Är det inte dags att utse Lars Lystedt till hedersmedborgare i Umeå?

Av , , Bli först att kommentera 4

Kommunfullmäktige idag.

Idag var vi många som hade hoppats få ett svar på om Umeå kommun ska utse Lars Lystedt till ny hedersmedborgare i Umeå eller ej. Frågan är ju högaktuell och har aktualiserats på nytt, även från S-politikern Tomas Wennström.

Jag hade lämnat in nedanstående fråga till kommunfullmäktiges ordförande Marie-Louise Rönnmark (S) som skulle besvaras idag..

Men det visade sig vid uppropet att fullmäktiges ordförande dessvärre inte är med vid dagens sammanträde, så jag får väl helt enkelt lov att lyfta frågan på lämpligt sätt vid nästa sammanträde om en månad.

 

Fråga till kommunfullmäktiges ordförande Marie-Louise Rönnmark (S):

 

Är det inte dags att utse Lars Lystedt till hedersmedborgare i Umeå?

 

Det har under många år pågått en diskussion om att göra jazzlegendaren Lars Lystedt, tillika hedersdoktor vid Umeå universitet, till hedersmedborgare i Umeå. Tidigare hedersmedborgare är författaren Lars Widding (1988), fotbollslegendaren Gunnar Nordahl (1991), EU-kommissionär Anita Gradin (1997) och författaren Stieg Larsson (2012).

Frågan har inte bara diskuterats på insändarsidorna, utan har även vid tillfällen varit uppe i kommunfullmäktige. Moderaterna har i många år gett vårt stöd till försöken att få acceptans hos fullmäktiges presidium för förslaget.

Nu läste jag i VK att även S-politikern Tomas Wennström gett sig in i debatten och förordar att Lystedt utnämns till hedersmedborgare under jubileumsåret 2022 – i samband med firandet av Umeå 400 år.

Det är hög tid att skrida till verket i denna fråga. Lystedt har gjort stora insatser för Umeå, och gjorde tidigt Umeå känd som en internationell musikstad av rang. Dessa insatser, som sträcker sig över en lång period genom t.ex. skapandet av Umeå Jazzfestival, förtjänar nu att hyllas även genom utnämning till hedersmedborgare.

 

Min fråga till kommunfullmäktiges ordförande Marie-Louise Rönnmark är därför:

 

Delar du uppfattningen att det nu är hög tid att utse Lars Lystedt till hedersmedborgare i Umeå?

 

 

Umeå 2022-01-25

 

 

Anders Ågren

Kommunalråd (M)

 

 

Inte fyra år till med Socialdemokraterna!

Av , , 4 kommentarer 21

Kärnkraft avvecklas under elbrist, elpriserna slår rekord och klimatmålen missas. Utanförskapet växer och 1,3 miljoner människor kan inte försörja sig själva. Gängen är starkare, våldet råare, poliserna för få och fängelserna överfulla.

Den 11 september är det val. Håll ut.

Sverige behöver en ny regering!

 

Valfokus idag – vi måste få ordning på Sverige!

Av , , Bli först att kommentera 4

Tillsammans med ca 750 aktiva moderater så ägnar jag fredagen åt valförberedelser. Partiledning, valledare i länsförbund, kretsar och föreningar m.fl.

Egentligen skulle vi ha setts fysiskt i Norrköping i två dagar, men p.g.a. pandemin blir det digitalt.

Fokus på valseger den 11 september och vägen dit! Nu ökar vi takten.

Och vill du dra ditt strå till stacken för maktskifte – hör av dig! Bli medlem i Moderaterna, om du inte redan är det.

Vi måste få ordning på Sverige.

Minnesdag för Förintelsens offer

Av , , 5 kommentarer 9

Idag samlas människor över hela världen i en årlig manifestation. 27 januari är den internationella minnesdagen för förintelsens offer – samma datum som koncentrationslägret Auschwitz befriades år 1945.

Judarna utsattes för det mest fruktansvärda som kan tänkas. Vi får aldrig glömma det fruktansvärda öde som drabbade miljontals människor under 1930- och 40-talet, vilka alla utsattes för nazisternas förbrytelser. Tyvärr upprepas massmord och förföljelser än idag. Mänskligheten har inte lärt sig av misstagen. Den konservative 1700-tals politikern Edmund Burke ska ha uttryckt det på följande sätt: ”Det enda ondskan behöver för att segra är att de goda ingenting gör.”

Det är en sanning än idag.

Antisemitismen ska bekämpas, oavsett varifrån den kommer.

Umeå kommun stödjer Örnsköldsviks önskan att dra E4 utanför centrum

Av , , 1 kommentar 7

Idag hade vi uppe ett ärende på kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott gällande om vi kunde ställa oss bakom Örnsköldsviks kommuns intention att flytta ut E4 från centrum.

Umeå kommun står naturligtvis bakom den ambitionen. Det finns många skäl till att bygga en ny förbifart – inte minst avseende trafiksäkerhet, miljö, tidsvinster och hälsa.

Flera av oss har ju tidigare skrivit under debattartiklar med liknande innebörd. E4 genom Örnsköldsviks stadskärna är en mycket besvärlig flaskhals. Totalt passerar 22 000 fordon Örnsköldsvik varje dygn. Förbifart Örnsköldsvik skulle skapa tidsvinster på cirka 5 minuter per E4-passage, både för tunga godstransporter och privatbilister. Med Trafikverkets egna prognoser för ökning av vägtrafiken kommer situationen genom Örnsköldsviks centrum att bli ohållbar med trafikstockningar som följd. Särskilt på vintern är passagen genom staden svår med isiga, branta motlut.

E4 längs Norrlandskusten är en pulsåder för hela norra Sverige, där regelbundna stopp av trafiken i Örnsköldsvik hör till det vanliga. Att en så trafikstörande och känslig punkt som E4-passagen genom Örnsköldsvik finns kvar är inte bra för regionens och Sveriges utveckling. Tidsvinster i den här storleksordningen leder naturligtvis också till en ansenlig minskning av koldioxidutsläpp.

E4 förbi Örnsköldsvik är en samhällsekonomisk lönsam investering samt en nödvändig åtgärd i transportinfrastrukturen med anledning av de företagsetableringar och företagsexpansioner som sker i norra Sverige.

Så ja, Umeå stöttar Övik!

Förlegade normer och värderingar ska inte få begränsa friheten!

Av , , 1 kommentar 20

Flickor som inte får bära kortärmade tröjor för sina föräldrar, som inte tillåts ta av sig strumpbyxorna när det är varmt ute, som inte får vila i samma rum som en pojke eller spela fotboll på rasten.

Pojkar som uppmanas att kontrollera sina familjemedlemmar på förskolan, och personal som ifrågasätts när de inte bär slöja, eller för att de visar fötterna under sommaren.  Enligt en inventering av hedersproblematiken i Malmö stads förskolor är detta idag en del av den svenska verkligheten. Men problemen med hederskultur finns runt om i landet i varierande utsträckning, även i Umeå.

Förlegade normer och värderingar får inte begränsa barns och kvinnors frihet. Därför vill Moderaterna ställa krav på att den som kommer ny till Sverige ska genomgå obligatorisk samhällskunskap med fokus på svenska värderingar.

Utnämn Lars Lystedt till hedersmedborgare!

Av , , 1 kommentar 3

Idag skriver jag på insändarplats i VK. Läggs som vanligt upp här på bloggen också.

 

Utnämn Lars Lystedt till hedersmedborgare!

Det har under ganska många år pågått en diskussion om att göra jazzlegendaren Lars Lystedt, tillika hedersdoktor vid Umeå universitet, till hedersmedborgare i Umeå. Tidigare hedersmedborgare är författaren Lars Widding (1988), fotbollslegendaren Gunnar Nordahl (1991), EU-kommissionär Anita Gradin (1997) och författaren Stieg Larsson (2012).

Frågan har inte bara diskuterats på insändarsidorna, utan har även vid tillfällen varit uppe i kommunfullmäktige. Moderaterna beslutade år 2015 att ge vårt helhjärtade stöd till försöken att få acceptans hos fullmäktiges presidium för förslaget.

Moderaternas uppfattning kvarstår. Nu läste jag att även S-politikern Tomas Wennström gett sig in i debatten och förordar att Lystedt utnämns till hedersmedborgare under jubileumsåret 2022 – i samband med firandet av Umeå 400 år.

Det är hög tid att skrida till verket i denna fråga.

Lystedt har gjort stora insatser för Umeå, och gjorde tidigt Umeå känd som en internationell musikstad av rang. Dessa insatser, som sträcker sig över en lång period genom t.ex. skapandet av Umeå Jazzfestival, förtjänar nu att hyllas även genom utnämning till hedersmedborgare.

 

Anders Ågren

Kommunalråd (M)

Umeå

Hedersförtryck måste motverkas och bekämpas

Av , , 3 kommentarer 12

Det är 20 år sedan hedersmordet på Fadime Sahindal. Men hedersförtrycket är fortsatt utbrett i vårt land.

Enligt forskare kan 240 000 unga i Sverige leva under hedersförtryck. Var tredje elev med utländsk bakgrund bedöms leva under hedersrelaterade familjenormer. Det kan inte accepteras. Politiken måste ta ett större ansvar i att bekämpa hedersrelaterat förtryck och våld. Det är en av de viktigaste uppgifterna vi har. För jämställdhet och frihet kan inte uppnås förrän alla pojkar och flickor är fria att älska vem de vill och vara som de vill, utan att riskera livet.