Äntligen en regering som tar tag i Sveriges problem! Och ägnar sig åt sakpolitik.

I dagens VK skriver jag om vikten av att vi äntligen har fått en regering som tar tag i Sveriges problem. En borgerlig regering som ägnar sig åt sakpolitik. På område efter område.

Debattartikeln läggs som vanligt upp här på bloggen också.

 

 

Tidöavtalet och borgerlig regering bra för Sverige!

Så har dammet börjat lägga sig efter den gångna valrörelsen. Det svenska folket röstade i september för förändring – samarbetspartierna fick det mandat som hade efterfrågats. Sverige har fått en borgerlig regering med Ulf Kristersson (M) som statsminister. Det är en regering som har stöd av en majoritet av riksdagens ledamöter, vilket borgar för en bättre stabilitet än tidigare.

Det är ett efterlängtat maktskifte som vi nu ser. Sverige befinner sig i ett allvarligt läge. Vi har äntligen fått en regering som fokuserar på sakpolitik – den mödosamma resan med att lägga om den politiska kursen har därmed påbörjats. Kulturkriget överlåter vi åt vänsteroppositionen och diverse skräniga ledarsidor på vänsterkanten, som till synes omedvetna om landets problem sitter i sina elfenbenstorn och ger ryggdunkningar åt likasinnade. Den ena texten är värre än den andra. Det som förenar dem verkar vara att borgerlig politik är av ondo och att allt annat än ett evigt socialdemokratiskt maktinnehav är ett hot mot demokratin. Ett tragiskt förhållningssätt.

Den 14 oktober offentliggjorde samarbetspartierna Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna den överenskommelse som man gemensamt har ingått för att lösa Sveriges problem. Det som kallas Tidöavtalet. Därefter har också regeringens första budgetproposition presenterats. Partierna har påbörjat ett samarbete inom flera områden. Initialt prioriteras enligt överenskommelsen bl.a. tillväxt och hushållsekonomi, kriminalitet, klimat och energi, migration och integration, hälso- och sjukvård och skola. Att få ordning på Sverige kommer dock att ta tid.

En historisk offensiv inleds mot brottsligheten: dubbla straff för gängkriminella, visitationszoner, anonyma vittnen, avskaffad straffrabatt för den som fyllt 18 år och ett avskaffande av dagens mängdrabatt. Regeringen kommer att göra en genomgripande översyn av strafflagstiftningen, med bland annat skärpta straff för vålds- och sexualbrott. Ett paradigmskifte i synen på brott och straff.

Sveriges ekonomi går samtidigt mot bistra tider. Hög inflation med skenande priser på drivmedel, mat och boende pressar både företag och hushåll. Under 2023 bedöms vårt land befinna sig i en lågkonjunktur samtidigt som arbetslösheten är högre än i många andra europeiska länder. En av regeringens första uppgifter blir att hjälpa hushåll och företag att klara den kommande vintern. Regeringen kommer också agera för sänkta drivmedelspriser. För att mer långsiktigt klara lågkonjunkturen måste företagande uppmuntras och arbetslinjen stärkas.

Socialdemokraterna och deras stödpartiers avveckling av kärnkraftsreaktorer har lett till extrema elräkningar och risk för strömavbrott i vinter. Här måste också till ett paradigmskifte. All vattenkraft behövs och omprövning av vattenkraftens miljötillstånd pausas. Förutsättningarna för att behålla, utveckla och bygga ut svensk kärnkraft ska förbättras radikalt. Steg tas nu för att möjliggöra ny kärnkraft i Sverige. Samtidigt görs satsningar på laddinfrastruktur, koldioxidinfångning och industrins gröna omställning.

Invandringen måste minska. När så många kommit till Sverige utan att komma in i det svenska samhället på riktigt, så kan vi inte fortsätta att ha de här nivåerna på asylinvandringen. I Tidöavtalet är man överens om att anpassa den svenska asyllagstiftningen till EU:s miniminivå. Nästa år minskar regeringen antalet kvotflyktingar från 5000 till 900. Försummad integration och utbrett bidragsberoende har gjort att många står långt ifrån egen försörjning. Det är inte hållbart. Sverige ska inte vara mer generöst i synen på asyl än vad som krävs av förpliktelser enligt EU-rätt eller andra bindande internationella överenskommelser. Krav på att lära sig svenska införs också för att erhålla svenskt medborgarskap.

Ryssland hotar hela den fria världen. Med kriget i Ukraina befinner vi oss i det svåraste säkerhetsläget sedan andra världskriget. Tillsammans med Finland ska vi snarast fullfölja anslutningsprocessen till Nato. Vi ska rusta upp det svenska försvaret och leva upp till förpliktelserna som medlem. Sverige måste också ge mesta möjliga stöd till det krigsdrabbade Ukraina – politiskt, ekonomiskt och säkerhetsmässigt. Regeringen har redan beslutat om ett omfattande stöd till Ukraina, som sammantaget är större än de tidigare sju svenska stödpaketen tillsammans.

Med borgerlig politik ligger fokus också på att stärka välfärden, med såväl ökade generella som riktade statsbidrag till kommuner och regioner. Landets kommuner och regioner får ökade statsbidrag, om än inte lika mycket som SKR har efterfrågat. Regeringen förstärker de generella statsbidragen till kommuner och regioner med 6 miljarder kronor. Samtidigt gör man riktade satsningar för nästan lika mycket på vård, omsorg och skola. Som kommunpolitiker hade jag förvisso hellre sett att man istället för riktade statsbidrag fokuserade på att höja de generella statsbidragen ännu mer. Men de riktade statsbidragen verkar vi få leva med oavsett färg på regeringen. Satsningar görs bland annat för att korta vårdköerna, stärka förlossningsvården och höja kvaliteten på undervisning i skolan. Skolans styrdokument ska reformeras med fokus på lärande och faktakunskaper. Mer fokus på ordning och reda. För att hjälpa elever i behov av stöd tillförs dessutom fler speciallärare och fler elever ska få undervisning i särskilda undervisningsgrupper.

Sammanfattningsvis så har vi äntligen fått en regering som metodiskt tar tag i Sveriges problem. I valet så gav svenska folket den borgerliga regeringen ett mandat att sätta vårt land på en ny kurs. Förändring var nödvändig och förändring är nu möjlig. Det är dags att få ordning på Sverige igen. Steg för steg.

 

Anders Ågren

Förbundsordförande

Moderaterna i Västerbotten

4 kommentarer

 1. mats-olov Karlsson

  Är det inte så att den borgerliga gruppen har tävlat om höjden av vallöften som inte har blivit av? Den stora bränslesänkningen som var en stor sak under valet mynnade ut i en sänkning från utlovade 10 kr till 14 öre Elstödet som skulle gälla från den 1 november verkar gå samma väg. Problemet med att skoja väljarna i valet har en baksida och det är förtroendet för politiken sjunker och det drabbar den demokratiska processen. Man måste ta ett större ansvar för sina löften till väljarna,

 2. Margareta Ångman

  Pinsam attityd till dina meningsmotståndare i gårdagens debattartikel. i VK. Det anstår inte en kommunpolitiker tillika förbundsordförande i Moderaterna Västerbotten
  Du sitter själv i glashus och kastar sten på boende i ”elfenbenstorn” – Undrar just var de tornen finns – knappast i sverige med våra lagar
  Den borgerliga regeringen har mycket att bevisa nu och skyll inte på bistra tider!! Välkommen till verkligheten!

 3. Stefan

  Det är osäkert om det handlar om verklighetsflykt eller storhetsvansinne, men sanningen är att sittande regering har TAPPAT mandat i förhållande till förra mandatperioden. Ni har alltså INTE fått något förtroende från väljarna. Att då kalla det ”efterlängtat maktskifte” blir enbart pinsamt.
  Det är SD som gått framåt, vilket också klart visar sig i er politik. Det är SD:s neofascism som styr idag.
  Ni kallar det ”sakpolitik” enbart för att ursäkta att ni lierat er med en ideologi ni kraftigt föraktade och tog avstånd ifrån inför förra valet. Kristersson sade vid ett flertal tillfällen att ett samarbete med SD ”aldrig” skulle kunna ske. Lögn, förstås.
  Att du sedan kallar oppositionen ”skränig” och ”omedveten” är ett lågvattenmärke av rang. Exakt samma saker skulle gå att appliceras på oppositionen 2014-2022. Med den skillnaden att den då skulle vara sann.
  Du fortsätter sedan att förvränga och hitta på egna tolkningar av den kritik som ni fått. Det är INTE i första hand den borgerliga politiken som angrips (även om den i sig är skadlig för de flesta) utan det är den nyfascistiska som SD står för. Det är rent komiskt att se hur ni duckar och undviker att se elefanten i rummet. Makt förblindar.
  Av samma orsak är det en lögn när du påstår att ”allt annat än ett evigt socialdemokratiskt maktinnehav är ett hot mot demokratin.” Det är fortfarande och uteslutande nyfascismen som skrämmer. Med all rätt. Men lögnen är ju idag högerns signum. Tyvärr.
  Någon ordning på Sverige kommer ni aldrig att få. Finns inte på kartan.
  Varför? Ja, vi kan ju nämna ”slottsavtalet” och (milde tid) er s.k ”offensiv mot kriminaliteten”. Tror du ens på den smörjan själv? Dubbla straff!? Visitationszoner!? Anonyma vittnen!? Finns bara ett ord för detta – värdelöst! När sedan någon påläst, utbildad och kunnig expert har invändningar så viftas det bara bort av någon som tycker sig veta bättre! Man tar sig för pannan.
  Ekonomin går mot tuffare tider, ja. Inte heller där vet ni vad ni ska göra. Förutom skattelättnader för höginkomsttagare, förstås. Det GÅR att omprioritera (om man vill)…
  Och så kärnkraften, förstås. Och lögnerna fortsätter. Orsaken till att kärnkraftsreaktorer stängts kanske du ska redovisa lite tydligare!? Med fakta. Det finns nämligen fler sanningar än din.
  Påstå inte heller att vi inte har elförsörjning så det räcker. Tala om hur mycket vi nettoexporterar. Varje år.
  När kommer de nya kärnkraftverken att vara startklara? Vem ska bygga dem? Vad kostar det? Vem ska betala? Blir de ekonomiskt försvarbara? Vilket elpris krävs för att de blir lönsamma?
  Hur blir det med vindkraften? Bolagen vill tydligen bygga. Idag.
  Invandringen klarar jag inte av att diskutera. Den ni driver stinker så mycket främlingsfientlighet att jag mår illa.
  Ett riktigt lågvattenmärke är när du försöker lura i läsaren att borgerlig politik fokuserar på välfärden. Det är faktiskt så otroligt dumt att kommentarer är överflödiga. Oavsett hur mycket du/ni försöker slå i oss annat.
  Slutligen så återkommer vi till lögnen om förtroende. Ni har alltså INTE (som borgerlig regering) fått mandat att styra landet. Sedan spelar det ingen roll hur mycket och hur länge ni försöker ljuga för er själva och svenska folket. SD styr. Ni är marionetter som sprattlar bara så mycket som Åkeson tillåter er.
  Ordning på Sverige!? Då krävs att vi byter regering så snabbt som möjligt. Annars hamnar vi i fritt fall.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.