Varannan lärare i årskurs 1-6 har alltså utsatts för fysiskt våld av elever

I oktober förra året presenterades en rapport av Lärarförbundet med titeln ”Håll käften kärring” om situationen i svensk skola upp t.o.m. årskurs 6. Varannan lärare i förskoleklass, fritidshem och årskurserna 1-6 hade utsatts för fysiskt våld av elever.

Ta in den siffran.

50 procent av lärarna har utsatts för fysiskt våld av elever. I det som förr hette låg- och mellanstadiet. (som exempel: lärare får knytnävsslag av sina elever, gravida lärare sparkas i magen).

Lärare som utsätts för fysiskt våld av sina elever….. I andra länder ligger siffran på 3 procent enligt internationella studier – i Sverige är det 50 procent på låg och mellanstadienivå.

Detta är alltså svensk skola anno 2021.

En rapport som släpptes innan sommaren (maj 2021) visade hur det såg ut i högstadiet och på gymnasiet. Nästan hälften av högstadielärarna och fler än var femte gymnasielärare hade utsatts för en hotfull situation av en elev de senaste två åren. 16 procent av högstadielärarna hade under 2020 utsatts för fysiskt våld av elever.

Var femte lärare hade funderat på att lämna yrket på grund av situationen med hot och våld. I Lärarförbundets rapport berättar lärare om fysiska skador, sömnsvårigheter, oro och ångest.

Vi kan inte tillåta att det fortsätter så här. Vuxenvärlden måste återta kontrollen i skolan.

Och lärarna måste få det stöd som krävs – av lagstiftare, arbetsgivare och det omkringliggande samhället – för att kunna upprätthålla ordningen i skolan.

Det är välkänt sedan tidigare att svenska klassrum präglas av för mycket stök och för lite ordning och reda. Sverige tillhör de OECD-länder med högst andel sena ankomster och OECD har tidigare rekommenderat att Sverige behöver mer arbetsro för att öka skolresultatet. Ja. Acceptera inte stök. Vuxenvärlden måste återta kontrollen i skolan.

Moderaterna har på nationell nivå presenterat ett antal förslag gällande just ordning och reda i svensk skola.

En del i detta är att införa ordningsomdömen i grundskolan och på gymnasiet.

En annan viktig åtgärd är att stärka lärarnas rätt att ingripa. Skriv därför om skollagen, när det gäller trygghet och studiero. Ge lärarkåren tydliga befogenheter att upprätthålla ordningen i klassrummen.

En annan åtgärd är att se strängare på angrepp på skolpersonal. En ny brottsrubricering vad gäller våld mot skolpersonal borde införas. Straffskalan ska motsvara den som gäller för våld mot tjänsteman.

Det finns naturligtvis en rad andra saker att göra, men det måste bli ordning i svenska skolor.

Lärandemiljön ska vara stimulerande, trygg och i klassrummen ska det råda lugn och ro. Stök, skolk och oordning i klassrummen skall inte accepteras.

Återupprätta ordningen i den svenska skolan.

En kommentar

  1. Numer Pensionär

    Ja man undrar vad de barn som gör så har fått för fostran av sin föräldrar. För det är ju i hemmet allt börjar. Visst kan ju barnet ha diagnos av ngt slag och ha svårt att styra sig men då ska det ju finnas resurser som tar hand om dessa barn på rätt sätt. I övrigt då så vet ju ingen vad barn som slåss skriker mm , hur har dom det hemma. Kanske föräldrar som gapar o skriker, slåss , super och knarkar och gud vet vad. Kanske barnet får stryk hemma. Vi vet inte vad som sker inom hemmets väggar. Gissar att dessa barn mår piss och varenda vuxen djävel blundar och skiter i att ens se att barnet mår dåligt p g a feghet. Tuff och djävlig attityd är ofta tecken på att ngt inte står rätt till. Ännu verkar vi vara där att det är vuxnas rätt till barnet som kommer först fast de är undermåliga föräldrar och till sist är det barnet som betalar slutnotan.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.