Moderat budget med 100 förslag för ett bättre Umeå!

I dagens VK skriver jag om det moderata budgetförslaget, som idag debatteras i fullmäktige i samband med årets budgetfullmäktige. Lägger som vanligt upp debattartikeln här på bloggen.

 

Moderat budget med 100 förslag för ett bättre Umeå!

Den 17 juni ska kommunfullmäktige ta beslut om budgeten för Umeå kommun år 2025. Moderaterna är det största oppositionspartiet och vi står upp för vikten av tillväxt, vilken måste komma både stad och landsbygd till del. Detta avspeglas i det moderata budgetalternativet som innehåller totalt 100 politiska förslag, varav 21 gemensamma med de övriga Allianspartierna.

Umeå kommun har redovisat plusresultat åtta år i rad, och har under senare år redovisat All-time high flera gånger. Resultat- och utjämningsreserven är fylld till brädden. Skatteprognoserna för kommande år är bättre än förväntat. Förutsättningarna är alltså goda. Samtidigt har Umeå en extremt hög kommunalskatt.

Den moderata budgeten innehåller tydliga satsningar på skola och äldre, sänkt kommunalskatt med 35 öre, neddragningar på kulturens område, minskningar av centrala anslag under kommunstyrelsen samt noggrannare kontroller av försörjningsstöd och personlig assistans.

Äldrenämnden får med Moderaternas budgetförslag en ramhöjning med 82 miljoner kr, och för- och grundskolenämnden en ramhöjning med 56,5 miljoner kr. Det är mer pengar än vad Socialdemokraterna/Miljöpartiet har i sitt budgetförslag. För äldrenämndens är det 20 miljoner kr mer och för skolans är det 25 miljoner kr mer.

Vi sparar på kommunstyrelsen, kulturnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, tekniska nämnden samt individ- och familjenämnden, jämfört med S/MP. Detta tillsammans med ett lägre resultatkrav än S/MP, möjliggör de utökade satsningarna på äldreomsorgen och grundskolan. Det frigör även ett utrymme som möjliggör en sänkning av kommunalskatten.

Skatten i Umeå är två kronor högre än flertalet jämförbara kommuner. En familj i Umeå, där den ena jobbar som polis och den andra som sjuksköterska, betalar ca 19 000 kr mer i skatt per år än i jämförbara kommuner. Även kommuner som Örnsköldsvik, Skellefteå, Luleå, Sundsvall och Östersund har lägre kommunalskatt. Det är inte rimligt. Skatten måste sänkas. Vi säger samtidigt nej till förslagen från S/MP om höjda hemtjänstavgifter.

Att stoppa fusk med välfärdssystemen har hög prioritet. Vi föreslår införandet av hembesök vid nya ansökningar om försörjningsstöd som en del i pågående utredningar. Skärpt kontroll och uppföljning av personlig assistans och LSS är en annan del.

För att öka tryggheten i Umeå lägger vi en rad förslag, däribland kamerabevakning på särskilt brottsutsatta platser och kommunala ordningsvakter.

Vi förstärker de ekonomiska förutsättningarna för Umeås för- och grundskolor.

M-budgeten möjliggör ökad grundbemanning inom äldreomsorgen, samtidigt som vi vill inrätta en central kvalitets- och trygghetsinspektion som tar ett helhetsgrepp om inspektioner och tillsyn inom äldreomsorgen. Detta utöver de uppföljningar som redan sker idag. Vi vill införa språktester vid nyanställningar inom hemtjänst, funktionshinderomsorg och äldreomsorg.

I vår budget finns förslag kopplade till trafikinfrastrukturen. Även i framtiden kommer många behöva använda bil för att ta sig till jobbet, handla mat eller skjutsa barnen. Planerade förändringar av trafiksystemen riskerar att försämra tillgängligheten för bilar ytterligare. Vi föreslår bl.a. att alla planerade åtgärder kring Västra Esplanaden för 2025 och framåt skjuts på framtiden tills dess att man kan utvärdera effekten av Västra Länken.

Ett gott företagsklimat i kommunen ger fler jobb och färre i bidragsberoende. Företagen är viktiga aktörer, som bidrar till en god välfärd. Vi föreslår en utredning gällande förekomsten av osund konkurrens från kommunens sida gentemot det privata näringslivet. Vi har även tidigare infört Lagen om valfrihet (LOV) inom hemtjänsten och det har visat sig fungera bra. Vi vill se detta inom fler områden.

En växande kommun kräver fler bostäder – såväl i staden som på landsbygden. Tillsammans med övriga i Alliansen föreslår vi avyttring av delar av AB Bostadens bestånd, för att möjliggöra ökad nyproduktion och upprustning av befintligt bestånd. Utöver detta måste fler områden öppnas för bostadsbyggande. Byggnadsnämnden får också ett tillskott i M-förslaget på ytterligare två miljoner kr för att öka takten på detaljplaner för småhus.

Umeå är en bra kommun, men mycket skulle kunna bli bättre med en mer högerorienterad politik: Sänkt skatt, valfrihet, fokus på kärnverksamhet som skola och äldreomsorg. En politik för både landsbygd och stad. God framkomlighet för alla trafikslag. Många nycklar till detta finns i vårt moderata budgetförslag.

Anders Ågren

Kommunalråd, M

Umeå

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.