Sverige och övriga Europa behöver mer kärnkraft!

Av , , 2 kommentarer 13

Kärnkraft är klimatsmart, fossilfritt och ger massor av el dygnet runt – även när det är vindstilla och solen inte skiner. Moderaterna vill bygga nästa generations kärnkraft!

Den fossilfria elproduktionen måste öka för att vi ska klara klimatomställningen. Kärnkraften måste ha en tydlig plats i energimixen – i Sverige men också i Europa.

Elen i södra Sverige var tidigare i veckan hela 672 % dyrare än för ett år sedan. Även i norr har priserna gått upp, men inte till samma nivåer som i söder. Men ännu värre väntas det bli. Statliga Vattenfall beräknar nu att vinterns elpriser kommer att slå nya rekord.

I takt med att regeringspartierna avvecklar planerbar kärnkraft, blir Sverige mer beroende av energikällor som vi inte kan styra över. Vi blir beroende av att regnoväder och vind helt enkelt dyker upp när vi behöver det, och att det enbart är vindstilla när det passar oss. Så kan inte en ansvarsfull regering hantera landets energiförsörjning.

Moderaterna vill värna befintlig kärnkraft och bygga nästa generations kärnkraft!

2 kommentarer

Så ska vi ordning på Sverige. 

Av , , 4 kommentarer 11

Tidigare idag presenterades Moderaternas budgetmotion. Den innehåller resurser till nya terrorlagar för att krossa de kriminella gängen. Och stora satsningar på att bryta bidragsberoendet med ett omfattande reformprogram för fler jobb och ökad tillväxt.

Här kommer några huvudpunkter:

 

Kraftig förstärkning av hela rättsväsendet

Vi ska se till att poliserna blir fler genom högre löner och en betald polisutbildning. Åklagarna ska bli 300 fler, så att brotten kan klaras upp. Vi ökar resurserna till nya fängelseplatser, så att de som döms kan låsas in. Moderaterna kommer även gå fram med skarp lagstiftning i Justitieutskottet för att fullt ut avskaffa straffrabatten för myndiga. Regeringen anser att tre av fem unga myndiga som begår brott fortsatt ska få straffrabatter, exempelvis om man misshandlar ett vittne eller angriper en polis. Denna nya lagstiftning finansierar vi fullt ut i budgeten.

Kraftfullt reformprogram för att fler ska börja försörja sig själv

Vi ska halvera långtidsarbetslösheten på tre år och kraftigt minska bidragskostnaderna.  Vi vill sänka skatten för alla som arbetar och sänka kostnader för företag som anställer långtidsarbetslösa. Kostnaden att anställa den som varit arbetslösa i ett till två år sänks med motsvarande två arbetsgivaravgifter. För personer som varit arbetslösa ännu längre sänks kostnaden ytterligare. Vi vill även införa ett bidragstak och ställa högre krav på den som invandrat att lära sig svenska och gör sig anställningsbar. Samtidigt säger vi nej till bidragshöjningarna i regeringens budget. När många arbetsgivare upplever att människor säger nej till jobb för att det ofta lönar sig bättre att gå på bidrag, kan man inte – som regeringen – göra det lättare att få a-kassa. Men vi måste också få mer kraft i den svenska tillväxten som gör att företag kan växa och anställa. Vi föreslår därför sänkt skatt på sparande och minskat regelkrångel för företagare.

Effektiva satsningar på klimatet och miljön

Sverige är på väg att missa det långsiktiga utsläppsmålet till 2045 med en tredjedel av dagens utsläpp. I budgeten satsar Moderaterna bland annat på att utveckla nästa generations kärnkraft. Vi storsatsar på att utveckla teknik som fångar upp och lagrar koldioxid, CCS- och bio-CCS. Moderaterna vill skapa förutsättningar för att få till en storskalig inhemsk produktion av biobränslen och vätgas och satsar därför också på ett grönt bränslestöd.

Nu ska riksdagen behandla alla partiers budgetförslag i finansutskottet, innan de går till slutlig omröstning. Moderaterna är samlingspartiet i svensk politik och vi kommer samtala och samarbeta med partier som också vill fokusera på att krossa de kriminella gängen och bryta utanförskapet. Tillsammans skulle vi kunna ge Sverige en bättre ekonomisk politik redan ett år före valet.

4 kommentarer

Den 4 oktober firar vi den fria företagsamheten!

Av , , Bli först att kommentera 6

Den 4 oktober 1983 genomfördes en stor manifestation mot löntagarfonderna i Stockholm. Löntagarfonderna var ett socialdemokratiskt grepp för att öka fackets makt över företagen. Trots massiva protester infördes löntagarfonderna, men avskaffades av regeringen Bildt 1991.

Den fria företagsamheten måste återkommande försvaras. Och Moderaterna kommer alltid vara en röst för ägarrätten och för att företagsamhet ska löna sig.

Företagarna skapar jobb och tillväxt. I företagen skapas jobben som finansierar vår välfärd. Därför måste det vara så enkelt som möjligt att driva företag i vårt land.

Idag är det onödigt krångligt och med jämna mellanrum försöker vänsterkrafter inskränka den fria företagsamheten. Det vill vi moderater ändra på.

Bli först att kommentera

Välkommen – att vinna val är ett lagarbete!

Av , , 2 kommentarer 4

Idag är det 343 dagar kvar till valdagen år 2022. Du kan redan idag visa ditt stöd för ett borgerligt parti som förenar liberalism och konservatism. Om du delar Moderaternas värderingar och vill engagera dig så är du varmt välkommen till vårt parti som medlem. Som medlem väljer du själv hur mycket du vill engagera dig. Ju fler vi blir, desto starkare kraft blir vi inom politiken.

Välkommen att bli en del i vårt arbete.

Bli medlem i Moderaterna!

Swisha: 100 kronor till 123 336 00 70, uppge namn och personnummer. Eller gå in på moderaterna.se och följ anvisningarna.

2 kommentarer

Rädda svensk kärnkraft!

Av , , 1 kommentar 12

Kärnkraft är klimatsmart! Om vi låter fullt fungerande kärnkraft stängas ner riskerar det att få förödande konsekvenser för Sveriges möjligheter att klara klimatutmaningen och säkerställa en trygg elförsörjning i hela landet. Vi behöver mer klimatsmart el från förnybart och kärnkraft – inte smutsig kolkraft och rysk gas.

Rädda den svenska kärnkraften!

1 kommentar

Återupprätta tryggheten

Av , , 3 kommentarer 6

Otryggheten breder ut sig och grov kriminalitet är på frammarsch i Sverige.

 

Moderaterna tar befolkningens oro på allvar. Vi föreslår bl.a:

✅ Fler polisanställda – särskilt i yttre tjänst. Goda villkor så att fler väljer att bli poliser, och fler stannar kvar i yrket.

✅ Hårdare straff: dubbla straff för gängkriminella, slopad mängdrabatt och slopad ungdomsrabatt.

✅ Utvisa utländska brottslingar i betydligt högre utsträckning. Idag utvisas bara 20 procent av de utländska medborgare som döms för våldtäkt och som är folkbokförda i Sverige.

 

Otryggheten är utbredd även i Umeå. Vi har presenterat konkreta trygghetsförslag lokalt, däribland:

✅ Umeå kommun borde anlita ordningsvakter som ska arbeta trygghetsskapande runt om i kommunen.

✅ Kamerabevakning av särskilt brottsutsatta platser i kommunen ska ske snarast, i områden där Polisen inte har satt upp kamerabevakning.

✅ Fler trygghetsavtal ska upprättas, liknande det som tecknats för Ålidhem centrum.

✅ Alla brott på skoltid eller i anslutning till skoldagen måste polisanmälas, vilket tyvärr inte sker idag.

 

Det är hög tid att vidta åtgärder för att öka tryggheten och bekämpa brottsligheten.

3 kommentarer

Det behövs ett systemskifte i kampen mot brottsligheten!

Av , , 5 kommentarer 10

Att bekämpa brottsligheten är en av vår tids största frihetsfrågor.

År 2020 var ett dystert rekordår. I genomsnitt ägde mer än en skjutning eller sprängning rum per dag. Sedan år 2014 har antalet personer som utsatts för sexualbrott tredubblats. Under samma period har utsattheten för ungdomsrån mer än fördubblats. Enligt den Nationella trygghetsundersökningen är den upplevda otryggheten större än någonsin.

Det räcker inte längre med småjusteringar samt att lappa och laga i befintliga regelverk. Det behövs ett systemskifte för att få ordning på Sverige. Moderaterna vill därför genomföra en fullständig översyn av brottsbalken.

Den nya brottsbalken ska innehålla följande:

✅ Skärpta straff för ett stort antal brott genom höjda minimistraff: Till exempel för våldsbrott, sexualbrott, övergrepp i rättssak, våld mot tjänsteman och överlåtelse av narkotika.

✅ Skärpta straff för flerfaldig brottslighet: Mängdrabatten i sin nuvarande form ska avskaffas.

✅ Skärpta straff för återfall i brott: Återfall ska i princip undantagslöst leda till fängelse och ett högre straffvärde

✅ Metoden för straffmätning ska ändras: Utgångspunkten ska inte längre vara att minimistraffet döms ut.

✅ Presumtionen mot fängelse ska avskaffas: Principen om att rätten ska fästa särskilt avseende vid omständigheter som talar för annan påföljd än fängelse ska avskaffas.

✅ Färre skäl för strafflindring: Straffskalan ska aldrig ska kunna underskridas.

✅ Förvaringsstraff införs för samhällsfarliga brottslingar: Utgångspunkt ska vara att ingen frigivning ska ske om det finns stor risk för återfall i allvarlig brottslighet.

✅ Effektivare program i fängelse och under frivård för att förebygga återfall: Fokus ska ligga på återfallsförebyggande program och metoder som har evidens för att ge alla en andra chans i livet.

5 kommentarer

Öka underhållet till svenska vägnätet!

Av , , 1 kommentar 7

Underhållet av landets vägar är eftersatt. Som följd har hastighetsgränserna sänkts på många vägar. Värst är situationen för oss som bor i de nordliga länen.

Moderaterna satsar i vår nationella budget på att förbättra vägunderhållet så att hastigheten på alla statliga vägar, där den sänkts på grund av bristande underhåll, på sikt kan återställas.

1 kommentar

Umeå förtjänar ett bättre företagsklimat!

Av , , Bli först att kommentera 4

I gårdagens VK skrev jag tillsammans med de övriga borgerliga gruppledarna om vikten av att motverka osund konkurrens. Läggs upp här på bloggen också.

 

Umeå förtjänar ett bättre företagsklimat!

Företagare har ofta påtalat snedvriden konkurrens – från Umeå kommun gentemot det privata näringslivet – som ett bekymmer. I senaste rankingen från Svenskt Näringsliv hamnar Umeå riktigt illa till. När det gäller området ”konkurrens från kommunen”, så hamnade Umeå kommun på plats 282 av landets 290 kommuner. När de lokala företagarna tillfrågas, så placerar sig Umeå alltså nästan sämst i landet.

Sedan är det så att alla kanske inte vill eller orkar ta strid mot kommunen. Antalet anmälda ärenden är få. För några år sedan införde kommunen en funktion där företagare kunde anmäla osund konkurrens och för två år sedan gjordes insatser för att synliggöra funktionen. Listan med väckta ärenden omfattar bara ett fåtal fall sedan 2019. Däribland ersättningen till de privata hemtjänstföretagen och hyresnivån för TC/Umeå Folkets Hus.

Snedvriden konkurrens skadar den enskilde näringsidkaren men är även skadligt för företagsklimatet som sådant. Våra fyra borgerliga partier har upprepade gånger föreslagit att kommunfullmäktige borde besluta att med externt stöd genomlysa all kommunal verksamhet, såväl inom förvaltningarna som de kommunala bolagen, gällande förekomsten av osund konkurrens. Samt att Umeå kommun skyndsamt ska återkomma med förslag för att åtgärda eventuell förekomst av osund konkurrens. Senast röstades vårt förslag ned i juni 2021.

Det finns faktiskt ingen anledning att sitta och avvakta tills företag hör av sig med en konkret anmälan. Vi vet att det finns en stark kritik mot Umeå kommun gällande förekomsten av osund konkurrens. Umeå kommun kan därför vara proaktiv och själva genomföra en noggrann genomlysning av all kommunal verksamhet.

År 2007 beslutade vi om att detta skulle genomföras i tämligen bred politisk enighet i Umeå kommun: Våra fyra borgerliga partier tillsammans med S och MP. Såväl kartläggning av snedvriden konkurrens som att återkomma med förslag på hur det skulle kunna åtgärdas.

Men det har nu gått 14 år sedan dess. Det är hög tid att göra en genomlysning igen och beslut borde kunna tas i bred enighet även denna gång. Umeå förtjänar ett bättre företagsklimat!

 

Anders Ågren

Kommunalråd, M

 

Mattias Larsson

Gruppledare, C

 

Björn Kjellsson

Gruppledare, L

 

Veronica Kerr

Gruppledare, KD

Bli först att kommentera

Umeå borde sikta på topp-10 gällande bäst företagsklimat!

Av , , Bli först att kommentera 11

I dagens Folkbladet skriver jag om vikten av att Umeå fokuserar på ett bättre företagsklimat. Läggs upp här på bloggen också.

 

Umeå borde sikta på topp-10 gällande bäst företagsklimat!

Ett gott företagsklimat i kommunen ger fler jobb och färre i bidragsberoende. De privata företagen är grunden för att kommuner och regioner i nästa led ska kunna satsa pengar på välfärden. Genom låg skatt, en tydlig arbetslinje och bra villkor för näringslivet kan kommunen främja ekonomisk tillväxt. Umeå borde sikta på att vara i topp-10 när det gäller det lokala företagsklimatet i Sverige.

I Svenskt Näringslivs kommunranking erhåller Umeå kommun mediokra placeringar. En av landets högsta kommunalskatter, konkurrens från kommunen gentemot privata näringslivet, service och bemötande samt negativ attityd bland politiker och tjänstemän till företagande är sådant som sticker ut. Umeå kommun tappade i årets ranking 12 placeringar till plats 179 av landets 290 kommuner.

I SmåföretagarIndex, som genomförs varje år av Småföretagarnas riksförbund, hamnar Umeå på plats 151 av 290 kommuner. I undersökningen kartläggs förutsättningarna för små och medelstora företag i Sveriges 290 kommuner.

I undersökningen som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) gör – Öppna jämförelser Företagsklimat 2020 – hamnar Umeå kommun på plats 133 av de sammanlagt 181 kommuner som ingått i rankingen. Bland kommuner med över 40 000 invånare, så är Umeå på plats 51 av 60 kommuner.

Moderaterna har lagt en rad förslag, ibland tillsammans med andra borgerliga partier, för att förbättra Umeås företagsklimat.

Det handlar om att motverka osund konkurrens från kommunen gentemot det privata näringslivet. Ökad konkurrensutsättning och införande av utmaningsrätt. Möjliggöra ökad turism genom att skapa förutsättningar för dels en privat byggd och driven gästhamn i centrala Umeå, dels ställplatser för husbilar och husvagnar. Införande av den s.k. Rättviksmodellen, vilken handlar bl.a. om att minska regelkrångel för företagare utan att förändra lagar och regler.

Kommunalskatten i Umeå är omkring två kronor högre än jämförbara kommuner. Det innebär att en genomsnittlig familj där två vuxna arbetar betalar ca 12 650 kr mer per år i skatt än dem som bor i jämförbara kommuner. Av landets 20 största kommuner har Umeå kommun högst kommunalskatt. Vi moderater har i ett första steg lagt förslag om en sänkning med 15 öre.

Viktigt är också att centrumhandeln kan utvecklas. En konkurrensfördel som brukar pekas ut för de halvexterna handelsområdena är att de erbjuder gratis parkering. För att undanröja en del av konkurrensnackdelen finns möjligheten att erbjuda avgiftsfri parkering i de P-anläggningar och p-platser som UPAB ansvarar över för Umeå kommuns räkning. Moderaterna har upprepade gånger föreslagit försök med avgiftsfri parkering i centrala Umeå, och detta förslag kvarstår. En majoritet av partierna har dock röstat ned våra förslag, senast nu i samband med KF den 21 juni.

Vi måste också få fart på bostadsbyggandet, genom att bl.a. möjliggöra för fler privata aktörer att bidra i byggandet. Öppna upp fler områden för byggnation och öka takten på ärendehanteringen. Det behövs fler villor, fler bostadsrätter och fler hyresrätter. Utbudet av villor är extremt lågt, vilket vi måste förändra under kommande år. Under det senaste decenniet har småhusens andel av den totala produktionen legat på låga 17 procent. Småhusen är en viktig, men ibland förbisedd förutsättning, för kommunens utveckling.

För att skapa ett bättre företagsklimat måste näringslivsarbetet integreras i hela kommunen. Att ge företagen ett gott bemötande ska åligga varje förvaltningschef och varje handläggare, inte bara en näringslivsenhet. Målet måste vara att alla medarbetare ger en bra service och ett gott bemötande till de företagare som är i kontakt med kommunen. Det finns mycket att göra inom den egna kommunala organisationen, för att förbättra service och dialog med de lokala företagarna.

Umeå borde rankas bland de tio bästa kommunerna i landet när det gäller företagsklimat. Med våra förslag blir detta möjligt.

 

Anders Ågren

Kommunalråd, M

Umeå

Bli först att kommentera