Etikett: arbetskraftsinvandring

Arbetskraftsinvandring är positivt

Av , , Bli först att kommentera 8

Regeringen öppnade upp och förenklade möjligheterna till arbetskraftsinvandring under den förra mandatperioden och invandrare ses nu inte på samma sätt som en börda, utan en tillgång och det är i stort sett fri invandring under förutsättning att man har försörjningsmöjligheter.

Villkoret för att invandra till Sverige är att man ska ha en anställning och hela Sveriges struktur börjar följa den moderata arbetslinjen vilket känns positivt eftersom det ger mycket goda incitament för att alla ska ha ett arbete.

Dock finns det exempel på oseriösa företag som utnyttjar möjligheten, och detta är naturligtvis viktigt att motverka. Det kommer att behövas mer arbetskraftsinvadndring i framtiden men det är viktigt att myndigheter och arbetsmarknadens parter tar signaler om exempelvis "skenanställningar" etc på allvar.