Etikett: Allians för Umeå

Då kör vi igen

Av , , 1 kommentar 11

Helgen har gått i lugnets tecken, och några blogginlägg blev det följaktligen inte heller. De två opinionsundersökningar som presenterades reovisade inte några större förändringar. De rödgröna leder fortfarande och det blir med allra största sannolikhet ett mycket jämnt val.

Nu på förmiddagen har vi sedvanligt månadsmöte med Allians för Umeå. Aktuella frågor ska avhandlas, men också lite smått och gott inför den stundande valrörelsen. Därefter blir det direkt vidare till landstinget för planeringsmöte.

Sedan fortsätter måndagen i samma tempo: kretsårsmöte med Moderaterna i Umeå, månadsmöte med den moderata fullmäktigegruppen och avslutningsvis i afton – styrelsemöte med den lokala M-föreningen.

Nu kör vi. Vi ses & hörs!

Sofiehemsskolan blir kvar!

Av , , 2 kommentarer 27

Läser på nätet att Sofiehemsskolan blir kvar. (S) och (V) tvingas ge upp sin kamp att lägga ner Sofiehemsskolan.

Grattis sofiehemsbor! Grattis elever, föräldrar och lärare!

Ett vansinnigt beslut rivs nu upp. Alliansen fick rätt. En välfungerande skola, med gott elevunderlag räddas när socialdemokrater och vänsterpartister tvingas till reträtt!

2 kommentarer
Etiketter: ,

Allians för Umeå i dagens VK

Av , , 2 kommentarer 10

I dagens VK skriver vi fyra gruppledare för Allianspartierna i Umeå om vikten av en jobbpolitik för full sysselsättning, såväl nationellt som lokalt.

Bifogas här för den som vill och orkar läsa!

 

Entreprenörskap för Umeå

Hur menar Mona Sahlin när hon säger att jobben ska bli fler genom massiva skattehöjningar för sjuksköterskor, vaktmästare och metallarbetare? Eller genom att straffa ut ungdomar från arbetsmarknaden genom att lägga på dem en skattechock på närmare 10 miljarder kronor?  Är det en rättvis politik att höja ersättningarna för människor med lite bättre inkomster när de befinner sig i kortvarig arbetslöshet?

Med mindre än åtta månader kvar till valen har valåret inletts med ett antal partiledardebatter. Samtliga har bekräftat att jobben återigen ser ut att bli en av de avgörande frågorna i valrörelsen. Det är bra eftersom det sätter fokus på ett viktigt samhällsproblem. När vi nu börjar kunna se gröna skott komma fram efter den globala finanskrisen, är det centralt att vi förhindrar att arbetslösheten biter sig fast. Detta gäller såväl nationellt som lokalt här i Umeå.

Trots detta har vänsterpartierna ännu inte presenterat någon gemensam jobbpolitik.
Det handlar varken om satsningar på välfärden, företagande, utbildning eller fler jobb.  Istället vill Socialdemokraterna höja inkomstskatterna för vanligt folk med 17 miljarder. För det andra vill de införa en ungdomsskatt genom att dubblera arbetsgivaravgiften för den som har någon anställd som är under 26 år. Till sist vill S även höja ersättningarna till de som tjänar lite bättre när de inte arbetar. Detta är grunddragen i den politik Socialdemokraterna har lagt förslag om. Det är minst sagt märkliga prioriteringar. Man talar om fler jobb samtidigt som man tydligt byter arbetslinje mot bidragslinje och går tillbaka till den politik som väljarna röstade bort i förra valet.

Alliansregeringen har under mandatperioden genomfört viktiga reformer som även haft klara positiva effekter i hanterandet av den globala finanskrisen. Genom skattelättnader för vanligt folk har vi gjort det mer lönsamt att arbeta. För en vanlig LO-familj handlar det om närmare 2 500 kronor mer över varje månad, också efter att a-kasseavgiften är betald. Därtill har Alliansregeringen tagit ned kostnaderna för att nyanställa och satsat på omställningen för dem som blivit uppsagda. Genom en samlad jobbpolitik och ordning och reda i de offentliga finanserna är Sverige ett av få länder som klarat av finanskris och lågkonjunktur utan att behöva skära i välfärden

Samtidigt är utmaningarna fortsatt mycket stora för Sverige såväl som för Umeå. Vid ett maktskifte i Umeå kommer Allians för Umeå sänka trösklarna och hjälpa fler människor in på arbetsmarknaden. För många lönar det sig fortfarande för dåligt att arbeta. Mer behöver också göras för att göra det enklare och mer attraktivt att driva företag i Umeå.

Allians för Umeå jobbar vidare lokalt med att finna och presentera lösningar för att stärka företagsklimatet i Umeå. I den gemensamma alliansarbetsgruppen Entreprenörskap – det företagsvänliga och innovativa Umeå jobbas det nu med att finna politiska lösningar för ett mer företagsvänligt Umeå. Det finns mycket att göra för att utveckla förutsättningarna för kommunens företagare och entreprenörer. Ett tydligt bevis på detta är de jämförelser som sker mellan kommunerna som återkommande placerar Umeå på bottenplaceringar.

Alliansen såväl nationellt, regionalt som lokalt tar uppgiften på allvar och våra alternativ är tydliga. Det ska vara lönsamt att arbeta, enkelt att starta företag och attraktivt att anställa i Sverige. Det är så vi får fler jobb och en tryggare välfärd för alla.

Anders Ågren
Kommunalråd, M

Sven-Olov Edvinsson
Gruppledare, C

Britt-Marie Lövgren
Gruppledare, FP

Anders Sellström
Gruppledare, KD

2 kommentarer
Etiketter: , , ,

S+V= sant?

Av , , 3 kommentarer 19

Allians för Umeå har nyligen presenterat ett antal arbetsgrupper för att fördjupa den gemensamma politiken och det gemensamma valmanifestet som ska presenteras inför valet i september. Kanske får vi nu se samma sak på vänsterkanten?

Vänsterpartiets gruppledare Spiric förklarar i tidningen idag att deras mål är en tydlig vänstermajoritet tillsammans med socialdemokraterna i Umeå. Det är ett viktigt besked! Förhoppningsvis kan vi också då få se ett gemensamt valmanifest mellan vänstern, socialdemokraterna och kanske miljöpartiet? Umeborna förtjänar tydliga svar inför valet.

Igårdagens fullmäktigedebatt profilerade sig vänstern som vanligt, genom att rösta nej till planerade bostadsprojekt. Nej, nej, nej är vänsterns melodi.

Om socialdemokrater och vänstern har som ambition att styra Umeå efter valet i september måste de också klargöra vilken politik de vill föra.: Blir det stopp på alla nya planerade bostadsområden? Blir det stopp för alla insatser av tillväxtbefrämjande karaktär?

Umeborna förtjänar ett svar innan valrörelsen sätter igång.

 

3 kommentarer
Etiketter: , , ,

Bra att Sekab granskas ytterligare!

Av , , Bli först att kommentera 12

Är på plats i Stockholm för möten med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Igår hade vi en gemensam träff med alla Allians-representanter i SKL – på plats då var statssekreterare och partisekreterarna för de fyra borgerliga partierna. Intressant kväll.

Idag har vi inledningsvis gruppmöte med den moderata partigruppen, och därefter information om bl.a. nya skatteunderlagsprognosen.

Läser på Västerbottensnytts hemsida att man i Skellefteå gått på linjen att ytterligare granska turerna kring Sekab, efter ett initiativ från Allianspartierna i Skellefteå, Umeå och Örnsköldsvik. Tydligen är det kommunrevisionen som ska hålla i det.

Bra!

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Allians för Umeå siktar på maktskifte i september!

Av , , 3 kommentarer 17

En bild från dagens pressträff på NK, där vi gruppledare presenterade fyra arbetsgrupper som idag har tillsatts för att förbereda maktskifte.

Pressmeddelande:
Allians för Umeå förbereder maktskifte i Umeå
 
– För att ytterligare utveckla, fördjupa och bredda vår politik med sikte på ett maktskifte i Umeå inför mandatperioden 2010-2014 tillsätter vi fyra arbetsgrupper, säger Allians för Umeå.
 
– Arbetsgrupperna ska arbeta fram en alliansgemensam politik som kommer att ligga till grund för ett valmanifest att möta väljarna med i valet.Det kommer också att anordnas öppna möten där allmänheten i Umeå bjuds in att delta och komma med synpunkter, fortsätter Allians för Umeå.
 
Den första arbetsgruppen är ”Entreprenörskap – det företagsvänliga och innovativa Umeå”. Allians för Umeå tror att det finns mycket att göra för att utveckla förutsättningarna för kommunens företagare och entreprenörer. Ett tydligt bevis på detta är de jämförelser som sker mellan kommunerna som återkommande placerar Umeå på bottenplaceringar. Arbetsgruppen leds av det moderata kommunalrådet Anders Ågren.
 
Den andra arbetsgruppen är ”Kreativitet – det kreativa Umeå med ett levande kultur och föreningsliv”. Inför kulturhuvudstadsåret 2014 är utrymmet stort att utveckla nya spännande idéer. Tillsammans med förenings- och kulturlivet finns en god grogrund som bättre kan tas tillvara. Arbetsgruppen leds av Centerpartiets gruppledare Sven-Olov Edvinsson.
 
Den tredje arbetsgruppen är ”Livskvalité – en värdig omsorg med kvalitet och valfrihet för alla”. Utmaningarna inom äldreomsorgen växer för varje år med allt fler äldre. Hur kan valfriheten och kvalitén för äldre bli bättre? Arbetsgruppen leds av Folkpartiets gruppledare Britt-Marie Lövgren.
 
Den fjärde arbetsgruppen är ”Kunskap – kunskapsstaden Umeå”. Umeborna lever i en tid när bildning och utbildning är de viktigaste redskapen för att ge varje människa möjlighet att förverkliga sina drömmar. Skolan i Umeå fungerar i stort mycket bra men mycket kan bli bättre. Hur kan kvalité och kunskapsutveckling stärkas? Arbetsgruppen leds av Kristdemokraternas gruppledare Anders Sellström.
3 kommentarer
Etiketter: , ,

Presskonferens och besök

Av , , 1 kommentar 10

Nu drar politiken igång på allvar.

På förmiddagen kommer vi – utöver telefonkonferens och sedvanligt månadsmöte med viceordförandena i Alliansen – bl.a. att hålla en presskonferens med Allians för Umeå, där gruppledarna deltar. Återkommer senare och berättar vad det handlade om.

Idag får vi också besök av moderate riksdagsledamoten Mats Gerdau, som bl.a. sitter i utbildningsutskottet. Tidigare var han kommunalråd i Nacka i åtta år. Vi ska tillsammans göra skolbesök, bl.a. på Hagaskolan.

Vi hörs senare!

1 kommentar
Etiketter: , , ,

Bra talat, Erik Orring!

Av , , 6 kommentarer 13

Firade nyår hos släkten i Örnsköldsvik, men är nu tillbaka i Umeå och har bl.a. hunnit läsa det nyårstal som Erik Orring här höll vid tolvslaget.

Väl talat, med flera poänger. Inte minst det faktum att Umeås attraktivitet blir sämre av att ha en osedvanligt hög kommunalskatt. Två kronor högre kommunalskatt än jämförbara kommuner är verkligen ingen tillgång. Bara Lennart Holmlund och socialdemokraterna (med stödpartierna på vänsterkanten) kan anse att det är en merit.

Allians för Umeå har ambitionen att sänka kommunalskatten stegvis under fyra år. Fullt genomförd skulle denna reform innebära att en familj i Umeå, där båda arbetar, skulle få behålla ca 5000 kr mer per år.

I september 2010 är det val. Då kan umeborna rösta för att kommunalskatten ska sänkas – rösta på något av Allianspartierna!

6 kommentarer
Etiketter: , ,

Alliansen kräver ny granskning av Sekab

Av , , 2 kommentarer 12

Följande pressmeddelande har vi nyss skickat ut.

Pressmeddelande 091221:

Allians för Umeå tillsammans med Alliansen i Skellefteå och Örnsköldsvik kräver ny granskning kring affärerna kring Sekab

 

 

Gruppledarna för Allianspartierna i Skellefteå, Örnsköldsvik och Umeå kommuner kräver idag en ny oberoende granskning av de ekonomiska turerna kring Sekab.

 

 

Under våren 2009 krävde Allianspartierna en oberoende granskning av SEKAB. För att genomföra denna granskning togs en uppdragsbeskrivning fram och med denna som underlag uppdrogs till respektive VD i de tre koncernbolagen att upphandla tjänsten.

 

 

Alliansföreträdarna för Umeå säger i en kommentar:

I många avseenden är de ursprungliga frågeställningarna fortfarande obesvarade i den rapport som presenterades tidigare höst.

 

 

Bristerna i rapporten med det faktum att det – efter SWECO-rapportens offentliggörande – dels inträffat nya händelser såsom försäljningen av Afrikaprojekten, dels till oss framkommit nya initierade uppgifter, gör att en förnyad mer omfattande granskning bör göras. En professionell heltäckande granskning där även affärsetiska, affärsmässiga och juridiska bedömningar görs.

 

 

Nya frågeställningar som nu Alliansen vill ha svar på finns i den bifogade bilagan. En av de mest väsentligaste frågorna är följande:

 

 

• Granskning av försäljningen av Tanzaniaprojektet. Hur drevs försäljningsansträngningarna? Vem deltog i arbetet? Vem skötte förhandlingarna om en försäljning till Per Carstedt bolag. Vad ingår i avtalet. Hur har köpeskillingen om 400 kr tagits fram och fastställts?

 

 

• Granskning av avvecklingskostnader för Afrika, hur såg dessa ut i detalj?

 

Granskning av underlag för beslut om internationell expansion. I styrelseprotokoll från SEKAB nämns att bolaget fått tydliga direktiv om en internationell expansion. På vilket beslutsunderlag grundas detta på? Vem har utfärdat ett sådant direktiv?
 

2 kommentarer
Etiketter: ,

Nytt hopp för Sofiehemskolan!

Av , , Bli först att kommentera 16

En majoritet av partierna i fullmäktige har nu beslutat att ett medborgarförslag om Sofiehemsskolan ska behandlas av Umeå kommunfullmäktige. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har blivit överkörda. Det var på tiden!

Nu får Sofiehemsskolan en ny chans. Nu finns det hopp! Frågan hade kunnat avgöras för en månad sedan – tyvärr blev det som det blev vid det tillfället – men nu finns det en andra chans och den ska vi ta!

 

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,