Etikett: arbetsmarknadspolitik

Ansvarslöst av (S)

Av , , 2 kommentarer 9

Skriver i tisdagens nummer av Norran, tillsammans med gruppledaren i riksdagen Anna Kinberg Batra, ordföranden i riksdagens arbetsmarknadsutskott Tomas Tobé och riksdagsledamot Edward Riedl:

 

Direkt ansvarslöst av S

Mikael Damberg (S) m.fl. påstår i Norran att regeringen vill försämra arbetsvillkoren och sänka lönerna för unga. Inget kunde vara mer felaktigt. Sveriges unga ska ha schyssta villkor och bra löner, från det kommer Nya Moderaterna aldrig ge vika.

Regeringens åtgärder, som halvering av arbetsgivaravgiften för unga under 26 år, nystartsjobben och andra arbetsmarknadsåtgärder handlar främst om att ge unga med lite eller ingen arbetslivserfarenhet alls en större chans att få ett arbete och en möjlighet att stå på egna ben.

Men det allvarligaste problemet med Socialdemokraternas artikel är att de försöker sätta en dyster bild om att det inte spelar någon roll vad man som ung gör i Sverige, man är dömd att misslyckas och bli arbetslös. Det är direkt ansvarslöst.

För en övervägande majoritet av alla unga går det bra, de har utbildning och goda förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden. Däremot finns det de som har det svårare och riskerar att fastna i arbetslöshet, framförallt unga som saknar fullständiga gymnasiebetyg.

Regeringen har därför påbörjat ett omfattande reformarbete för att öka kopplingen mellan utbildning och arbetsmarknad och minska avhoppen från gymnasiet. För att öka studiemotivationen hos unga som saknar fullständig grundskole- eller gymnasieutbildning har vi infört en studiemotiverande utbildning i folkhögskolans regi och höjt studiebidrag till dem väljer att återgå till studier. Vi vill även införa en ny anställningsform lärlingsprovanställning som ska rikta sig till unga inom alla yrkeskategorier.

Tvärt emot Socialdemokraterna tycker vi att halveringen av arbetsgivaravgiften för unga är bra. På samma sätt tycker vi att nystartsjobb och halvering av momsen på restaurang- och cateringtjänster är bra. Var tredje anställd i restaurangbranschen är ung. För många är ett arbete inom denna bransch ett första steg in på arbetsmarknaden. Sänkningen av momsen på restaurang- och cateringtjänster förbättrar därför chanserna att få jobb för många som står långt ifrån arbetsmarknaden. Alla åtgärder som sänker trösklarna in på arbetsmarknaden och gör det mer attraktivare att anställa unga utan arbetslivserfarenhet, tycker vi är bra.

Det finns inga enkla lösningar. Socialdemokraterna försöker dölja sin avsaknad på förslag och idéer genom att skarva och trixa med sanningen, det är inte seriöst och det kommer inte leda till fler jobb. Vad som är ännu allvarligare, är att Socialdemokraterna agerar som om de på egen hand kan bära regeringsmakten. De har inte meddelat vilka andra partier de ska genomföra sin politik med. Oppositionen är splittrad och består av fyra olika partier. Sverige har idag endast ett regeringsalternativ och det är Alliansen.

Nya Moderaterna kommer tillsammans med våra alliansvänner att fortsätta utveckla och driva en utbildnings- och arbetsmarknadspolitik, för jobben och för Sveriges unga. Vi kommer aldrig att ge upp om arbetslinjen och målet om full sysselsättning. Det är så vi tar ansvar för Sverige och våra ungas framtid.

Anna Kinberg Batra (M)
ordförande i riksdagens finansutskott

Tomas Tobe (M)
ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott

Edward Riedl (M)
riksdagsledamot

Anders Ågren (M)
kommunalråd i Umeå

Missa inte debatten i Umeå idag!

Av , , Bli först att kommentera 6

Senare idag debatterar arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin (M) med socialdemokraternas Österberg om jobbpolitiken. Debatten börjar kl. 18.30 på Umeå Folkets Hus. Varmt välkomna!

 

För den som vill och orkar läsa så hade jag och Littorin inne nedanstående debattartikel i dagens VK:

 

En grupp som alltid är särskilt utsatt i lågkonjunkturer är ungdomar. Med en färsk utbildning och kort arbetslivserfarenhet kan det vara svårt att ta steget in arbetslivet. Samtidigt står Sverige inför ett generationsskifte på arbetsmarknaden. Varenda person kommer att behövas på arbetsmarknaden för att vi ska ha råd med skola, vård och omsorg. Umeå med en ung och välutbildad befolkning står väl rustade att möta detta generationsskifte.

Runt 2100 ungdomar i Umeå söker jobb eller har olika former av aktivitetsstödsjobb. Det gör arbetslösheten bland ungdomar i Umeå betydligt högre än i andra grupper.

Utbildning är det viktigaste redskapet för att underlätta ungdomars inträde i arbetslivet och för att förhindra att ungdomsarbetslösheten inte biter sig fast på en hög nivå. Regeringen har därför satsat på insatser för att unga ska komma in på arbetsmarknaden och stå väl rustade när konjunkturen vänder.
Regeringen har satsat på coachning redan från dag ett och i jobbgarantin för ungdomar efter tre månaders arbetslöshet. För att göra det billigare att anställa unga har arbetsgivaravgifterna sänkts med närmare 17 miljarder kronor. Nystartsjobben ger de unga som förlorat jobbet möjlighet att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Ungas kompetens måste motsvara efterfrågan och när utbildningssystemet misslyckats är det viktigt att arbetsmarknadspolitiken kan träda in för att fånga upp de ungdomar som inte avslutat sin utbildning med fullständiga betyg. Det är ungdomar utan slutbetyg som står allra sämst rustade för att kunna få ett arbete.
 
Regeringen har därför gjort en särskild satsning på folkhögskolorna, där ungdomar som saknar slutbetyg från grund- eller gymnasieskola ska motiveras att återgå eller påbörja studier. Även Arbetsförmedlingen har en viktig uppgift att möta upp och stötta unga människors individuella behov inom ramen för jobbgarantin för unga. Arbetsförmedlingen ska genom coacher kunna ge studie- och yrkesvägledning.

Även inom jobbgarantin har regeringen utökat insatserna och erbjuder fler aktiviteter. För att ytterligare uppmuntra fortsatta studier har unga som fyllt 20 år fått möjlighet att delta i jobbgarantin på deltid i kombination med studier inom den kommunala vuxenutbildningen. Det är även möjligt att kombinera svenskundervisning för invandrare (sfi) med aktiviteter inom jobbgarantin. Jobbgarantin förstärks även genom möjligheten att ge stöd till start av näringsverksamhet till deltagare. På så sätt vill regeringen uppmuntra ungas kreativitet och drivkrafter att starta egna företag.

Lågkonjunkturen har även gjort det nödvändigt för ytterligare insatser som upprätthåller ungas kontakt med arbetsmarknaden. Lyftet är en insats inom statlig eller kommunal verksamhet eller ideella organisationer; stiftelser med mera kan ordna platser inom miljö, skogsvård, kulturarv, omsorg och skola. Insatsen syftar till att ge deltagarna sysselsättning samtidigt som de under en del av tiden i aktiviteten söker jobb.  
Alliansregeringen har gjort stora ungdomssatsningar under mandatperioden. Våra satsningar på matchning, utbildning och andra insatser har ökat möjligheterna för ungdomarna att stå bättre rustade inför framtiden. Det rödgröna alternativet att lösa grundproblemet är istället höjda socialavgifter, det vill säga göra det dyrare att anställa ungdomar. I praktiken en skattehöjning för ungdomar.

Allians för Umeå har bl.a. föreslagit åtgärder som kommunen kan vidta för att minska ungdomsarbetslösheten genom att upphandla rekryteringsaktiviteter, genom till exempel bemanningsföretag, för att underlätta att hitta jobb. Alla branscher skall kunna omfattas av satsningen och således inkludera offentliga, privata och ideella arbetsgivare. Hittills har socialdemokraterna i Umeå sagt nej till detta.
 
Det är ett ansvar för hela samhället att se till att ungdomarna i dag inte blir en förlorad generation. Företag, myndigheter, kommuner och arbetsmarknadens parter behöver samverka för att de möjligheter vi nu ger ungdomarna också kan förverkligas. Ett bra exempel är Balticgruppens satsning på unga arbetslösa i Umeå.

Sven Otto Littorin (M)
Arbetsmarknadsminister

Anders Ågren (M)
Kommunalråd i Umeå

Positiva effekter av jobbskatteavdraget

Av , , 7 kommentarer 13

Är nere i Stockholm och förmiddagen har ägnats till dels gruppmöte med moderata förtroendevalda i SKL, dels telefonkonferens med moderata företrädare om arbetsmarknadspolitiken. Prognoserna ser bättre ut än tidigare, och man ser en tydlig ljusning i horisonten. Vargavintern verkar vara över.

För övrigt har Riksrevision utvärderat jobbskatteavdraget och de presenterade sin utvärdering förra veckan för Skatteutskottet. Riksrevisionen kom bl.a. fram till följande:
 
– Jobbskatteavdragets förväntade effekter på antalet arbetade timmar är 2,6 %.
– Jobbskatteavdragets förväntade effekter på fler personer i arbete är 88 122 stycken.
– Vetskapen om jobbskatteavdraget har förbättrats men kan bli bättre.