Hot, trakasserier och våld mot förtroendevalda är ett hot mot demokratin

Hot, trakasserier och våld mot förtroendevalda är ett hot mot demokratin. Var fjärde politiker i Sverige utsattes för våld, hot eller trakasserier under 2020. Trakasserier, hot och våld mot svenska politiker har – sett övertid – ökat och det är samtidigt få som polisanmäler. Vi har ju tyvärr sett många exempel på politiker som har utsatts, inte minst i Västerbotten och Umeå.

VK skriver om detta idag. Jag intervjuas dels utifrån min roll som gruppledare i kommunen, dels utifrån mitt uppdrag som viceordförande i SKR:s demokratiberedning på nationell nivå.

Vi vet att anmälningsbenägenheten är fortsatt låg. Enligt den senaste upplagan av Politikernas trygghetsundersökning (PTU), så anmäldes bara 16 procent av händelserna.

Allt detta sammantaget – och i sina enskilda delar – är allvarligt. Utvecklingen är ett hot mot vårt demokratiska system.

I dag faller mycket mellan stolarna och många avstår som synes från att polisanmäla, och kan t.o.m. tycka att det litegrann hör till vad man får tåla. Så ska det inte vara: fler förtroendevalda måste anmäla de hot och trakasserier som de utsätts för.

Polismyndigheten och Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tillsammans publicerat skriften ”Anmäl alltid hot, hat och våld. Det handlar om demokratin”. Om fler anmäler brott blir det enklare för polisen och säkerhetsansvariga att se mönster och utveckla ett systematiskt arbete för att förebygga och lagföra brott. Det bidrar också till att synliggöra brotten mot politiker. Brott, som i förlängningen är ett hot mot demokratin.

2 kommentarer

 1. Basic Rules

  Hej på dig,
  Helt bedrövligt att behöva läsa om att politiker i Regionfullmäktige i Stockholm inte törs uttala sig om händelserna i Botkyrka på grund av rädsla av repressalier från kriminella. DETTA är ett hot mot demokratin och på riktigt !
  Den som ropar på hot mot demokratin gör det väldigt lätt för sig (även jag kanske), det blir en en mur att skydda sig bakom, utan att behöva förklara sig, vilket numera krävs.
  Vi Väst inkl Sverige har under lång tid och särskilt under de senare åren fått se och uppleva hur den sk liberala demokratin blivit mer och mer odemokratisk, i vissa stycken tar den sig allt mer uttryck av ett auktoritärt samhälle, där makthavare och MSM styr oberoende av folkviljan.
  Ett par exempel; på 1970 talet beslöts utan folkets tillfrågan att vi ska ha ett mångkulturellt samhälle, Massinvandring utan konsekvensanalys och rådfrågan ett annat exempel och senast Nato anslutning, som också sker utan väljarnas inflytande tillåtits och utan diskussion, samtal med väljarna
  Det finns många fler exempel, det beklagliga är vilket också är en demokratifråga att samhällsandan helt förändrats till det sämre.( USA:s vänsterradikala regim visar vägen för demokratins förfall och lögner om demokratins och frihetens försvar i Ukraina – vilket är bull shit minst sagt).

  Beklagligt att du fått utstå hot, men att gömma sig bakom ”demokratibegreppet”, som skyddsvall håller inte i det större resonemanget som sagt.
  Om du månar om demokratin i det lilla, så borde du försöka ha en dialog på bloggen i stället för sten dött.

 2. Maria

  Oavsett åsikter och vad vad man tycker om dig & ditt parti så är hot och trakasserier alltid oacceptabelt!! Helt rätt av dig att polisanmäla & jag tycker att fler politiker ska göra det. När man hotar våra politiker så hotar dom även vår demokrati!!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.