Fem moderater från Västerbotten utsedda till nationella arbetsgrupper inför partistämman i höst

Av , , Bli först att kommentera 8

Pressmeddelande 2023-02-01

Fem länsmoderater utvalda för att utveckla M-politiken inför partistämman

 

I valet 2022 gavs Moderaterna mandat att få ordning på Sverige, att sätta Sverige på en ny kurs och att lösa Sveriges samhällsproblem. Ett uppdrag som rivstartat under hösten. Moderaterna genomför nu den politik vi gick till val på 2022. Vi fortsätter nu att utveckla den politik som ska genomföras på längre sikt. Vilken politik ska Moderaterna möta väljarna med i valrörelsen 2026?

Partistyrelsen har gett partisekreterare Karin Enström i uppdrag att tillsätta fem arbetsgrupper för att arbeta fram propositioner som partistyrelsen ska lägga till Moderaternas partistämma i oktober 2023.

– För oss moderater är det viktigt att gruppernas arbete ska bygga på en analys av de problem och möjligheter som ligger framför Sverige. Propositionerna ska innehålla genomarbetade förslag på reformer som bidrar till att lösa problem och ta noga tillvara möjligheter. Avstamp för förslagen är Moderaternas idépolitiska program, säger Karin Enström, partisekreterare Moderaterna.

Arbetsgrupperna leds av en ordförande med lång erfarenhet av politikutveckling. Arbetsgrupperna har bred geografisk förankring från hela landet. De riksdagsledamöter och statsråd som arbetar med frågorna är adjungerade till grupperna. Arbetsgrupperna ska också träffa eller inhämta information från relevanta aktörer och interna referensgrupper, bjuda in externa experter samt genomföra studiebesök, öppna hearings, seminarier eller liknande. Totalt kommer hundratals moderater över hela landet involveras i utvecklingsprojektet.

De fem områdena är:

Grön innovationskraft för tillväxt

Skola och utbildning

Förebyggande insatser mot kriminalitet

På medborgarnas sida (offentlig förvaltning och styrning)

Utrikes- och säkerhetspolitik

 

Varje arbetsgrupp leds av en ordförande och en vice ordförande. Utöver dessa finns representanter från så gott som alla län i Sverige.

 

Grön innovationskraft för tillväxt

Moderaternas utgångspunkt är att det inte råder någon motsättning mellan ett fritt samhälle, en god miljö och ansvar för klimatet. Frihet, äganderätt, rättsstat och marknadsekonomi är förutsättningar för framsteg även på detta område. Arbetsgruppen leds av Christofer Fjellner, oppositionsråd i Stockholm stad. Deltagare från Västerbottens län är Andreas Löwenhöök, oppositionsråd

 

Skola och utbildning

Skolan ska rusta alla barn med de kunskaper som krävs och har därigenom möjligheten att utjämna livschanser och bidra till social rörlighet. Ett fungerande utbildningssystem ger den enskilde möjligheter att växa och lägger grunden för samhällets utveckling. Arbetsgruppen leds av Therez Almerfors, kommunalråd i Uppsala. Deltagare från Västerbottens län är Joline Göttfert, politisk sekreterare, Umeå.

 

På medborgarnas sida

Ny teknik ger nya möjligheter men kan också skapa problem. Potentialen är stor för att effektivisera offentlig verksamhet, till exempel genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Samtidigt uppkommer problem med ökad sårbarhet och risker för den personliga integriteten. Det borde ställa ökade krav på konsekvensanalyser, men istället tyder mycket på att dessa analyser har blivit sämre. Arbetsgruppen leds av Elisabeth Unell, oppositionsråd i Västerås. Deltagare och vice ordförande för arbetsgruppen från Västerbottens län är Nicklas Sandström, regionråd i opposition.

 

Förebyggande insatser mot kriminalitet

Barn och familjer som befinner sig i riskzonen måste få det stöd och den hjälp som behövs för att inte dras in i gängbrottslighet. Socialtjänsten och andra myndigheter måste stärkas, ges rätt utbildning och få ökat skydd. Särskilt viktigt är arbetet för att hjälpa barn och ungdomar som far illa. För att förebygga kriminalitet krävs insatser på många områden. Arbetsgruppen leds av Louise Meijer, gruppledare för Moderaterna i justitieutskottet och riksdagsledamot från Skåne. Deltagare från Västerbottens län är Anders Ågren, kommunalråd i Umeå.

 

Utrikes- och säkerhetspolitik

Moderaterna har varit drivande bakom medlemskapen både i EU och Nato. Regeringen vrider nu om svensk utrikes- och säkerhetspolitik i riktning mot länder i vår närhet, och ger den ett tydligare fokus på svenska intressen. Arbetsgruppen leds av Hans Wallmark, riksdagsledamot från Skåne. Deltagare från Västerbottens län är Åsa Ågren Wikström, vice ordförande regionala utvecklingsnämnden.

Bli först att kommentera