Öppet möte med Ulf Kristersson på Rex måndag den 1 augusti

Vår partiledare Ulf Kristersson besöker Umeå måndag den 1 augusti, och i samband med detta arrangerar vi ett öppet möte på Rex!

Är du nyfiken på vår politik och hur vi vill få ordning på Sverige? Då är du varmt välkommen på öppen frågekväll med vår partiledare Ulf Kristersson. Vi öppnar dörrarna kl. 18.00 och 18.30 kör Ulf igång.

Tid: måndag 1 augusti klockan 18.30

Plats: Rex, Festsalen, Umeå.

 

Varmt och hjärtligt välkommen!

2 kommentarer

 1. brorson

  Andreas Lundgren, S, har idag 25 juli visat att han är en expansiv revirhävdare, som ljuger. Han beskyller även S-styrda kommuner i södra Sverige för att inte satsa tillräckligt på socialtjänsten, när förklaringen till den stora brottsligheten i de kommunerna är att kriminella har flyttat sin verksamhet från Malmö till de kommunerna, eftersom poliser från de kommunerna har lånats ut till Malmö, för att ge sken av att ökat samarbete mellan polisen och socialtjänsten i Malmö leder till minskad brottslighet.

  Ja, i Malmö, men inte i Sverige som helhet. Umeå ligger för långt norrut för att drabbas av den utflyttade brorrsligheten. Men vänta bara. Med fler, och inte bara omflyttade polise,r i Sydsverige kan Umeå bli nästa mål för den utflyttade brottsligheten. Den expansionshungrige Andreas Lundgren vill alltgså lägga kriminalpolitiken under sitt eget revir, socialtjänsten Utan ännu högre kommunalskatt blir det ren stöld från kommunens rättmätiga socialbidragstagare och andra hjälpbehövande.

  Men det verkar ju vara Umeå-sossarnas specialintresse, att utan omfördelning av skatterna mellan stat och kommun, lägga statliga utgiftsområden under kommunens (deras eget) ansvar. Detta gillar Morgan, som ständigt pekar på Malmö, utan att nämna att Malmö får – förutom poliser från hela Sydsverige – mer glesbygdsstöd än hela Norrland, för att klara sina stora sociala utgifter. Men det är de inlånade poliserna, och inte socialtjänsten, som har gjort det obekvämt för Malmös kriminella att begå sina brott i hemstaden .Men socialtjänsten bidrar väl också till deras försörjning, för det deklarerar väl inte inkomsterna från brotten, som de numera begår i hela Sydsverige?

  Det här duger inte, Morgan Johansson och Andreas Lundgren. För tvärtemot vad Lundgren säger, så behövs det fler poliser, det behövs poliser även i de mindre kommunerna i Skåne, Blekinge och Småland. Det behövs längre straff och fler fängelser. Det behövs fortsatt inlåsning (förvaring) efter avtjänat fängelsestraff för särskilt farliga återfallsförbrytare. Detta är nödvändigt om sociala insatser p.h.t ska han någon inverkan på brottsligheten. Lundgren verkar tro att om de livsstilskriminella i övre tonåren ser de yngres båda föräldrar gå till jobbet, så slutar de bjuda de yngre på knark för att rekrytera de till de kriminella gängen.

  Lundgren tror på sossemyten att barn till frånvarande föräldrar inte kan dras in i de kriminella gängen. Det är illa nog med närvarande föräldrar, som är totalt maktlösa mot gängen, när de har tagit över hala bostadsområden i stället för att sitta i fängelser eller förvaringsanstalter. Det är dags att slå tillbaka mot sådna som Morgan Johansson och Andreas Lundgren, som lägger på socialtjänsten nya uppgifter, som den inte klara av, men förbrukar enorma resurser, vilket går ut över socialtjänstens övriga uppgifter. Det är dags att slå fast att socialtjänsten inte ska vara någon repressiv myndighet som ersätter poliser och fängelser. Det är dags att slå fast att socialtjänsten ska vara till för;

  1. Laglydiga fattiga, som behöver ekonomiskt försörjningsstöd.

  2. Laglydiga hjälpbehövande som (oberoende av egna inkomster) har så stora sociala hjälpbehov, så att de inte kan tillgodose dessa på egen hand.

  3.Laglydiga föräldrar, som behöver hjälp med barn, som riskerar att dras in i kriminella gäng, men ännu inte själva har börjat begå brott.

 2. brorson

  Som jag tidigare har skrivit, tycker jag att Moderaterna har den bästa politiken inom minst två områden, men att även M måste bli ännu bättre även inom dessa områden, nämligen energipolitiken och kriminalpolitiken. Jag hänvisar till mina tidigare kommentarer, där jag pekar på vad som särskilt måste förbättras. Om nu mina förslag har fallit i god jord hos lokala moderater i Umeå, hoppas jag att någon för fram det till Kristersson.

  Förvaring behövs som en extra påföljd efter avtjänat fängelsestraff för ”särskilt farliga återfallsförbrytare, om det finns en välgrundad risk att de kommer att begå nya brott av allvarligt slag”, Det behöver alltså inte vara samma slags brott som förra gången, Tydligare än så här behöver det knappast uttryckas i en kommande lagtext ,Med alltför många rekvisit för en dom till förvaring kommer inte tillräckligt många att dömas till denna extra påföljd,

  Med alltför få rekvisit uppstår en risk att alltför många döms till denna extra påföljd. Grundläggande mänskliga rättigheter gäller även för brottslingar, men ibland blir det en intressekonflikt mellan brottslingars och brottsoffers rättigheter. Jag har nämnt som exempel svårt misshandlade kvinnor, som inte kan leva som fria människor, när förövaren släpps ur fängelset. Vem ska tvingas avstå från frihet, mannen som har avtjänat det straff som lagen föreskriver, eller den oskyldiga kvinnan, som ö,.h.t. inte har begått något brott?

  För att jämföra med civilrätten, kan den som utan vare sig uppsåt eller oaktsamhet har förstört någon annans egendom, och alltså ö.h.t. inte har dömts till något straff dömas att betala skadestånd. Estra påföljder för brott, vilka drabbar vissa brottslingar men inte andra, finns redan i andra sammanhang, såsom utvisning av utländska medborgare eller förlust av körkort eller vapenlicens eller förlust av vissa yrkesbehörigheter. Som kan drabba vederbörandes möjligheter att försörja sig, vilket kan vara mer kännbart än själva straffet.

  Exakt vilken typ av brott, som någon kan befaras komma att begå, behöver inte anges exakt i lagtexten, utan det räcker med ”av allvarligt slag”. Det behöver inte heller anges exakt vilken typ av bort, det redan begångna brottet har varit, eftersom förvaring ö.h.t inte ska vara ett stsraff för edan begångna brott. Men några brottstyper bör dock anges i duskussioner och förarbeten. Här kommer några;

  1. Mäns våld mot kvinnor, särskilt om dessa män inleder nya relationer och slår hårdare för varje gång. Det finns ett mycket omtalat fall, då den mördade kvinnan hade polisanmält mannen, som tidigare avtjänat straff för misshandel av en annan kvinna, hela femton gånger.

  2. Gängkriminalitet. Gängledare låter minderåriga att begå brotten. Anstiftan är visserligen ett särskilt brott, men det kan i bland vara svårt att bevisa vem som har anstiftat ett specifikt brott .Dubbla straff räcker inte, om det senaste brottet, som vederbörande kan bevisas ha begått är ett lindrigt brott.

  3. Hot mot anmälare och vittnen i rättegångar.. Givetvis måste man skilja mellan hot, som kan komma att sättas i verket, och spontana och ogenomtänkta reaktioner vid en fällande dom. Men det finns vittnen, som fått hela sina liv förstörda, utan har tvingats leva inkognito, som om de själva hade begått brott, hela livet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.