Det behövs fler bostäder i Umeå

I dagens VK skriver jag på debattsidan tillsammans med Ulrik Berg, vice ordförande i Byggnadsnämnden, om vikten av att få fart på bostadsbyggandet i Umeå.

Debattartikeln läggs som vanligt upp här på bloggen.

 

Vi måste få fart på bostadsbyggandet i Umeå!

Enligt den senaste prognosen från Umeå kommun, som vi har fått redovisat för oss på politisk nivå, så verkar det ha färdigställts omkring 600 bostäder i Umeå under år 2021. Av dessa var 11 procent småhus. Det är alldeles för lite jämfört med behovet.

Vi har fortsatt brist på bostäder i Umeå och det är ett stort bekymmer.

Detta faktum har vi från moderat sida påtalat under en lång rad av år. Vi har även presenterat olika förslag för att kunna öka takten på bostadsbyggandet, däribland att öppna upp fler områden för byggnation av bostäder.

Nu senast lyckades vi i byggnadsnämnden få bifall till ett initiativ, tillsammans med andra partier, om att inleda planarbete för Röbäcksliden och Tegelbruksberget. Detta för att tillskapa småhus, men även andra boendeformer. Detta innebär att man snabbare kommer att kunna komma igång på med byggande på dessa områden. För Röbäcksliden rör det sig om ca 400 nya bostäder i småhus och 500 bostäder i flerbostadshus. För Tegelbruksberget rör det sig om ca 100 nya bostäder i småhus.

Kommunens mål är sedan tidigare att bostadsbyggandet måste öka till 2000 bostäder per år, men hittills har inte resultaten varit i närheten av målet. Som vi skrev ovan så verkar det ha färdigställts ca 600 bostäder år 2021. För år 2020 blev det bara 412 bostäder. År 2019 färdigställdes ca 1000 bostäder, år 2018 ca 1400 och år 2017 ca 950 bostäder.

Det är alltså inte i närheten av målet. Vi behöver fler småhus, fler hyreslägenheter, fler bostadsrätter.

Rådande situation är ett hot mot Umeås tillväxt. Som alltfler uppmärksammar, så är utbudet av villor extremt lågt, vilket vi måste tillgodose under kommande år. Under det senaste decenniet har småhusens andel av den totala produktionen legat på låga 17 procent. Umeå borde bli bättre på att erbjuda attraktivt boende i småhus runt om i vår kommun.

Det är viktigt att vi uppmuntrar byggande i hela kommunen. Från moderat sida så lyckades vi få igenom ett viktigt uppdrag till AB Bostaden, i samband med budgetfullmäktige i juni förra året. AB Bostaden ges nu i uppdrag att i alla lägen beakta möjligheten till nyproduktion och bygga lägenheter utanför de centrala stadsdelarna. Det kan handla om kommundelscentra som Sävar, Holmsund/Obbola och Hörnefors, men även i byar med omland som exempelvis Tavelsjö, Sörmjöle, Bullmark, Botsmark, Yttersjö, Hissjö m.fl.

Från Moderaterna i Umeå, så lade vi även ett förslag i kommunfullmäktige om att uppdra till kommunstyrelsen att skyndsamt möjliggöra en högre takt på byggande av fler småhus (villor, radhus). Detta röstades tyvärr ned. Men behovet av detta kvarstår alltså.

Småhusen är en viktig, men ibland förbisedd förutsättning, för kommunens utveckling. Många undersökningar genom åren visar dessutom att det är just i småhus som en majoritet av befolkningen helst vill bo. I en Sifo-mätning från 2019 så angav 75 procent av svenskarna att de ville bo i villa, radhus eller kedjehus. I en undersökning från Demoskop från år 2019 angav över 70% i åldern 25-49 att de helst ville helst bo i småhus. Så efterfrågan finns.

Vi måste få fart på bostadsbyggandet i Umeå, och det gäller även byggandet av småhus.

 

Anders Ågren

Kommunalråd, M

 

Ulrik Berg

Vice ordförande i Byggnadsnämnden, M

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.