Moderaterna vill sänka reduktionsplikten

Många oroar sig för hur dyrt det har blivit att vara svensk – särskilt vid macken. Till stor del beror det på politiska beslut. Den socialdemokratiska regeringen har systematiskt höjt skatten på drivmedel under sina åtta år vid makten.

I Sverige ska alla som är beroende av bilen ha råd att tanka. Om Moderaterna får bilda regering efter höstens val kommer vi se till att priset på drivmedel sänks med minst 5 kronor per liter, genom att sänka reduktionsplikten till EU:s miniminivå.

 

 

4 kommentarer

 1. brorson

  Glöm inte den miljövidriga plastpåseskatten, som måste avskaffas helt. Så idag att handeln har fördubblat priset på papperskassar, så att de kostar strax under priset på plastkassar. Samt att handeln har förebyggt kundklagomål genom att introducera en mindre storlek på papperskassar, som dock kostar 1,50 mer än det tidigare priset på plastkassar. Detta ger kraftigt ökade momsintäkter till staten genom det höjda priset på papperskassar. Idag blev det också ökade moms-intäkter på bensinen tack vare inblandningen av biobränslel då jag måste ta hjälp av mitt bonusbarn, som har bil, för att få hem varorna.

  Vilken fantastisk idé att förbjuda ”miljöbilar” (d.v.s. förbränningsmotordrivna bilar med små utsläpp) i centrum, men tillåta elbilar. Som om de inte tar lika stora ytor, parkmark och lekplatser, i anspråk som andra bilar. ”Miljöbilarna” var också skattesubventionerade, när de var nya och parkeringen var gratis. bl.a. vid det stora sjukhuset. Miljöpartists fjäsk för bilbrancshen är äcklig (skattesubvenitioner till nybilsöpare) och ett svek mot partiets politik, när partiet var nytt. Då var partiet motståndare till prismanipulationer av det här slaget, eftersom de huvudsakligen skulle drabba de fattiga, medan de rika kunde köpa sig förbi miljökraven.

  Och nu dessutom har drivit igenom nya skatter, som inte ens gagnar miljön utan är ett rent valfläsk till den välbeställda övre medelklassen i innerstäderna- Men även de väljarna är besvikna numera, eftersom elbilarna inte håller vad reklamen har lovat. Mp ville vid starten bli ett nytt slags parti, utan yrkespolitiker, utan miljöpartisterna skulle återgå till sina gamla jobb efter tre mandatperioder. Men resultatet blev ett parti utan erfarenhet och kontinuitet (som alltså inte ens känner till de goda intentionerna när partiet var nytt) och utformar politiken efter mottot att inte stöta sig med framtida arbetsgivare.

  För någon lust att återvända till tidigare jobb har de inte – om de har haft sådana – utan satsar på nya jobb som ”miljöchefer” för några av våra mest miljöförstörande företag. De bär sig åt som mutkolvar utan att bevisligen ta emot mutor under tiden som politiker. Problemet med plasten är att vissa plastsorter- beroende på vilken råvara som har använts – inte bryts ner i naturen, utan finfördelas och fyller magarna hos havslevande djur. Nu har man också hittat plastfibrer i lungorna hos människor.

  Detta. och inte klimatet, är det verkligt allvarliga hotet mot planeten. Dessa plastsorter måste förbjudas i alla engångsartiklar av plast. Men plastpåseskatten slår blint och slår ut de miljövänliga eller som jag föredrar att säga: de minst miljöskadliga) alternativen Under de första åren av partiets existens var partiets linje att förbjuda kemiska ämnen, som kunde ersättas av mindre miljöskadliga ämnen. Detta torde vara möjligt, om man tar hänsyn till användningsområde.

  Men när det kommer till tekniska produkter, såsom tåg, bilar och flygplan – och drivmedel till dessa – blir valet svårare. Den enormt ökade efterfrågan på sällsynta metaller till bilbatterier för bilar med lång räckvidd per laddning, utgör ett allvarligt hot mot tillgången på dessa metaller till angelägnare ändamål än att stödja nybilsförsäljningen. Dagens ”helelktriska” elbilar kommer att bli lika passé som gårdagens ”miljöbilar”. Det kommer nya motorbränslen, som ger förbränningsmotorn en nystart.

  Men ökad inblandning av biodrivmedel i bensinen eller dieseln tror jag inte på. Skogsråvaran räcker helt enkelt inte. Biodrivmedlen ger motorerna sämre prestanda. Och varför är de så dyra, om det inte har att göra med för lågt utbud i förhållande till efterfrågan? Och att det finns mer lönsamma användningsområden för skogsråvaran. Reduktionsplikten måste förändras på det sätt som Moderaterna föreslår.

 2. brorson

  Förslaget om förbud mot förbränningsmotorer i nya personbilar från 2035 är ett självskadebeteende hos EU. Detta idiotiska förslag kommer dessutom när nytillverkade förbränningsmotorer är bättre än någonsin och en väl underhållen förbränningsmotor håller längre än bilen den sitter i. Bilindustrins stora problem är att med ökad livslängd hos bilar och motorer ökar inte nybilsförsäljningen så mycket som industrin önskar. Med alltmer rationella tillverkningsmetoder behövs större tillverkningsolymer för att de bilfabriker, som nu finns, ska överleva. Klimathysterin är ett jippo för att tvinga fram en ökad utskrotning av äldre, men väl fungerande personbilar,

  ’Bensin och diesel har ett högt energi-innehåll i förhållande till bränslets egenvikt och är därför det bästa drivmedlet för personbilar och flyg. Elektrisk kraftöverföring (förbränningsmotor – generator – elmotor) låter förbränningsmotorn arbeta vid sitt optimala varvtal, vilket ger minskad bränsleförbrukning jämfört med mekanisk kraftöverföring (kardandrift o dyl). Elektrisk kraftöverföring i kombination med förbränningsmotor har funnits för järnvägsfordon sedan 1912 och för personbilar sedan 1997. Denna typ av personbilar (s.k, elhybrider) är helt överlägsna ”heleltriska” personbilar ut miljösynpunkt. Massbilismens nackdelar, speciellt i stora städer, blir ju inte ett dugg lösta med ”helelektriska” personbilar.

  Fånga in och pumpa ner koldioxid i berggrunden tror jag inte har framtiden för sig. Ingen vet ju dessutom vilka miljörisker som detta för med sig vid stora och volymer nedpumpad koldioxid.Däremot tror jag att omvandling av den infångade koldioxiden till nya motorbränslen och nya råvaror till industrin, vilka kan ersätta den farliga platsen, men även trä och betong, har framtiden för sig. Det behövs mer forskning för att utveckla billiga metoder för denna omvandling.

  Vi bör också tänka på att nytillverkade bilar med förbränningsmotorer har runt halva bränsleförbrukningen jämfört ,med de äldre personbilar, som fortfarande är i bruk. Åtminstone om man inte blandar in sämre bränslen i dieseln. Varför högre bränslepriser inte gör bilåkandet dyrare på sikt. Problemet med extrema priser på bensin och diesel är därför tillfälligt, men måste lösas NU.

 3. brorson

  Vänsterns kritik mot privatbilismen, när den blivit massbilism, gick under flera decennier ut på att densamma va r”osolidarisk” genom att den sänkte kollektivtrafikens självfinansieringgenom förre resenärer. Den alltmer subventionerade kollektivtrafiken blev alltmer en social verksamhet för personer, som saknade bil eller inte ens hade körkort. Vänstern bytte då fot och ville införa nolltaxa. Erfarenheterna visar dock att nolltaxa och extrema lågpriser ger sämre kollektivtrafik, eftersom nolltaxa och extrema lågpriser drar med sig ett ökat subventionsbehov ju fler som åker kollektivt.

  Dessutom tränger fripassagerarna ut dem, som mest behöver kollektivtrafiken- Denna aspekt får inte glömmas bort i diskussionerna om bilkostnaderna.-Med den politik, som förs av S – med stöd av V och MP – tvingas de, som har störst behov av kollektivtrafiken, att välja dyra privata lösningar. Eller helt enkelt stanna hemma. leva isolerat i sina egna hem. Ovanpå detta kommer så MP:s nya käftsmäll mott äldre, handikappade och långtidsarbetslösa med små inkomster. att förbjuda förbränningsmotordrivna privatbilar i städerna.

  Många av mina jämnåriga får skjuts av barn eller barnbarn, som har ”framkörningssträckor” på 10 – 20 mil, för att skjutsa sina mor- eller farföräldrar. Men det är ju inte alla dessa yngre personer har en ny elbil. Och nu ska de inte ens få hämta mig vid portern. där jag bor – om MP får bestämma, utan jag ska gå flers kilometer för att få skjuts av mina yngre släktingar. Inte undra på så många äldre, som har röstat S hela live. t funderar på att byta parti i höstens val. Det hjälper inte hur mycket Holmluds än föeökwe akeämmas och kallar mig välbeställd. och vill ta ifrån mig möjligheten till RUT-avdrag för fixartjänster i hemmet. Jag klarar mig fortfarande utan schemalagd hemtjänst., men behöver emellanåt hjälp med en del saker, som jag kunde göra själv för bara några få år sedan.

  Holmlund låtsas vara expert på hur det är att vara en äldre låginkomsttagare, som inte tillhör de allra fattigaste’ Vet fortfarande inte om jag kommer att få höjd pension med regeringens förslag, eftersom min nuvarande pension ligger precis på gränsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.