Etikett: administration

Mer tid för undervisning och mindre tid till administration

Av , , Bli först att kommentera 10

Vi moderater håller sedan en tid tillbaka på att se över vår skolpolitik. Flera förslag har sedan tidigare blivit kända, bl.a. förslaget att öka andelen fysisk aktivitet under skoltid.

En annan del presenterades i dagens Aftonbladet, och handlar om att minska lärarnas administrativa börda som helt uppenbarligen har blivit för tung.

Enligt en undersökning från Lärarnas Riksförbund så upplever 90 procent av de tillfrågade lärarna att de hade mer administrativa uppgifter att ta hand om jämfört med för fem år sedan. Dokumentationsambitionerna har uppenbarligen gått för långt. Att sätta betyg, notera frånvaro och annat är viktiga uppgifter men frågan är om alla konferenser och annat måste dokumenteras på det sätt som sker idag. Lärarna måste få fokusera på huvuduppdraget – undervisning. Och minska delen arbetstid som ägnas åt pappersarbete. Bifogar hela debattartikeln nedan:

 

Vårt nyårslöfte till Sveriges lärare – Mer tid för undervisning och mindre administration

Kommunerna som huvudman för skolan kan göra mer för att minska lärarnas administration. Regeringen tillsatte nyligen en utredning för att minska den statliga delen av administrationen, men det är inte nog. Kommunernas arbete är minst lika viktigt och därför ska Nya moderaterna nu ta ledarskap för minskad administration för lärare i landets kommuner. Det är vårt nyårslöfte till Sveriges lärare.

Att minska lärarnas administrativa arbetsbörda är ingen enkel uppgift. Bakom varje beslut att införa mer kontroll, dokumentation och regler fanns en gång en god tanke. Det är alltid något viktigt som ska regleras, men mer regler leder i sin tur till extra administration. I längden riskerar regler, kontroll och dokumentationskrav att bli ett hinder snarare än en tillgång.

Enligt en undersökning av Lärarnas Riksförbund från 2011 upplever 90 procent av de tillfrågade lärarna att de hade mer administrativa uppgifter att ta hand om jämfört med för fem år sedan. En hel del kan säkert vara ”barnsjukdomar” men det finns anledning även för alliansen att idka en del självkritik. Nya skollagen ställer nämligen ökade krav på dokumentation.

Lärare vi har träffat under våra skolbesök berättar att de får ta sig an uppgifter de helt saknar utbildning för. Det kan handla om alltifrån komplicerade elevhälsoärenden till att dokumentera olika uppgifter som inte har med elevernas kunskapsutveckling att göra. Lärare måste få vara lärare, inte administratörer.

För att minska administrationen krävs att vi både nationellt och kommunalt visar att vi menar allvar. Det behöver inte bara handla om att prioritera bort uppgifter. Fler kommuner behöver jobba mer med att erbjuda lärarna bättre förutsättningar att göra jobbet effektivt. Hjulet ska inte behöva uppfinnas på varje skola, av varje lärare.

Vi är oroliga för att bilden av läraren som en skoladministratör får fotfäste. När lärarna inte framställs som kunniga och skickliga pedagoger tror vi att det påverkar yrkets attraktivitet. Nu sker dock en mindre vändning och antalet sökande per plats på lärarutbildningen ökar. Det är positivt men handlar nog mer om andra reformer där lärarens status uppvärderas och det blir möjligt att göra karriär som lärare.

Enligt Lärarförbundet hade fler studenter valt lärarutbildningen om tre saker uppfylls, det första är lönen, det andra arbetsmiljön och det tredje karriärmöjligheter. Med Alliansens politik ökas nu lönen för lärarna och med vår karriärreform kommer en lektor få 10.000 kronor mer i månaden och en så kallad förstelärare 5.000 mer i månaden. Kommuner bör också medverka till en ökad lönespridning. Men arbetsmiljön återstår för att göra yrket mer attraktivt.

Att minska lärarnas administrativa börda blir därmed inte bara en fråga för alla lärare som sliter för att få tiden att gå ihop, utan det är en fråga av strategisk betydelse för hela Sverige. Ska vi behålla vår position som en ledande kunskapsnation måste vi våga lita på lärarna och att de gör vad som är bäst för våra barn. Självklart är dokumentation, samverkan med hemmet, infobrev, frånvaroadministration och alla andra administrativa uppgifter i sig viktiga, men när de summeras blir det svårt för lärarna att hinna med att göra det som är viktigast; att undervisa och vara lärare.

Nya moderaterna sätter igång vårt arbete för att förenkla administrationen här och nu. Vi gör det via riksdag och regering, men också utifrån att vi är med och tar ansvar för skolan i många av landets kommuner.

Tomas Tobé (M)
Ordförande i Utbildningsutskottet
Ordförande i M-arbetsgruppen ”Världens bästa skola”

Maria Stockhaus (M)
Ordförande i SKLs Utbildningsberedning
Ledamot i M-arbetsgruppen ”Världens bästa skola”