot och våld. I Lärarförbundets rapport berättar lärare om fysiska skador, sömnsvårigheter, oro och ångest.

Vi kan inte tillåta att det fortsätter så här. Vuxenvärlden måste återta kontrollen i skolan.

Och lärarna måste få det stöd som krävs – av lagstiftare, arbetsgivare och det omkringliggande samhället – för att kunna upprätthålla ordningen i skolan.

Det är välkänt sedan tidigare att svenska klassrum präglas av för mycket stök och för lite ordning och reda. Sverige tillhör de OECD-länder med högst andel sena ankomster och OECD har tidigare rekommenderat att Sverige behöver mer arbetsro för att öka skolresultatet. Ja. Acceptera inte stök. Vuxenvärlden måste återta kontrollen i skolan.

Moderaterna har på nationell nivå presenterat ett antal förslag gällande just ordning och reda i svensk skola.

En del i detta är att införa ordningsomdömen i grundskolan och på gymnasiet.

En annan viktig åtgärd är att stärka lärarnas rätt att ingripa. Skriv därför om skollagen, när det gäller trygghet och studiero. Ge lärarkåren tydliga befogenheter att upprätthålla ordningen i klassrummen.

En annan åtgärd är att se strängare på angrepp på skolpersonal. En ny brottsrubricering vad gäller våld mot skolpersonal borde införas. Straffskalan ska motsvara den som gäller för våld mot tjänsteman.

Det finns naturligtvis en rad andra saker att göra, men det måste bli ordning i svenska skolor.

Lärandemiljön ska vara stimulerande, trygg och i klassrummen ska det råda lugn och ro. Stök, skolk och oordning i klassrummen skall inte accepteras.

Återupprätta ordningen i den svenska skolan.

Bli först att kommentera

Staten ska stå på brottsoffrets sida!

Av , , 1 kommentar 13

Utsattheten för sexualbrott har fördubblats på två år och var tredje kvinna känner sig otrygg i sitt eget bostadsområde (BRÅ).

För få sexualbrott klaras upp och när en gärningsman väl blir dömd är straffen förhållandevis låga. Så ska det inte vara. Samhället ska stå på brottsoffrets sida. Vi moderater vill därför:

🔹 Skärpa minimistraffen för våldtäkt och för grovt sexuellt ofredande.

🔹 Att varje polisregion ska ha en grupp som är specialiserad på att utreda sexualbrott.

🔹 Att rätt till stöd från kvalificerat målsägarbiträde för den som utsatts för sexualbrott ska finnas.

🔹 Höja skadestånden för sexualbrott.

🔹 Förlänga preskriptionstiden för sexualbrott och ta bort preskriptionstiden helt för sexualbrott mot barn.

1 kommentar

En återinförd fastighetsskatt skulle slå hårt mot bostadsägare runt om i landet

Av , , Bli först att kommentera 13

I ett läge med skenade kostnader för bostadsägare, inte minst energipriser, vore det mycket kännbart för bostadsägare med en återinförd fastighetsskatt.

Givet att (S) har lovat ett aktivt och nära samarbete med V som förespråkar fastighetsskatten –  hur kan Magdalena Andersson garantera att fastighetsskatten inte återinförs?

Det säkraste sättet att försäkra dig om att fastighetsskatten inte återinförs – det är att lägga din röst på Moderaterna i valet den 11 september!

Bli först att kommentera

9 av 10 svenskar är positiva till bevakningskameror på allmän plats

Av , , Bli först att kommentera 13

9 av 10 svenskar är positiva till bevakningskameror på allmän plats. Så vi moderater känner medvind och stöd när vi driver detta ärende i Umeå gällande bevakning av offentliga platser.

Men frågan är varför så många partier och politiker i Umeå fortsätter sitt motstånd mot bevakningskameror?

Moderaternas linje är att även Umeå kommun borde använda sig av möjligheten att sätta upp bevakningskameror. Vi har föreslagit att ett program tas fram för hur kamerabevakning ska användas på brottsutsatta platser i Umeå. Samt att programmet tas fram i dialog med Polisen, så att kamerorna kan sättas upp där behovet är som störst.

Det kan gälla såväl centrala Umeå som andra stadsdelar i kommunen. Detta för att avskräcka brott, öka sannolikheten för upptäckt av brott, samt öka tryggheten då kameror signalerar att platsen är väl omhändertagen. Kamerabevakning ska inte ersätta patrullerande poliser eller andra satsningar, men det är ett värdefullt komplement.

Uppsala, Nacka, Trosa och Malmö är några exempel på kommuner som använder kamerabevakning för att skapa trygghet och förebygga brott. Kommunens kamerabevakning ska vara ett komplement till de områden som polisen övervakar med kamera.

Så sent som i höstas var det på nyheterna att kamerabevakning fungerar i Sverige, för att minska brottsligheten: våldsbrott minskar, narkotikaförsäljning får en faktisk minskning, Polisens arbete effektiviseras. Det blir lättare att lösa brott. I Göteborg och Malmö har kameraövervakning gjort att brott minskat. I Malmö är det kommunen som köpt in övervakningskamerorna.

Men här i Umeå så går det inte att få stöd för våra förslag om kamerabevakning. Obegripligt att det politiska motståndet är så starkt i Umeå, när det gäller att öka tryggheten och motverka brottsligheten.

Bli först att kommentera

Rusta upp försvaret och gå med i Nato!

Av , , 1 kommentar 12

I dagens VK fick jag min insändare om försvaret och Nato publicerad. Läggs upp här på bloggen som vanligt.

 

Rusta upp försvaret och gå med i Nato!

Ryssland hotar såväl sina grannländer som hela den fria världen. Europa befinner sig just nu i det allvarligaste säkerhetspolitiska läget på årtionden. Den aggressivitet och krav på en ny säkerhetsordning som Putin och Ryssland framför måste bemötas tydligt. Försöket att styra vilka länder som ska få gå med i Nato eller ej, måste avvisas.

Ryssland har sedan tidigare visat att landet inte väjer för att använda militära medel för att rita om Europas gränser. Angreppen på Georgien och Ukraina och den illegala annekteringen av Krim utgör mycket allvarliga brott mot folkrätten och den europeiska säkerhetsordningen.

Sverige måste i snabb takt stärka försvaret, på alla nivåer. Arbetet med  att stärka den nationella försvarsförmågan måste intensifieras – hotet från Ryssland finns här och nu. För att Sverige ska stå starkt i en allt oroligare omvärld behövs tydligt ökade försvarsanslag och ett fullvärdigt Natomedlemskap.

Ett Natomedlemskap är det enda försvarssamarbetet som på allvar stärker Sveriges säkerhet. Som medlem i försvarsalliansen skulle Sverige vara en del av Natos kollektiva försvar med solidariska försvarsgarantier som delas med 30 andra länder. Då skulle vi veta att vi får stöd vid ett väpnat angrepp. Ett medlemskap skulle också ge Sverige tillträde till Natos gemensamma försvarsplanering.

Hoten i vår omvärld blir allt tydligare. Rusta upp försvaret och gå med i Nato!

 

Anders Ågren

Förbundsordförande

Moderaterna i Västerbotten

1 kommentar

Hushållen i Sverige drabbas av Socialdemokraternas misslyckade energipolitik

Av , , 4 kommentarer 15

Regeringen vill inte ens kompensera hälften av landets alla hushåll för sin misslyckade energipolitik.

Vi moderater hoppades att Socialdemokraterna skulle säga ja till Moderaternas slopade elskatt och tillsammans med oss lätta hushållens elräkningar, och inte låta staten tjäna miljarder på elkrisen på bekostnad av medborgarna. Så blev det inte.

Idag meddelade energiministern att regeringen väljer bort Moderaternas generella elstöd till alla, för att i stället ge bidrag till några få.

Trots att varje enskilt hem drabbas av Socialdemokraternas misslyckade energipolitik, vill regeringen inte ens kompensera hälften av alla drabbade. Enbart 1,8 miljoner av Sverige alla 5 miljoner hushåll ska få hjälp. Det är helt enkelt inte rättvist.

Sverige förtjänar en regering som tar energiförsörjningen på allvar. Och som är redo att stötta alla landets hushåll som drabbas av den misslyckade energipolitiken, inte bara några få.

4 kommentarer