Plats 144 av 290 kommuner

Av , , Bli först att kommentera 6

Igår släpptes Svenskt Näringslivs kommunranking gällande företagsklimat. Umeå förbättrade sin ranking, med 35 platser och ligger nu på plats 144. Plats 144 av 290 kommuner. Det är ju förvisso ett steg i rätt riktning, samtidigt som vi ligger alldeles för dåligt till. Vi är därmed tillbaka på den placering vi hade år 2017. Varken mer eller mindre. Om vi tittar på kommungruppen ”Större stad”, så ligger vi på plats 10 av 21. Även här borde Umeå ligga bättre till.

Det finns mycket kvar att göra för att förbättra Umeå företagsklimat.

Vi borde sikta på att vara i topp-10 i landet! Moderaterna i Umeå har förslagen för att nå dit.

 

 

Flest personkryss av alla politiker i Umeå – stort tack för förtroendet!

Av , , 2 kommentarer 12

När personkryssen i Umeå har räknats färdigt så visar det sig att jag återigen har fått flest personröster av alla politiker i Umeå, oavsett partitillhörighet. Det är andra valet som jag t.o.m. slår Socialdemokraternas främste kandidat, trots att Umeå i sammanhanget är att betrakta som ett starkt rödgrönt fäste.

Moderaterna gick framåt i Umeå och fick med 17,6 procent en ökning till 12 mandat. Det är faktiskt det näst bästa resultatet för oss moderater i Umeå i modern tid, för att ge lite perspektiv.

Nu är också personkryssen färdigräknade.

Ett stort TACK till de 1714 umeåbor som har kryssat för mitt namn på valsedeln.

Det innebär också att jag är den politiska gruppledare i Umeå som fått flest kryss av umeåborna i valet 2022 – både när det gäller antalet kryss och procentuellt. Samma sak inträffade i valet 2018.

Det värmer faktiskt extra. För detta resultat är jag mycket glad och för den delen också mycket stolt.

TACK!

Om de unga (ålder 18-30) hade fått bestämma – Moderaterna största parti!

Av , , Bli först att kommentera 9

Inför och under valrörelsen har vi ju kunnat höra spekulationer om hur förstagångsväljarna skulle påverka det totala valresultatet. Påfallande ofta utgick man från att Miljöpartiet och de rödgröna skulle gynnas bland de unga utifrån debatten om miljö och klimat. (varför man nu har ett sådant antagande – Miljöpartiet är ju katastrofala när det gäller den konkreta politiken för bättre klimat).

När en av våra lokaltidningar hade ett stort uppslag om att förstagångsväljarna skulle kunna avgöra valet, så gick man igenom olika partier. Moderaterna nämndes inte ens. (Vi tyckte förvisso att det var lite konstigt, eftersom Moderaterna var störst bland förstagångsväljarna valet 2018…).

Men de hade i alla fall hittat några unga väljare att intervjua, och dessa skulle rösta på: Miljöpartiet, ”kanske Socialdemokraterna”, ”något åt det vänstra hållet” m.m. Men de hade uppenbarligen inte hittat någon som skulle kunna tänka sig att rösta på ett parti till höger. Så kan det gå.

Hur gick det då i valet?

I den stora vallokalsundersökningen som gjordes under söndagen blev det en tydlig bild.

De unga röstar höger.

I kategorin förstagångsväljare (18-22) fick Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna egen majoritet (53 procent). Bland de yngsta väljarna så röstade bara fem procent på Miljöpartiet medan Moderaterna blev största parti (26 procent).

Och i hela gruppen unga åldern 18-30, så blev Moderaterna största parti med 24 procent.

 

Moderaterna blev förövrigt största parti i skolvalet i Västerbotten, vilket jag skrev om i en tidigare blogg. Moderaterna blev också största parti, på delad förstaplats tillsammans med S, i Umeås skolval. I alla fall enligt den preliminära räkningen.

Jag antar att vi kommer att få se detta i något reportage också. Det hade ju faktiskt kunnat vara en ganska intressant nyhet.

En tydlig högervind bland ungdomarna i Västerbotten och Umeå. Moderaterna störst bland de unga i Västerbotten.

Högervind bland de unga. Moderaterna vann skolvalet i Västerbotten!

Av , , 3 kommentarer 7

Moderaterna gick framåt starkt i det ordinarie valet bland unga väljare på nationell nivå. Detta enligt den stora vallokalsundersökningen.

Moderaterna blev största parti bland förstagångsväljarna (ålder 18-22), med hela 26 procent. Miljöpartiet, som lyfts fram mycket som någon slags favorit bland de unga, fick däremot bara fem procent bland förstagångsväljarna.

De unga i Sverige röstar alltså höger.

I vårt eget län, Västerbotten, ser vi att Moderaterna gjorde ett mycket starkt resultat i skolvalet (åk 7-9 plus gymnasiet). BIlden ovan visar resultatet för länet. Moderaterna blev största parti bland eleverna. Här hemma i Umeå så blev Moderaterna också största parti i skolvalet, fast på delad första plats med S.

Moderaterna i Umeå går återigen mot rikstrenden och fortsätter att öka

Av , , Bli först att kommentera 9

Spänningen igår var något utöver det vanliga. Det mesta pekar nu på att det verkligen blir maktskifte och en ny regering med Ulf Kristersson som statsminister! Så fantastiskt viktigt och glädjande om det blir verklighet. Men för att vara helt säkra så får vi avvakta onsdagen och räkningen av utlandsrösterna.

Moderaterna i Umeå har återigen lyckats med något utöver det vanliga. Trots att Moderaterna på riksplanet minskade, så lyckas vi i Umeå – inte bara hålla emot tappet – utan t.o.m. gå fram något vilket innebär ytterligare ett mandat i kommunfullmäktige.

Med valnattens siffror, så lyckades vi uppnå det näst bästa valresultatet i modern tid för Moderaterna i Umeå.

Vi har gjort en bra lokal och regional valrörelse, vi har varit tydliga, och står nu starkare än efter valet 2018. Vi har också befäst positionen som näst största parti i Umeå. Moderaterna ökar – Vänsterpartiet tappar.

I Umeå och Västerbotten brukar vi historiskt annars alltid följa rikstrenden. Går det upp så går det upp, går det ner så går det ner – i varierande grad. Men valet 2018 och nu 2022 så har vi visat att det är möjligt att trots allt gå framåt. Även om rikstrenden är emot oss.

Nu ska vi avvakta de slutgiltiga sammanräkningarna, både lokalt, regionalt och nationellt.

Ett stort tack till alla umeåbor som röstat på oss moderater! Vi kommer göra allt för att leva upp till era förväntningar.

 

Avgörandet närmar sig – rösta på ett stabilt borgerligt parti! Rösta på Moderaterna!

Av , , 1 kommentar 5

Valdagen och avgörandet närmar sig i rask takt. Jag sitter just nu och ser det sista duellen mellan Ulf Kristersson (M) och Magdalena Andersson (S) på TV4.

Moderaterna är partiet för dig som gillar tydlig borgerlig politik. Vi är Samlingspartiet. Vi förenar liberalism och konservatism. I valet till Umeå kommun samarbetar vi med övriga borgerliga partier – det är dags att Umeå får ett borgerligt styre!

Med moderat politik får du:

– En politik för både stad och landsbygd

– En skola med ordning och reda

– En värdig äldreomsorg och funktionshinderomsorg

– Valfrihet, låg kommunalskatt och positivt företagsklimat

– Ökat bostadsbyggande i hela kommunen

– Klimatpolitik, som bejakar tillväxt, utveckling och innovation

– Lag och ordning – för ett tryggare Umeå

 

Det är viktigt att vi också får ordning på regionen och riksdagen. Moderaterna är garanten för ett stabilt borgerligt styre på alla nivåer, som får ordning på såväl vårdköer som energiförsörjning och kampen mot brottsligheten.

Din röst kan vara avgörande.

Rösta på Moderaterna!

Rösta på Moderaterna i Umeå – en politik för både stad och landsbygd!

Av , , Bli först att kommentera 5

Moderaterna är Umeås största borgerliga parti. Vi är det liberalkonservativa alternativet, och har i den praktiska politiken ett pragmatiskt förhållningssätt för att åstadkomma bästa möjliga resultat för Umeåborna. I Umeå går vi till val gemensamt med övriga borgerliga partier – det är en styrka.

Moderaternas valmanifest innehåller 55 punkter. Det är partiets mest omfattande valmanifest på de senaste 30 åren i Umeå. Valmanifestet spänner över en rad politiska sakområden.

 

  1. Vi prioriterar skolan och äldreomsorgen före allt annat. Det viktigaste är att erbjuda våra unga en bra skolgång. Kunskap och ordning ska stå i centrum. Det ska också vara tryggt att åldras i vår kommun. Det ska vara en rättighet för äldre att beredas plats på ett boende, när man känner sig otrygg och blir sjuk. Äldreomsorgen ska präglas av hög kvalitet och ett värdigt bemötande.

 

  1. Bostadsbyggandet måste öka i hela kommunen. Det råder bostadsbrist i Umeå och det är ett hot mot Umeås tillväxt. Vi måste öppna upp fler områden för byggnation av bostäder. Vi behöver fler småhus, fler hyreslägenheter och fler bostadsrätter i hela kommunen.

 

  1. Fler insatser för ett tryggare Umeå. Mer än var tredje kvinna i Umeå väljer – ibland eller ofta – att avstå från att gå ut ensam av rädsla för att bli rånad, överfallen eller på annat sätt ofredad. Så kan vi inte ha det.

 

  1. Låg skatt är en viktig frihetsfråga. Umeå har en extremt hög kommunalskatt, och vår ambition är att successivt sänka skatten med en krona under kommande mandatperiod.

 

  1. Ett bättre företagsklimat. Det är viktigt att Umeå inte förlorar tempo och lutar sig tillbaka. Ett växande Umeå är i behov av växande och framgångsrika företag: små, medelstora och stora företag, som genom arbetstillfällen och skattepengar till det offentliga bidrar till en god välfärd.

 

  1. Det går att vara klimatsmart utan att vara tillväxtfientlig. Fokus i Umeå, liksom i övriga delar Sverige och Europa måste vara teknikutveckling, ekonomisk tillväxt, marknadsekonomi, frihandel och forskning.

 

  1. Den civila beredskapen har länge försummats och vid planeringen av bostadsområden måste även behovet av skyddsrum tas i beaktande. Vi föreslår också samverkan med grannkommuner och regionen i syfte att upprätta livsmedelslager i händelse av kris eller krig. Vi vill öka andelen lokalproducerat i upphandlingarna och värna produktiv jordbruksmark från exploatering, då den kommer att behövas för böndernas arbete med att öka länets och landets självförsörjningsgrad.

 

Umeå behöver mer av borgerlig politik.

Läs gärna mer om Moderaternas 55 förslag i vårt valmanifest.

Det är dags för ett borgerligt styre i Umeå – rösta på Moderaterna!