Skuggsamhället breder ut sig

Skuggsamhället breder ut sig. Människor utnyttjas och far illa, och organiserad brottslighet använder välfärden som källa till finansiering. Det kan inte fortgå.

Moderaterna lägger nu tio skarpa lagförslag i riksdagen, med det gemensamma syftet att bekämpa skuggsamhället.

I ett läge där staten inte vet hur många som bor i landet, när en person som inte har laglig rätt att vistas i Sverige till och med kan vistas i statsministerns hem, och när 20 miljarder årligen fuskas bort från välfärdssystemet, är vi övertygade om att flera av riksdagens partier är redo att lyfta på den här stenen tillsammans med oss.

Moderaterna på nationell nivå föreslår:

 1. En ny svensk folkräkning och bättre kontroll
 2. Slopad sekretess mellan myndigheterna
 3. En ny informationsplikt mellan myndigheterna
 4. DNA-analys som huvudregel vid viss anhöriginvandring
 5. Anmälningsplikt för asylsökande
 6. Boendeskyldighet och elektronisk övervakning
 7. Stopp för bidrag till personer som vistas i landet utan tillstånd
 8. Förlängd preskriptionstid för av- och utvisningsbeslut
 9. Fler återtagandeavtal och överenskommelser med ursprungsländer
 10. Villkorat bistånd

Nu får vi ordning på Sverige.

4 kommentarer

 1. brorson

  Du borde lägga ut en länk, så att man kan läsa förslaget i sin helhet. Det är väl genomarbetat, välbalanserat och bra.

  Intressant också att bidragsfusket beräknas kosta 20 miljarder. Läckage förekommer i alla stora ekonomiska system, men det borde vara praktiskt möjligt att minska de felaktiga utbetalningarna med minst 19 miljarder. De bör gå till försvaret, som måste rustas upp, oavsett om vi går med i Nato eller ej.

 2. Hassan

  Du glömde en VISSELBLÅSARLAG i kommunen och regionen som garanterar anonymiteten!!
  Jag förstår att ni politiker vill fördröja den så länge som möjligt

 3. brorson

  Det är bra förslag allihop, men det komme rtyvärr ändå att bli strid om dem i riksdagen. Förslaget handlar tydligen bara om av- och utvisade d.v.s. personer som har fått avslag på asylansökningar samt personer, som har utvisats p.g.a. brott. Men vi har ytterligare grupper:

  1. Personer, som har haft tidsbegränsade uppehållstillstånd, som har löpt ut, men inte har åkt hem. Det gäller bl.a. turistvisum, arbetstillstånd och tillfälliga uppehållstillstånd för flyktingar och alternativt skyddsbehövande. Det behövs effektiva kontroller både av in- och utresande, så att det framgår vilka som inte har åkt hem, när de ska.

  2. Personer, som har rätt att vistas i Sverige, men inte gör det utan har folkbokfört sig på falska adresser för att fortsätta att få bidrag. Tidigare rutiner, när folkbokföringen kontrollerade med berörda fastighetsägare om någon hade flyttat in, måste återinföras. Personer som har permanent uppehållstillstånd, men inte har vistats i Sverige har strängt taget inte rätt att vistas i Sverige, eftersom även permanenta uppehållstillstånd kan återkallas vid längre utlandsvistelser.

  3. Återvandrare. Begreppet återvandrare bör begränsas till invandrare, som genom myndighetsbeslut har rätt att vistas i Sverige resten av deras liv, men av egen fri vilja har valt att flytta tillbaka till sitt ursprungliga hemland. Det finns förslag om höga återvandringsbidrag. Men för att återvandrarna verkligen ska söka dessa bidrag, ska de inte ha möjlighet att få andra bidrag genom falsk folkbokföring i Sverige.

  Vad sedan gäller utvisning p.g.a. brott, bör beslut om detta flyttas från brottmålsdomstolarna till en särskild enhet inom Migrationsverket, eftersom domstolarna missköter detta. Utvisning ska vara regel vid alla brott, för vilka fängelse finns med i straffskalan. Men bör dessutom komma ifråga vid upprepade brott, för vilka endast böter har dömts ut. Om detta handläggs av Migrationsverket kan även andra besvärande omständigheter vägas in, såsom en parasitär livsstil.

  Verkställighetshinder för utvisning p.g.a, brott ska inte vara desamma som verkställighetshinder för avvisning av asylsökande som fått avslag, men inte har begått några brott, Här behövs en rejäl analys av vad de internationella regelverken säger och en rejäl uppstramning av de svenska regelverken.

 4. Numer Pensionär

  Mycketbra förslag, varför har det inte kommit tidigare. Men som vanligt blir väl förslagen när det är färdig förhandlat riktigt urvattnade och riktigt bleka så det skapar vånda och ångest hos de som röstar på M.

Lämna ett svar till Hassan Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.