Utländska medborgare som begår brott i Sverige med ”straffvärde på fängelsenivå” ska utvisas

Första åtalet efter påskupploppen är här. Det gäller en utländsk medborgare som egentligen saknar laglig rätt att vistas i Sverige, och som nu åtalas för att ha deltagit i upploppen och kastat sten mot polisen.

Men även om mannen nu döms kommer han med Socialdemokraternas politik inte utvisas för de brott han begått. Det väntade fängelsestraffet kommer nämligen vara för kort för att leda till utvisning. Det tycker vi moderater är fullkomligt orimligt. Den som kastar sten mot poliser – och inte är svensk medborgare – har förlorat sin rätt att stanna i landet.

Moderaterna har sedan 2019 drivit på för att alla utländska medborgare som begår brott med ”straffvärde på fängelsenivå” ska utvisas.

9 kommentarer

 1. Lars Gidlöf

  Hej du

  En fråga, är detta med att ett lågt dömt frihetsberövande inte ger utvisning något ny lag som införts sen 2014?

  Eller är det något som S säger nej till nu?

 2. Drutten

  Helt rätt, måtte det en dag bli verklighet och inte bara ord. Det bara tillåts fortsätta detta elände med invandrade brottslingar. Snart har dom ätit sig in i alla samhällsinstitutioner då detta land är så flata mot kriminella invandrare. Dessa kriminella ska utvisas utan några som helst betänkligheter. Vi harju sett att kriminella är ända in i riksdagen och snor skattemedel. Det tar emot men man måste hålla med vissa som säger att Sverige är ett hotell för islamister, här kan dessa farliga individer sitta och planera illdåden. Lag och ordning i landet är nummer ett för har vi inte lag och ordning i landet vad har vi då kvar. Min röst i höstens val går till parti som håller lag o ordning högst och det borde varje klarsynt människa också göra. För åter igen, vad har vi kvar om gangstrarna tillåts ta över.

 3. brorson

  Om en utländsk medborgare, som inte ens har rätt att vistas i Sverige, grips av polis, ska utvisas snarast möjligt, oavsett orsaken till gripandet och oavsett om han blir fälld eller friad i en eventuell rättegång. Med ”snarast möjligt menar jag:
  1. Efter avtjänat fängelsestraff, om han döms till fängelse och ska avtjänas straffet i Sverige. Avtal bör dock ingås med hemlandet, att han ska avtjäna straffet i fängelse i hemlandet.
  2, Omedelbart efter domen, om han blir frikänd. I väntan på dom ska han vistas i häkte eller rymningssäkert förvar hos Migrationsverket.
  3. Omedelbart efter att han har vittnat, om han har hämtats till domstolen för att vittna.

  Jag håller med om att utvisning ska vara obligatorisk efter brott med fängelse i straffskalan, vilket kräver en ändring av nuvarande lagstiftning. Men detta gäller alltså utländska medborgare, som har rätt att vistas i Sverige, om de inte begår brott. Det måste alltså bli slut på den orimliga ordningen att illegala immigranter, som oavsett orsak, har gripits av polis, släpps och måste efterlysas och gripas en gång till för att verkställa utvisningen. Polisen prioriterar fel. Om utvisningar hade prioriterats högre, hade vi kanske inte haft dessa våldsamma upplopp, som har krävt vida större polisinsatser än vad som hade åtgått för att verkställa utvisningarna.

 4. brorson

  Ja tvivlar alltmer på att Moderaterna kan uppfylla alla sina löfte om både sänka skatter och stora utgiftsökningar till bl.a polisen och försvaret. Men jag vill inte gå in i en öppen polemik om detta, eftersom jag inte har läst de moderata budgetförslagen och jag vet att utgiftsökningar på ett område kan ge utgiftsminskningar på andra områden. Emellertid vore det bra om kampen mot brottsligheten prioriteras före skattesänkningar, om inte alla målen kan nås.

  De åtgärder som M har föreslagit mot brottsligheten är visserligen bättre än andra partiers, men långt ifrån tillräckliga, sett till brottsutvecklingen under de senaste månaderna. Jag befarar att även M har vilseförts av regeringens och berörda myndigheters skönmålning av läget. Låt mig citera Kriminalvårdens hemsida: ”Kriminalvården ska växa med 3 500 fasta häktes- och anstaltsplatser samt ett stort antal tidsbegränsade platser. Samtidigt förväntas klientinflödet i frivården öka kraftigt. Myndigheten har en stabil ekonomi. För att möta platsbehoven och klara kompetensförsörjningen behövs ekonomiska tillskott först från år 2025.”

  De anslagsökningar, som skjuts på framtiden, till 2025 och senare, måste ske redan under hösten 2022, vartill ytterligare stora utgiftsökningar måste göras under budgetåret 2023. Jag förväntar mig att detta blir ett vallöfte från M, och att andra partier följer efter, Jag undrar också hur svenska politiker kan närmast försvara att en enskild person, Rasmus Paludan, har i det närmaste fri dragningsrätt på svenska skattemedel. Hur många brottslingar går fria och hur många brottsoffer får sina liv förstörda p.g.a. polisens uppenbara felprioriteringar, när Paludans s.k. yttrandefrihet anser mer skyddsvärd än oskyldiga brottsoffers liv?

  Kriminalvårdsstyrelsen verkar i sin planering utgå från att polisen har i det närmaste inställt kampen mot brottsligheten under de tre kommande åren. Och fantiserar dessutom om att frivården ska ersätta ungefär 10.000 fängelseplatser. För det är så många nya fängelseplatser som behövs enbart för det vuxna klientelet. Visserligen enligt mina beräkningar. Men jag har då utgått från de straffskäpningar som redan har beslutats, från de ytterligare straffskärpningar, som Moderaterna har föreslaget,. och från en mer restriktiv användning av frivård i stället för fängelse.

  När Kriminalvården talar om 6.500 befintliga anstaltsplatser (häkten + fängelser), så är fördelningen knappt 5.000 fängelseplatser och 3,500 nya anstaltsplatser, så torde fördelningen vara snarlik.. Läste för en tid sedan att 30 % av dömda till frivården återfaller i brott inom 2 år, och då räknas inte alla återfall, utan bara de som upptäcks och leder till nya domar. Man måste räkna med att även brottslingar lär sig av sina egna misstag, så att de nya brott de begår inte klaras upp lika lätt som deras första brott.

  En rimlig målsättning för frivården borde vara att höst 10 % begår nya brott inom 10 år. Vilket innebär att endast personer, som bedöms ha så låg återfallsrisk, ska dömas till villkorlig dom, när detta finns som alternativ till fängelse. För att stoppa nyrekryteringen till de kriminella gängen bör straffbarhetsåldern sänkas till 10 år och LVU-hemmen ersättas med särskilda ungdomsfängelser.

 5. Caanita

  Utvisning ska inte bara gälla när man kastat sten mot poliser, den ska gälla stenkastning mot människor över huvudtaget!

 6. brorson

  Justitieminister Morgan Johansson och underlydande myndigheter, Rikspolisstyrelsen och Kriminalvårdsstyrelsen, försöker ge sken av att ha kontroll. när brottsligheten ökar utom kontroll. Morgans favorituttryck ”knäcka gängen” och ”lagföra” (som betyder att ställa någon inför en domstol) betyder ingenting, när de ”lagförda” , om de ens har blivit dömda till något straff, snart är ute i det svenska samhället och begår nya brott.

  En villkorlig dom hindrar ingen att själv begå nya brott, eller att rekrytera underåriga att begå brotten åt sig .Bovar ska sitta i fängelse eller vara utvisade. Låt det kosta, vad det kostar. Det ena kräver fler fängelser och fler fängelseanställda, och det kostar mycket pengar. Det andra kräver förstärkt gränsbevakning, så att de utvisade hindras att återvända till Sverige, och det kostar också mycket pengar.

  Har något parti ö.h.t. räknat på hur mycket detta kommer att kosta? Det är ett pris, som måste betalas p.g.a. den slappa och naiva kriminal- såväl som migrations-politik som har förts av olika regeringar under flera decennier, med början under Lennart Geijers tid som justitieminister. Det tjänar ingenting till att partierna skyller på varandra för försummelser i det förgångna, utan frågan är vad de gör nu och tänker göra framgent. Jag har skrivit förut, och upprepar att Moderaterna har den bästa kriminalpolitiken, men det räcker inte.

 7. brorson

  ”Det väntade fängelsestraffet kommer nämligen vara för kort för att leda till utvisning”, har Ågren skrivit. Men inte ens Moderaternas förslag, att utländska medborgare som begår brott med straffvärde på fängelsenivå ska utvisas, är tillräckligt långtgående. Jag anser att;:

  1. Förslaget bör förtydligas, så att utvisning ska ske om fängelse finns med i straffskalan för det aktuella brottet, även om ett lindrigare straff har dömts ut i det enskilda fallet.

  2. Om fängelse inte finns med i straffskalan för något av brotten, ska utvisning ändå ske. om samma person har begått tre sådana brott inom två år.

  3. Skulder hos Kronofogden, vilka inte beror på brott ska normalt inte leda till utvisning. Men en utredning bör tillsättas, med uppgift att föreslå undantag från den regeln, om skulderna beror på en uppenbart parasitär livsstil, exempelvis vid ett stort antal obetalda parkeringsavgifter.

  4- Regeln att den, som har vistats mer än fyra år i Sverige bara får utvisas om det finns särskilda skäl för utvisning i det enskilda fallet. måste avskaffas. Om kriterierna för utvisning är uppfyllda, ska utvisning alltid ske. oavsett vistelsetid i Sverige.

  .

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.