Etikett: AFA

Ett extra ”tillskott” för landets kommuner. För Umeå + 92 mkr för 2012

Av , , Bli först att kommentera 9

Har idag lämnat in en fråga till Lennart Holmlund (S) inför nästa kommunfullmäktige, med anledning av att kommunens kassakista fylls på vid årets slut med ca 92 miljoner kr.

 

Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S):
 
 
92 miljoner kr mer till Umeå kommun för 2012
 
Vid fullmäktigesammanträdet i juni behandlades delårsrapporten för 2012. I den fanns en prognos som pekade på ett helårsresultat för Umeå kommun på ca 20 miljoner kr plus. För hela koncernen låg bedömningen på plus 114 miljoner kr.
 
Där var emellertid inte återbetalningen av AFA-pengar inräknade, eftersom beslutet om detta kom i slutet på juni. Anledningen är att sjukskrivningarna i landet har gått ned, och därmed har medlemmarna i AFA-försäkring (däribland landets alla kommuner och landsting) betalat in för mycket i premier under tidigare år. Nu återbetalas pengar för åren 2007 och 2008. Det handlar sammanlagt om ganska mycket pengar vilket innebär att hela sektorn kommer att gå mot ett rekordöverskott för år 2012.
 
För Umeå kommuns del rör det sig om nästan 92 miljoner kr, som vi inte har budgeterat med utan blir ett tillskott i kassan under 2012. Utbetalningarna påbörjas i november månad.
 
Min fråga till Lennart Holmlund (S) är därför:
 
       Pengarna utbetalas sent på året, och finns inte med i budgeten. Hur har ni socialdemokrater, som styrande parti, för avsikt att hantera detta tillskott?
 
 
 
Umeå 2012-08-20
 
 
 
Anders Ågren
Kommunalråd (M)

95 miljoner kr till Umeå kommun. Pengaregn över alla kommuner och landsting

Av , , Bli först att kommentera 17

Beskedet som vi har väntat på en längre tid kom idag på förmiddagen.

AFA-Försäkring betalar tillbaka medel till sina medlemmar, då sjukskrivningstalen har gått ned. Det gäller premier inbetalda för åren 2007 och 2008. Beslutet har fattas av styrelsen för AFA-Försäkring, där arbetsmarknadens parter ingår.

11,7 miljarder kr betalas tillbaka till arbetsgivare inom kommun- och landstingssektorn under 2012.

För Umeå kommun har de preliminära siffrorna pekat på att vi får tillbaka 95 miljoner kronor. Detta utbetalas under november och förstärker resultatet för innevarande år.

På samma sätt kommer alla kommuner i Västerbotten, liksom vårt landsting, att få sina pengar i slutet av innevarande år.

En god nyhet!

 

Läs mer i nedanstående pressmeddelande:

Återbetalning av premier för år 2007 och 2008

AFA Försäkring betalar tillbaka totalt 17, 5 miljarder kronor i premier för de kollektivavtalade sjukförsäkringarna till arbetsgivare i privata näringslivet, kommuner och landsting. Återbetalningen gäller premier för åren 2007 och 2008.

Avtalsgruppsjukförsäkringen AGS och AGS-KL ger kompletterande ersättning om man har rätt till sjukpenning eller sjukersättning/aktivitetsersättning från Försäkringskassan och om man omfattas av kollektivavtal.

Den 1 juli 2008 reformerades sjukförsäkringssystemet. Antalet personer som har beviljats sjukersättning har därefter minskat avsevärt. Detta har medfört att AFA Sjukförsäkring kan minska reserverna för framtida utbetalningar vilket lett till avvecklingsvinster och en förbättrad konsolidering i bolaget.

Efter att överenskommelse har träffats mellan arbetsmarknadens parter så har AFA Försäkrings styrelse beslutat att sänka och återbetala premier för åren 2007 och 2008. Återbetalningen gäller främst avtalsgruppsjukförsäkringen AGS och AGS-KL.

Dagens beslut innebär att 5,6 miljarder kronor betalas tillbaka till arbetsgivare inom privat sektor (avtalsområde LO-Svenskt Näringsliv), att 11,7 miljarder kronor betalas tillbaka till arbetsgivare inom kommun- och landstingssektorn och att 292 miljoner kronor betalas tillbaka till arbetsgivare inom kooperativa företag (avtalsområde KFO – LO).

Återbetalning
Återbetalning av premier till arbetsgivare inom privat sektor och inom kommun-och landstingssektorn kommer att ske genom Fora. De företag inom privat sektor och företag och organisationer inom kommun- och landstingssektorn som berörs är sådana som hade ett försäkringsavtal via Fora 2007 och/eller 2008 där AGS eller AGS-KL ingick. Dessa kommer inom den närmaste tiden att få ett brev från Fora. Återbetalningen av premierna påbörjas under november 2012.

Mer information finns på www.fora.se/foretag

Kooperativa arbetsgivare som omfattades av AGS under 2007 och 2008 kommer att få återbetalningen från Folksam, tidigare KP Pension & Försäkring. Återbetalning av premierna kommer att påbörjas under november 2012.

Mer information finns på http://arbetsgivare.folksam.se/

Mer detaljerad information – se bilagd PDF och dokumentet "Frågor och svar – Återbetalning av 2007 och 2008 års premier"

Kontakt:
Rolf Eriksson, presschef, AFA Försäkring, tel 08-6964816, 0708-939577
Johan Ljungqvist, kommunikationschef, AFA Försäkring, tel 08-696 4804

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se
 

Bli först att kommentera
Etiketter: , , , ,