Trafiken måste fungera – återställ Storgatan! Även bilister måste ha god framkomlighet.

Av , , 3 kommentarer 12

Det har gått över ett år sedan en del av Storgatan i centrala Umeå förändrades. Ett av körfälten för bilar togs bort, målades och gjordes om till cykelväg, något som har försvårat för biltrafiken till och från centrum. Under vissa tider bildas långa bilköer längs Storgatan. Ombyggnationen har också lett till att parkeringshuset Parketten har blivit otillgängligt. Samtidigt används den nya cykelvägen mycket sparsamt av cyklister.

De rödgröna vill fortsätta med försöket att begränsa biltrafiken på Storgatan, medan vi moderater fortsatt driver linjen att avbryta detta misslyckade experiment.

Alla trafikslag, även bil, måste ha god framkomlighet i Umeå. En majoritet av hushållen i Umeå kommun har bil och många i vår del av landet är beroende av bilen för att få vardagen att fungera. Alla Umeåbor bor dessutom inte i centrala Umeå, utan i byar och orter på andra platser i kommunen.

Haveriet fortsätter – Västra Länken försenas ytterligare

Av , , 3 kommentarer 8

Jaha, då var det dags igen. Trafikverket meddelar idag på en presskonferens att Västra länkens öppnande kommer att försenas ytterligare. Högst oklart om man hinner färdigt till årsskiftet.

Det har gått troll i byggandet av Västra Länken. Färdigställandet av ringleden runt Umeå har ju högsta prioritet. Västra länken – den del som fortfarande inte är öppnad för trafik – är den enskilt viktigaste delen för att kunna styra om genomfartstrafiken från centrala Umeå. Det är också den enskilt viktigaste åtgärden för att luftkvalitén i centrum ska förbättras ytterligare.

När Alliansregeringen år 2008 meddelade att Umeås ringled skulle tas med i Närtidssatsningen, så var tidsplanen att hela ringleden skulle stå färdig 2013. Det är elva år sedan.

Enligt dagens uppgifter, så försenas alltså öppnandet av Västra länken ytterligare och man kan alltså inte ge något besked om när Västra Länken ska öppnas. Det kan uppenbarligen lika gärna bli under 2025 verkar det som.

Alla dessa förseningar är skadliga, på många plan.

Västra Länken måste öppnas så snart det bara är möjligt. Man hade ju åtminstone i detta läge kunnat önska att etappen mellan Avion och Böleäng hade kunnat öppnas för trafik.

Umeå kommun medfinansierar ju dessutom bygget av ringleden med 250 miljoner kr, som ska betalas när hela projektet är färdigt. Men ringleden skulle som sagt enligt ursprungsplanerna stå färdig redan 2013. Vi har all anledning att vara kritiska om hur detta har skötts.

Umeåborna är förlorarna i denna soppa.

Det är snart halvtid i mandatperioden – vi moderater levererar!

Av , , Bli först att kommentera 3

Det är snart halvtid i mandatperioden. Sverige blev länge fattigare och farligare. Men nu har vi vänt utvecklingen. Moderaterna får steg för steg ordning på Sverige.

Vi håller vad vi lovar. I valet 2022 hade Moderaterna 240 unika vallöften. Den moderatledda regeringen har redan genomfört eller påbörjat 72% av dessa.

Några exempel:

  • Svenskt medlemskap i Nato
  • Säkerhetszoner för att förhindra brott
  • Dubbla straff för vapenbrott
  • Fördubblat stöd till barncancervården
  • Grunden lagd för ny kärnkraft
  • Minskad migration
  • Sänkt skatt på arbete och pension
  • Gårdsförsäljning av alkohol

Dessutom är kampen mot inflationen nu vunnen.

Vi moderater får saker gjorda.

Stort grattis till Joakim Strand som blir ny Europaminister i den finska regeringen!

Av , , Bli först att kommentera 5

Fantastiskt goda nyheter idag. Joakim Strand, finsk riksdagsledamot för Svenska Folkpartiet och stadsfullmäktiges ordförande i Vasa, föreslås att bli ny Europaminister i den finska regeringen. Ny Europa- och ägarstyrningsminister, för att vara mer exakt.

Joakim är en sann Sverige- och Umeåvän. Han sitter ju i styrelsen för Kvarkenrådet och var till ganska nyligen ordförande där också. Han har upprepade gånger besökt Umeå genom åren och har varit drivande i mycket av det goda samarbete vi har mellan Umeå och Vasa, mellan Västerbotten och Österbotten. Här på bilden vid ett möte som vi hade i Vasa.

Stort grattis från oss i Umeå!

Mitt inledningsanförande i samband med dagens budgetdebatt.

Av , , Bli först att kommentera 3

Nedan följer mitt inledningsanförande i samband med budgetdebatten. (OBS – det talade ordet gäller).

 

Inledningsanförande, Budget-KF 2024-06-17

 

Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!

Jag yrkar bifall till Moderaternas förslag till budget 2025, som också innehåller 100 uppdrag varav 21 gemensamma uppdrag med övriga Allianspartier.

Umeå behöver en tydlig tillväxtpolitik för både stad och landsbygd. Det är utgångspunkten för Moderaternas politik i vår kommun. Rubriken på budgeten detta år liksom förra året är ”Tillväxt för både stad och landsbygd” – som av en händelse var det också rubriken på vårt valmanifest 2022.

De senaste åtta åren har Umeå kommun gjort stora ekonomiska överskott. År 2021 blev det ett All-time high, som följdes av ett 2022 som blev ytterligare ett All-time high. Nästan 1,2 miljarder kr i plusresultat år 2022, inräknat de kommunala bolagen. Resultatet för 2023 blev också starkare än väntat. Ett plusresultat på 424 miljoner kr, inräknat de kommunala bolagen. Även om man räknar bort plusresultatet för bolagen, så blev det plus 283 miljoner kr, vilket var 195 miljoner kr bättre än budget.

Umeå kommun står alltså starkt rustad, oavsett om det för stunden råkar vara högkonjunktur eller lågkonjunktur.

Vi har en till brädden fylld resultat- och utjämningsreserv. Vi har gjort såna överskott i den kommunala ekonomin under senare år, att vi inte kan sätta undan mer pengar i resultat- och utjämningsreserven än vad vi redan har gjort. Där har vi nu 903 miljoner kr. Som säkerhet vid sämre ekonomiska tider.

Utgångsläget är alltså mer än stabilt. Förutsättningen för att såväl prioritera kärnverksamheten som att sänka skatten är mycket god.

 

I Moderaternas budgetalternativ för 2025 fokuserar vi på

– sänkt kommunalskatt med 35 öre

– tydliga satsningar på äldreomsorg och grundskola

– ett tryggare Umeå med bl.a. kamerabevakning och fler kommunala ordningsvakter

– insatser för ett bättre företagsklimat och valfrihet

– ökat bostadsbyggande

 

Äldreomsorg och skola

Äldrenämnden får med Moderaternas förslag en ramhöjning med 82 miljoner kr. Vi ser ett behov av att stärka förutsättningarna för äldreomsorgen, med bl.a. ökad grundbemanning. Det är 20 miljoner kr mer än i den styrande minoritetens förslag.

Samtidigt möjliggör Moderaternas budgetförslag viktiga satsningar på utbildningsområdet. 56,5 miljoner kr mer till för- och grundskolenämnden i ramhöjning och 32 miljoner kr mer till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Just grundskolan i Umeå ligger under snittet, när det gäller kommuners satsningar på olika områden. Här ser vi ett behov av att särskilt förstärka. Det är 25 miljoner kr mer till för- och grundskolenämnden i vårt förslag, än vad S/MP satsar.

I Moderaternas budgetförslag minskar vi samtidigt – jämfört med förslaget från S/MP – på kommunstyrelsen, kulturnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, Individ- och familjenämnden och tekniska nämnden. Moderaterna föreslår också att målet för Umeå kommun ska vara en procent i resultat i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, jämfört med S/MP som höjer målet till två procent i resultat.

För de allra flesta av de nyss uppräknade nämnderna är det en utökad budgetram jämfört med 2024 i vårt moderata förslag. Vi ökar bara inte ramarna lika mycket som S/MP. Det är en medveten fråga om prioriteringar.

 

Skatten

Utöver våra satsningar på kärnverksamheten, så frigör det här ett utrymme som möjliggör en sänkning av kommunalskatten med 35 öre. I ett första steg.

Umeå har en extremt hög skatt. Sänkt skatt är en frihets- och rättvisefråga! Vi är sämst – eller värst, beroende på vilket ord man vill använda – av landets 20 största kommuner. Högst kommunalskatt. Kommunalskatten i Umeå är mer än två kr högre än snittet hos landets samlade kommuner.

En familj i Umeå, där den ena jobbar som polis och den andra som sjuksköterska, betalar drygt 19 000 kronor mer i skatt per år än i jämförbara kommuner. Umeåborna borde kunna kräva betydligt mer av service och välfärd med tanke på hur mycket mer pengar de betalar in jämfört med människor som bor i andra kommuner runt om i landet.

Glöm inte att det är människor med låga inkomster som drabbas hårdast av hög kommunalskatt. De styrande partierna i S/Mp nöjer sig dessutom inte med att ta ut en extremt hög skatt – nu vill de dessutom höja hemtjänstavgifterna för äldre och utsatta med nästan 300 procent!

Två kr i högre skatt motsvarar 720 mnkr, och intäkterna för vattenkraften budgeteras nästa år till 117 mnkr. Umeås kommun kommer därmed ha nästan 840 miljoner kr mer per år till sitt förfogande än jämförbara kommuner.

 

Umeås politiker har nästan 840 miljoner kr MER PER ÅR, att röra sig med för att klara verksamheten, än politiker i landets övriga kommuner.

Håll kvar denna siffra i huvudet, när vi senare under dagen kommer att diskutera 2 miljoner, 5 miljoner eller 10 miljoner mer eller mindre till den ena eller den andra verksamheten.

Även med Moderaternas budgetförslag om sänkt skatt på 35 öre, så har vi ca 710 miljoner kr mer än landets övriga kommuner till vårt förfogande.

Trots detta, så får vi rapporter om dåliga arbetsvillkor, hög sjukfrånvaro inom vissa områden. Och det är också en korrekt bild. Trots extremt mycket mer pengar än övriga kommuner, så blir resultatet i Umeå kommun på många områden dålig arbetsmiljö. Men orsaken är inte att det saknas pengar i kommunens budget på totalen, utan det är i så fall hur man prioriterar, och hur man organiserar och leder arbetet.

Umeåborna måste få politiker som är BÄTTRE på att prioritera.

Umeåborna måste få politiker som är bättre på att HUSHÅLLA med skattepengarna.

Det är inte bara välmående kommuner i södra och mellersta Sverige som har lägre skatt. För så går ju ibland argumentation i den här salen – även i norra Sverige sticker Umeå ut bland de större städerna. Övik, Skellefteå, Luleå, Boden, Östersund, Sundsvall – alla klarar faktiskt av att bedriva verksamheten med lägre skatt.

Det är ju ALLA jämförbara kommuner i landet, som har lägre kommunalskatt än Umeå kommun. Av de 20 största städerna, så har ALLA lägre skatt än Umeå, och 17 av dessa är alltså Socialdemokratiskt styrda.

Umeå är en fantastiskt fin kommun, men den skulle bli ännu mer attraktiv för människor om vi också kunde ha ett RIMLIGT skattetryck. Att låta invånarna få behålla mer av deras egna intjänade pengar.  Det är EN viktig del av att vara en attraktiv kommun.

 

Kulturen

Kultur är viktigt. Men omfattningen på Umeå kommuns satsningar är inte rimliga. Vi måste prioritera. Umeå kommun satsar omkring 87 procent MER än jämförbara kommuner. Det motsvarar 166 mnkr mer per år. Vi moderater drar ner detta något, men kommer även med vårt förslag att vara den kommun i landet som satsar överlägset mest.

 

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen får också se sin ram minskas med 29 miljoner jmf med de styrande. Tydliga minskningar av centrala anslag under kommunstyrelsen.

 

Välfärdsbrottslighet

Sverige, liksom Umeå, är hårt drabbad av fusk inom välfärden. Varje år betalas ca 18 miljarder kr felaktigt ut i olika former av bidrag. De gängkriminella i Sverige tjänar numera mer pengar på ekonomisk brottslighet, än på narkotika. Bedrägerier och välfärdsbrott står alltså för en större del av inkomsterna för den organiserade brottsligheten, än narkotikahandeln.

Fusket inom de kommunala välfärdssystemen har främst funnits inom ekonomiskt bistånd, hemtjänst, personlig assistans, HVB-hem, skolverksamhet, föreningsbidrag, bostadsanpassning samt alkohol- och tobakstillstånd.

Vi moderater är övertygade om att det går att ännu mer framgångsrikt arbeta för att avslöja pågående fusk, även i Umeå.

Vi vill se noggrannare kontroller av försörjningsstöd, med hembesök vid nya ansökningar om försörjningsstöd som en del i pågående utredningar. I de kommuner där man börjat med detta ger det tydligt genomslag. Arbetet mot fusk inom personlig assistans och LSS, är ett annat område där det finns ett stort mörkertal med fusk idag.

 

Tryggheten

Otryggheten är extremt utbredd bland kvinnor i Umeå. 48 procent av tjejerna i åldrarna 13-18 år är otrygga när de går hem ensamma på kvällarna. Varannan tjej. Sedan 2014 har andelen otrygga tjejer mer än fördubblats i Umeå.

Även bland kvinnor generellt i Umeå ses samma otrygghet. Bland kvinnor i åldrarna 16–84 år så är ca 40 procent av kvinnorna otrygga och väljer – ibland eller ofta – att avstå från att gå ut ensam av rädsla för att bli rånad, överfallen eller på annat sätt ofredad.

Det behövs ytterligare trygghetsskapande insatser i det offentliga rummet i Umeå. Såväl mer kamerabevakning som fler kommunala ordningsvakter.

 

Bostäder

Vi har också fortsatt brist på bostäder i Umeå och det är ett bekymmer för tillväxt och utveckling. Detta har vi från borgerlig sida påtalat under en lång rad av år. Ett mål för kommunen är att bostadsbyggandet ska öka till 2000 nya bostäder per år. Vi är inte i närheten av det. De kommande åren ser det dessutom fortsatt illa ut och bostadsbristen förväntas förvärras.

Vi behöver fler småhus, fler bostadsrätter och fler hyreslägenheter i hela kommunen. Här måste de privata aktörerna och det kommunala bostadsbolaget AB Bostaden hjälpas åt. Fler områden måste öppnas upp för nybyggnation av bostäder. I vårt budgetförslag får byggnadsnämnden dessutom ett tillskott på ytterligare två miljoner kr – utöver satsningarna i S/MP-förslaget – för att öka takten på detaljplaner för villor och andra småhus runt om i vår kommun.

 

Ordförande!

Umeå är på många sätt en mycket bra kommun att bo i, och det ska vi vara stolta över. Samtidigt finns det på område efter område saker som kan bli bättre.

Moderaternas budgetförslag innehåller 100 politiska förslag, däribland satsningar på att förstärka både skolan och äldreomsorgen samtidigt som vi ökar valfriheten.

Umeå behöver ett styre som värdesätter tillväxt, valfrihet, trygghet och välfärd. Umeå behöver en politik för både stad och landsbygd!

 

Tack för ordet – bifall till Moderaternas förslag till budget 2025.

Moderat budget med 100 förslag för ett bättre Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 2

I dagens VK skriver jag om det moderata budgetförslaget, som idag debatteras i fullmäktige i samband med årets budgetfullmäktige. Lägger som vanligt upp debattartikeln här på bloggen.

 

Moderat budget med 100 förslag för ett bättre Umeå!

Den 17 juni ska kommunfullmäktige ta beslut om budgeten för Umeå kommun år 2025. Moderaterna är det största oppositionspartiet och vi står upp för vikten av tillväxt, vilken måste komma både stad och landsbygd till del. Detta avspeglas i det moderata budgetalternativet som innehåller totalt 100 politiska förslag, varav 21 gemensamma med de övriga Allianspartierna.

Umeå kommun har redovisat plusresultat åtta år i rad, och har under senare år redovisat All-time high flera gånger. Resultat- och utjämningsreserven är fylld till brädden. Skatteprognoserna för kommande år är bättre än förväntat. Förutsättningarna är alltså goda. Samtidigt har Umeå en extremt hög kommunalskatt.

Den moderata budgeten innehåller tydliga satsningar på skola och äldre, sänkt kommunalskatt med 35 öre, neddragningar på kulturens område, minskningar av centrala anslag under kommunstyrelsen samt noggrannare kontroller av försörjningsstöd och personlig assistans.

Äldrenämnden får med Moderaternas budgetförslag en ramhöjning med 82 miljoner kr, och för- och grundskolenämnden en ramhöjning med 56,5 miljoner kr. Det är mer pengar än vad Socialdemokraterna/Miljöpartiet har i sitt budgetförslag. För äldrenämndens är det 20 miljoner kr mer och för skolans är det 25 miljoner kr mer.

Vi sparar på kommunstyrelsen, kulturnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, tekniska nämnden samt individ- och familjenämnden, jämfört med S/MP. Detta tillsammans med ett lägre resultatkrav än S/MP, möjliggör de utökade satsningarna på äldreomsorgen och grundskolan. Det frigör även ett utrymme som möjliggör en sänkning av kommunalskatten.

Skatten i Umeå är två kronor högre än flertalet jämförbara kommuner. En familj i Umeå, där den ena jobbar som polis och den andra som sjuksköterska, betalar ca 19 000 kr mer i skatt per år än i jämförbara kommuner. Även kommuner som Örnsköldsvik, Skellefteå, Luleå, Sundsvall och Östersund har lägre kommunalskatt. Det är inte rimligt. Skatten måste sänkas. Vi säger samtidigt nej till förslagen från S/MP om höjda hemtjänstavgifter.

Att stoppa fusk med välfärdssystemen har hög prioritet. Vi föreslår införandet av hembesök vid nya ansökningar om försörjningsstöd som en del i pågående utredningar. Skärpt kontroll och uppföljning av personlig assistans och LSS är en annan del.

För att öka tryggheten i Umeå lägger vi en rad förslag, däribland kamerabevakning på särskilt brottsutsatta platser och kommunala ordningsvakter.

Vi förstärker de ekonomiska förutsättningarna för Umeås för- och grundskolor.

M-budgeten möjliggör ökad grundbemanning inom äldreomsorgen, samtidigt som vi vill inrätta en central kvalitets- och trygghetsinspektion som tar ett helhetsgrepp om inspektioner och tillsyn inom äldreomsorgen. Detta utöver de uppföljningar som redan sker idag. Vi vill införa språktester vid nyanställningar inom hemtjänst, funktionshinderomsorg och äldreomsorg.

I vår budget finns förslag kopplade till trafikinfrastrukturen. Även i framtiden kommer många behöva använda bil för att ta sig till jobbet, handla mat eller skjutsa barnen. Planerade förändringar av trafiksystemen riskerar att försämra tillgängligheten för bilar ytterligare. Vi föreslår bl.a. att alla planerade åtgärder kring Västra Esplanaden för 2025 och framåt skjuts på framtiden tills dess att man kan utvärdera effekten av Västra Länken.

Ett gott företagsklimat i kommunen ger fler jobb och färre i bidragsberoende. Företagen är viktiga aktörer, som bidrar till en god välfärd. Vi föreslår en utredning gällande förekomsten av osund konkurrens från kommunens sida gentemot det privata näringslivet. Vi har även tidigare infört Lagen om valfrihet (LOV) inom hemtjänsten och det har visat sig fungera bra. Vi vill se detta inom fler områden.

En växande kommun kräver fler bostäder – såväl i staden som på landsbygden. Tillsammans med övriga i Alliansen föreslår vi avyttring av delar av AB Bostadens bestånd, för att möjliggöra ökad nyproduktion och upprustning av befintligt bestånd. Utöver detta måste fler områden öppnas för bostadsbyggande. Byggnadsnämnden får också ett tillskott i M-förslaget på ytterligare två miljoner kr för att öka takten på detaljplaner för småhus.

Umeå är en bra kommun, men mycket skulle kunna bli bättre med en mer högerorienterad politik: Sänkt skatt, valfrihet, fokus på kärnverksamhet som skola och äldreomsorg. En politik för både landsbygd och stad. God framkomlighet för alla trafikslag. Många nycklar till detta finns i vårt moderata budgetförslag.

Anders Ågren

Kommunalråd, M

Umeå

Översyn av det svenska valsedelsystemet

Av , , Bli först att kommentera 4

Hur ska det svenska valsedelsystemet se ut i framtiden? Det är en fråga som vi i torsdags diskuterade på sammanträdet med SKR:s demokratiberedning, när vi fick besök av Margareta Bergström – ordförande i Valmyndighetens nämnd –  som är utsedd av regeringen att leda Valsedelskommittén.

Regeringen har nämligen fattat beslut om att tillsätta en parlamentariskt sammansatt kommitté, som ska utvärdera och överväga förändringar av valsedelsystemet. Kommittén har fått i uppdrag att utvärdera och överväga förändringar av valsedelsystemet, inklusive att analysera för- och nackdelar med att övergå till ett system med gemensamma eller neutrala valsedlar.

Det är inte en enkel fråga, men bl.a. SKR har upprepade gånger efterfrågat förändringar i dagens valsedelsystem. Internationellt ser det olika ut, även i vårt närområde: Sverige, Finland och Danmark har olika sorters system i detta avseende.

Det ska bli mycket intressant att följa kommitténs arbete, och det är glädjande att man är öppen för inspel från såväl SKR som andra aktörer. Som ordförande för SKR:s beredning för demokratifrågor, så kan jag konstatera att vi i beredningen – oavsett partifärg – ser fram emot en fortsatt dialog med kommittén i denna viktiga fråga.

Varmt välkommen – besök av Cherson och Vasa stad i Umeå denna vecka!

Av , , Bli först att kommentera 6

En delegation med politiker och tjänstemän från den ukrainska staden Cherson besöker denna vecka Umeå för att förbereda ett fördjupat samarbete mellan våra städer.

Bredvid mig på bilden den ukrainska politikern Dmytro Poddubnyy, kommunalrådet Janet Ågren (S) och två tjänstemän från Cherson – Oksana Pronina och Tetiana Banshchykova.

På plats i Umeå denna vecka – dock inte med på bilden – finns även företrädare för vår finska vänort Vasa stad, som också inlett samarbete med Cherson.

Utrikespolitik är förvisso en nationell fråga, men kommuner har ju möjlighet att välja vilka vi samarbetar med. Och våra val har betydelse. Det är viktigt att den fria världen visar sitt stöd för Ukraina, i dess kamp för att besegra Putins Ryssland.

En del i detta är det partnerskapsamarbete som nu inleds på kommunal nivå, mellan svenska och ukrainska kommuner. Partnerskapen ingår i Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) nätverk för demokratisk resiliens.

Samarbetena som planeras mellan de olika kommunerna sträcker sig över en lång rad av områden: beredskapsfrågor, vattenförsörjning, avfallsfrågor, tekniska tjänster, digitalisering, stadsplanering etc.

Vi är mycket glada över att få vara värdar denna vecka för de ukrainska gästerna.

Sverige och EU gör mycket för Ukraina. Men min uppfattning är att det inte räcker. Vi måste göra MER och ge mer stöd på alla områden – militärt och civilt.

Slava Ukraini!