Etikett: arbetslinje

Att klara välfärden och pensionerna

Av , , Bli först att kommentera 10

På norran.se skriver jag tillsammans med ordföranden i riksdagens arbetsmarknadsutskott Elisabeth Svantesson (M) om hur välfärden och pensioner ska kunna säkras i framtiden, bl.a. genom att skapa förutsättningar för ett längre arbetsliv.

Bifogas nedan.

Längre arbetsliv med fler karriärbyten

 

Ska vi klara välfärd och pensioner måste vi diskutera hur vi kan förlänga vårt arbetsliv. Det är fantastiskt att vi lever allt längre, det öppnar möjligheter för den enskilde som tidigare inte fanns. Samtidigt medför det en utmaning för samhället på sikt eftersom andelen av befolkningen som arbetar minskar.

Framtidskommissionen presenterade nyligen en rapport som handlar om hur vi ska lösa ekvationen med en åldrande befolkning och samtidigt ha fortsatt höga välfärdsambitioner. Vi tror att en viktig del i detta är att skapa förutsättningar för ett längre arbetsliv. Förslag för att uppnå detta diskuterades nyligen på Moderaternas Sverigemöte.

Det handlar dels om att titta på hur unga kan komma in på arbetsmarknaden tidigare eftersom etableringsåldern stigit kraftigt de senaste decennierna. Men det är också hög tid att vi vänjer oss vid tanken på att vi i framtiden kommer att behöva jobba lite längre upp i åren. Detta för att kommande generationer i Västerbotten ska kunna ta del av samma kvalitet på välfärden som vi gör i dag och för att pensionerna inte ska urholkas.

I Moderaterna diskuteras nu förslag om hur vi kan underlätta ett längre arbetsliv med fler karriärbyten. För många är det i dag svårt att omskola sig på grund av ålder – vilket är ohållbart. Därför är det bra med förslaget om höjd övre åldersgräns för studiestöd från CSN och förbättrade möjligheter till tjänstledighet för att prova på nytt jobb.

Vi förordar också sänkt åldersgräns för det förstärkta jobbskatteavdraget från 65 till 64 år – reformen har bidragit till att fler valt att stanna kvar längre i arbetslivet och därför vill vi att denna skattesänkning tillämpas redan vid 64 års ålder.

Med den goda utveckling vi har i Sverige, med bättre hälsa och längre liv, är det självklart att vi också i högre grad måste ta vara på kompetensen hos de äldre på arbetsmarknaden. Ska vi klara välfärd och pensioner för framtidens västerbottningar måste vi våga diskutera hur vi kan förlänga vårt arbetsliv.

Elisabeth Svantesson (M)
riksdagsledamot för Örebro län och ordförande i arbetsmarknadsutskottet

Anders Ågren (M)
förbundsordförande Moderaterna i Västerbotten
 

Dags att säga farväl till ”epoken Holmund”. Moderaterna står redo.

Av , , 5 kommentarer 16

I dagens VK skriver jag på insändarplats om socialdemokraternas långa maktinnehav i Umeå, deras tydliga vänstersväng under innevarande mandatperiod och det kommande lokala maktskiftet i valet 2014.

Bifogas nedan.

Dags för maktskifte och Alliansstyre i Umeå

Tillväxt, nya jobb och full sysselsättning står i centrum för moderaternas politik i Umeå. I valet 2014 så får umeborna chansen att vända blad i kommunen, rösta bort socialdemokraterna och vänsterpartiet och låta ”epoken Holmlund” ersättas av något nytt.

Umeå har de senaste 18 åren styrts av socialdemokraterna, men i valet om två år är det hög tid för förändring. Moderaterna utmanar socialdemokraterna på allvar och vår ambition är att denna gång vinna över väljare direkt från (S). Tillsammans med övriga partier i Alliansen jobbar vi för ett maktskifte. Historiskt så brukar Allianspartierna i vår kommun ”byta” väljare mellan varandra vid valen, medan (S) sitter kvar i orubbat bo. Så blev det också i valet 2010, där M gick fram på bl.a. centerns bekostnad. Den trenden ska vi bryta.

Umeå är utan tvekan en bra stad att leva i, men samtidigt är det mycket som kan bli bättre. Vi moderater vill att Umeå ska vara en kommun där företagande uppmuntras så att jobben kan bli fler. Ett Umeå där mindre barngrupper i förskolan och god äldreomsorg är viktigare än att satsa pengar på omfattande administration.

Till de umeåbor som tycker att Lennart Holmlund (S) varit ett stabilt och tryggt val, så ska jag ärligt konstatera att han genom åren bidragit med många positiva beslut för kommunens tillväxt. På många områden har vi också samarbetat på ett positivt sätt – utan käbbel och bråk för bråkandets egen skull. Som lugnande ord för den som möjligen står och väger mellan (M) och (S), så ligger våra partier nära varandra i just tillväxt- och infrastrukturfrågor. Det är viktigt att kunna vara pragmatisk och se till stadens bästa – det är en viktig egenskap för alla politiker som gör anspråk på att styra.

Men varje epok kommer till ett slut. Ett för långt maktinnehav riskerar att leda till stagnation och en nöjdhet med sakernas tillstånd. Det är helt uppenbart att detta har skett inom dagens styrande socialdemokrati. Tyvärr har (S) i Umeå politiskt gått flera steg åt vänster, och befinner sig inte längre i den politiska mittfåran. Tvärtom har de under sitt samregerande med Vänsterpartiet blivit mer hårdföra ideologiskt. De vill införa 6-timmars arbetsdag, de vill begränsa umeåbornas möjlighet till valfrihet, ser mer negativt på företagande m.m. Med en sådan vänstersväng hotas den gamla ”Umeandan”, och inte lär det bli bättre när Holmlund ersätts av någon annan i S-partiet. Holmlund har ändå varit en garant för att politiken inte spårat ur i vänsterdiket.

Välstånd och välfärd skapas genom arbete. Vi behöver arbeta mer i Sverige, inte mindre. Nu har sossarna i Umeå ställt sig på samma sida som Vänsterpartiet i den kampen – och kämpar för minskad arbetstid.

Valet i september 2014 står mellan de nya moderaterna och de gamla socialdemokraterna. Ett (S) som i Umeå mer och mer verkar utvecklas till ett rent vänsterparti. Det är dags att vända blad även i Umeå. Moderaterna och övriga Allianspartier står redo.

Anders Ågren
Moderat kommunalråd
Umeå

M är Sveriges enda arbetarparti

Av , , 2 kommentarer 14

Replik som är införd i dagens VK.

Jag passar på att erbjuda Christer Lindvall medlemskap i nya moderaterna, om han fortfarande är trogen de gamla s-idealen om arbetslinje och ansvarstagande.

Svårt för (S) när Moderaterna är Sveriges enda arbetarparti

Christer Lindvall (S) angriper mig och moderaterna i VK (12/11), apropå det nya idéprogram som vi har antagit. Man kan möjligen diskutera något enskilt ord i programmet. Det får jag i så fall bjuda Lindvall på. Men jag tycker att debatten är belysande.

Dagens socialdemokrater saknar egen politik och ledarskapet ska vi väl inte ens prata om. Partiet driver vind för våg, utan varken mening eller mål. Inte heller hittar (S) något att angripa i moderaternas politik, så vad gör man då? Jo, i ren panik så man angriper de gamla högerpolitikerna som levde för 100 år sedan! När man inte kan angripa dagens moderater så angriper man våra föregångare i Allmänna Valmansförbundet och Högerpartiet! Ojoj, så patetiskt.

Jag tycker nästan lite synd om Lindvall och dagens sossar. Nästan allt positivt som de en gång kämpade för har tagits över av dagens moderater. Arbetslinjen, ansvarstagandet för landet, solidariskt och gemensamt finansierad välfärd, stabila statsfinanser och värnandet av allmänintresset före särintresset. Allt detta är numera nya moderaterna. Ja, vi har stegvis också vunnit över socialdemokraternas väljare. Det är inte kul att vara sosse idag, helt uppenbart.

Moderaternas nya idéprogram är ett program som vi moderater ska vara stolta över. Det speglar det förändringsarbete som moderaterna genomfört och måste fortsätta att genomföra. Finns det någon formulering i idéprogrammet som kan feltolkas så ska vi fixa till det vid stämman 2013.

Vi moderater tar sikte på framtiden, våra visioner och vår fortsatta förnyelse. På 100 år har vi gått från att vara överklasspartiet till att vara Sveriges enda arbetarparti. Jag är stolt över moderaternas förändring. Om Lindvall är trogen de gamla S-idealen är det nog dags för honom att byta parti. Dagens socialdemokratiska parti är tyvärr bara ett tomt skal, utan innehåll.

Anders Ågren
Kommunalråd (M)
Umeå

M = arbetslinje, jobb, stabilitet, rättvisa.

Av , , 2 kommentarer 11

Idag kan vi läsa på Politikerbloggen att socialdemokraterna, via SSU, i en kampanj ska försöka ta över ordet "frihet" från moderaterna.

Haha.

Ja, jag förstår att de gärna vill göra något liknande. När vi moderater numera har tagit över – och är det parti som förknippas med – värdeord som arbetslinje, jobb, stabilitet, arbetarparti, ansvar och rättvisa finns det inte så värst mycket var av den gamla socialdemokratin.

Vi får väl se om sossarna lyckas i sitt uppsåt. Men mer intressant vore väl om Juholt & Co kunde bestämma sig för vilken politik socialdemokraterna ska stå för. Fast det är nog att hoppas på för mycket 🙂

2 kommentarer
Etiketter: , , , , ,

Debattartikel med Hillevi Engström idag om jobbpaketet

Av , , Bli först att kommentera 9
På debattplats i dagens VK skriver jag och moderaternas arbetsmarknadspolitiska talesperson Hillevi Engström om det jobb- och utbildningspaket som moderaterna presenterade i förra veckan. Bifogas nedan.

 

Stor satsning för fler jobb

Just nu funderar många väljare över vilket parti och vilket regeringsalternativ de ska rösta på. Den avgörande frågan för många är jobbpolitiken – hur ska vi kunna få fler jobb i Sverige?

Moderaterna har presenterat ett jobbpaket för aktivitet, utbildning och arbete. Paketet innehåller förstärkta insatser med över 3 miljarder kronor under 2011 och 2012 och innebär över 31 000 nya platser i coachning, praktik och utbildning. Därutöver tillförs Arbetsförmedlingen ytterligare resurser till sitt huvuduppdrag, nämligen att förmedla jobb.

Jobbpaketet innebär insatser för korttidsarbetslösa, långtidsarbetslösa och ungdomar. Alla som kan arbeta bör få möjlighet till det. Det är särskilt viktigt när det gäller unga så att de får fäste på arbetsmarknaden för framtiden. De elever som saknar slutbetyg från grund- eller gymnasieskolan löper större risk att bli långtidsarbetslösa än andra. Därför förlängs satsningen på folkhögskolorna för dessa ungdomar. Dessutom vill vi öka drivkrafterna för studier på komvux genom att höja studiebidraget för arbetslösa ungdomar mellan 20-24 år som saknar ett slutbetyg.

Alliansen mötte finanskrisen och lågkonjunkturen med en bred jobbpolitik och med kraftfulla förstärkningar av arbetsmarknadspolitiken. Därtill tillkommer satsningar på infrastruktur, utbildning, forskning och entreprenörskap vilka ökar förmågan till hög produktion. Tack vare en ansvarsfull ekonomisk politik och ordning och reda i de offentliga finanserna står Sverige starkt. Välfärden har värnats trots att vi gått igenom den tuffaste internationella finanskrisen på över 80 år.

Under mandatperioden har vi sänkt skatterna för vanligt folk genom jobbskatteavdraget. Drivkrafterna till att arbeta har ökat på grund av detta. Genom jobbskatteavdraget har till exempel sjuksköterskor, lärare och metallarbetare fått behålla mer än 1 500 kronor mer i månaden. Vi har även sänkt arbetsgivaravgiften och bolagsskatten för att öka Sveriges konkurrensförmåga och underlätta för nyanställningar.

Det är fortfarande för många som saknar ett arbete och vi moderater nöjer oss inte förrän alla som kan har ett jobb att gå till och en egen inkomst att leva på. Därför föreslår vi en rad satsningar för att påskynda återhämtningen i konjunkturen och underlätta för att fler människor ska få ett jobb.

Detta ska ställas mot vad socialdemokraterna föreslår. De har helt retirerat från arbetslinjen i svensk politik och vill istället satsa på utbyggda bidragssystem. Totalt ska 3 miljoner löntagare få höjd skatt och det ska bli dyrare att anställa unga om Mona Sahlin och Lars Ohly får bestämma. Mot Alliansens arbetslinje står vänsterpartiernas jobbstopp, mot aktiva insatser för att minska ungdomsarbetslösheten står en ungdomsskatt som gör det dubbelt så dyrt att anställa ungdomar under 26 år. 2009 halverade Alliansen arbetsgivaravgiften för ungdomar. Resultatet är givet: När det blir billigare att anställa får fler unga chansen till ett jobb.

Vi moderater, tillsammans med våra vänner i Alliansen, möter väljarna med tydliga besked, en samlad politik där det ska vara lönsamt att arbeta, enkelt att starta företag och attraktivt att anställa. Det är vårt alternativ för en ansvarsfull politik som skapar jobb och värnar välfärden.

 

Hillevi Engström

Arbetsmarknadspolitisk talesperson (M)

 

Anders Ågren

Länsförbundsordförande, Västerbotten (M)