Det måste bli ett stopp på detta med att höja skatterna i vårt land!

I dagens Expressen skriver jag på debattplats tillsammans med vår partiledare Ulf Kristersson och andra ledande moderater.

Vare sig stat, kommun eller region ska göra människor fattigare. Politikens uppgift kan inte vara att lägga ytterligare sten på börda. Vi lovar därför ett skattehöjarstopp i Sverige för kommande mandatperiod. Inte minst på lokal nivå ser vi stora risker med att höjda kommunalskatter leder till högre arbetslöshet.

Det Sverige verkligen behöver när tiderna blir sämre, är det omvända: att återupprätta arbetslinjen.
Länk till hela debattartikeln hittar du här.

2 kommentarer

 1. brorson

  När priserna stiger, ökar statens momsintäkter. Utan att någon formell skattehöjning har skett. Avskaffa platspåseskatten och förbjud i stället alla engångsartiklar av plastråvaror som inte bryts ner fullständigt i naturen, om de hamnar där. Drivmedelspriserna för privatbilismen bör ligga på en nivå, som inte gör bilåkandet för en person billigare än den subventionerade kollektivtrafiken (länstrafiken). Annars ökar subventionsbehovet. Och det gör ju inte ihop med målsättningen att inte höja skatten.

  Detta hindrar dock inte att reduktionsplikten sänks till EU-nivån. Avskaffat subventionen på 70.000 kr vid köp av elbil Inför lagkrav på fjärravläst elmätare i alla elbilar och låt ägaren betala elskatt för all el som tillförs bilen utifrån, motsvarande skatten för bensin- och dieselbilar i samma viktklass (sedan reduktionsplikten har sänkts). Med höjd elskatt för elbilar och sänkt skatt på drivmedlet för bensin- och dieselbilar, bör de statens totala skatteintäkter från privatbilismen bli ungefär som idag. Samtidigt som subventionsbehovet till kollektivtrafiken blir oförändrat. Klimatet är inget bra argument för att göra låginkomsttagare fattiga.

  Det behövs en rejäl utbyggnad av fängelserna. Minskade kostnader för brottsligheten borde kunna finansiera ökade kostnader för fängelserna. Men tyvärr finns inga raka rör mellan mellan dessa olika kostnader. Försäkrinigspremierna bör minska om brottsligheten minskar, men ska denna vinst för försäkringstagar-kollektivet gå bort i skatt? De nya fängelserna måste byggas i glesbygdskommuner med dålig skattekraft och skyhög kommunalskatt. Dessa kommuner behöver nya och varaktiga statliga jobb.

  Jag hoppas att M säger nej till förslaget att släppa ut farliga återfallsförbrytare i förtid, innan hela det ådömda straffet har avtjänats (efter 2 / 3-delar) on de -”frivilligt” går med på kemisk kastrering. Det är inte på det sättet, som skattehöjningar ska undvikas.- I stället behövs förvaring som en extra påföljd för särskilt farliga återfallsförbrytare.

 2. brorson

  Som jag uppfattade henne, var Magda en bra finansminister. Men som statsminister är hon en katastrof och landsplåga. Hon är ännu sämre än Löfvén. Hon hade chansen att göra sig av med oduglingarna Morgan J och Ygeman vid regeringsombildningen, men dem satte hon på de näst viktigaste posterna i regeringen och utsåg en tredje odugling, Farmanbar, till energiminister.

  Damberg, som var relativt bra som inrikesminister, har hon gjort till sin egen efterträdare som finansminister, vilket han inte alls har lyckats lika bra med. Hon borde i stället ha gjort Damberg till justitieminister med fortsatt ansvar för polisen. Men i stället fick Morgan ta över även polisfrågorna. Och nog finns det sossar, som hade klarat rollen som energiminister bättre än Farmanbar, exempelvis Hans Hoff. Och t.o.m. den idag nästan bortglömda Håkan Juholt hade varit en bättre försvarfsminister än den f.d. vapenvägraren Peter Hultqvist, som inte ens tycks veta vad man använder kulsrputor till (skjuta ihjäl människor – inte skjuta ner flygande robotar).

  Magdas valhänta utnämningar visar en närmast total oförmåga att välja bra medarbetare. Hon är skattebyråkrat, och inget annat. En enorm besvikelse, åtminstone för mig. Om man inte redan hade höjt så många skatter, hade det funnits utrymme för skattehöjningar vid en allvarlig kris. Som statsminister verkar hennes ambition vara att sätta sprätt på alla pengar, som hon sparat som finansminister, till valfläsk, som kommer att öka inflationen, så att valflärsket har förlorat all näring några få månader efter valet. Vilket kommer att drabba de flesta av landetsfattigaste bidragstagare allra hårdast.

  Borgerligheten behöver alltså inte bekymra sig för att klyftan mellan personer, som har vanliga jobb, och personer, som lever på olika former av social-bidrag är för liten. Att den vidgas ser nuvarande regering till. Ta bara som exempel miljöbonusen på 70.000 kr till köpare av nya elbilar. För att klara av resten av priset,. måste man vara minst sagt välbeställde. Och dessutom tusen kr till ALLA bilägare som kompensation för de höga bränslepriserna. Med sänkt reduktionsplikt hade alla bilägare, som har drabbats av de höga bränslepriserna. kompenserats ändå på några månaders sikt.

  Politiska kommentatorer skriver att borgerligheten vill sänka skatten, inte skatterna. Om detta är rätt återgivet, utesluter inte partiernas utspel att vissa skatter höjs,. medan andra sänks, så att det totala skattetrycket blir oförändrat. Och därför föreslår jag att det skatter, som drabbar låginkomsttagare hårdast sänks och att detta finansieras genom att miljöbonusar och annat valfläsk till de välbeställda avskaffas, Så skapas också utrymme för de skattehöjningar, som kan bli nödvändiga vid en allvarlig kris.

  Nya fängelser måste byggas, och det snabbt. För att klara driften av de nya fängelserna, måste ”vård”-kostnaden per fängelsedygn sänkas rejält. Mig veterligt är kostnaden per fånge och fängelsedygn dubbelt så hög i Sverige, som i jämförbara länder. Man måste helt enkelt sluta behandla fullt friska kriminella som vårdbehövande sjuklingar. Kriminalvårdsstyrelsen påstår på sin webbplats att ”’Vi bryter den onda cirkeln”. Gör man verkligen det. Har Sverige färre återfall i brott efter avtjänat fängelsestraff än andra länder?

  Magda

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.