Etikett: barn

S&M för ovanlighetens skull: Visa att du bryr dig!

Av , , Bli först att kommentera 12

För ovanlighetens skull hade jag i lördags inne en insändare i VK tillsammans med min politiska motståndare Lennart Holmlund. Men det är för en god sak och årligen återkommande i dessa sammanhang. Detta med anledning av att vi utgör presidie i vårt lokala brottsförebyggande rådet: UmeBRÅ.

 

Visa att du bryr dig!

Många trevliga helger ryms i almanackan under våren: Valborg, Kulturnatta, brännbollsyran och skolavslutningar. Alla firas av glada vuxna och ungdomar. Många vuxna dricker alkohol vid dessa tillfällen. Det gör även många tonåringar.

Till er föräldrar som har nolltolerans och visar sina barn att det inte är okej att dricka alkohol i tonåren, vill vi säga: Bra! Fortsätt så! Ni gör era barn en stor tjänst, det vet vi genom forskningen. Dels kanske ni förhindrar att det uppstår en alkoholproblematik senare i livet, dels är det ett faktum att berusade ungdomar löper ökad risk för att drabbas av skador, olyckor och brott.

Till er föräldrar som är mer ”tillåtande” har vi några råd: Bjud aldrig din tonåring på alkohol. Ungdomar som blir bjudna på alkohol hemma dricker i högre omfattning är andra ungdomar. Att bjuda kan bidra till ökat och mer riskfyllt drickande på både kort och lång sikt.

Var nykter och vaken. Erbjud dig att hämta din tonåring eller ha fika klart så ni kan prata en stund om kvällen innan ni går i säng.

Våga lita på dina barn och visa dem att du alltid finns till hands om de vill prata eller behöver hjälp. En bra relation till din tonåring gör det lättare att prata om det som är jobbigt. Men var inte naiv, tonåringar är fyndiga när det gäller att luras. Vilket till en del handlar om att de vill testa och se om du står fast i din gränssättning.

Köp inte ut. För det första är det olagligt! För det andra ska vuxna aldrig underlätta för tonåringar att få tag i alkohol. Tillgänglighet spelar stor roll för hur mycket unga människor dricker. Polisen beslagtar all alkohol man hittar hos ungdomar. Detta leder till ett minskat drickande, vilket i sin tur bidrar till lugnare kvällar.

Föräldrar vill sina barn väl. Därför tror vi att större kunskaper om föräldrarnas möjligheter att minska de alkoholrelaterade riskerna i tonåren kommer att leda till en positiv förändring. Vår förhoppning är att de föräldrar som inte ser så allvarligt på att ungdomar använder alkohol inom kort ska börja tänka om.

Nu till valborg lanseras en hemsida för föräldrar med fakta och tips om tonåringar och alkohol. Där hittar du bra argument som kan vara till stöd när det gäller frågor kring alkohol och tonåringar. Gå in på www.tänkom.nu och läs mer.

Lennart Holmlund Kommunalråd (S)
Anders Ågren Kommunalråd (M)
 

Studiebesök på förskolan Fröhuset

Av , , Bli först att kommentera 10

Som ett led i att utveckla moderaternas politik på förskolans och skolans område besöker vi under våren ett stort antal förskolor, både i Umeå och på andra orter.

På tisdagsförmiddag besökte jag och mina partikollegor Leif Lundgren och Christer Fessé en förskola på Böleäng, närmare bestämt förskolan Fröhuset. Där vi fick vi ett mycket bra mottagande av Ewa-Lisa Wärme, som gav oss en genomgång av verksamheten: pedagogik, arbetstider, barngrupper, personalstyrka, lokaler, ekonomi samt utvecklingen över tid i yrket. Vi hann också med en rundvandring i lokalerna.

Inte minst frågan om barngruppernas storlek var en viktig fråga, både för barnens och personalens vidkommande. Mindre barngrupper är också en fråga som vi i Alliansen drivit hårt de senaste åren. Hög tid att förverkliga målet om 15 barn/barngrupp i Umeå.

Sammantaget ett mycket intressant studiebesök!

Alliansen vill öka stödet till BRIS i Umeå

Av , , 4 kommentarer 13

Insändare som publicerades i dagens VK:

 

Alliansen vill öka stödet till BRIS i Umeå

BRIS (Barnens Rätt I Samhället) är en ideell organisation som bedriver en mycket angelägen verksamhet och fungerar som ett stöd genom att hjälpa barn och unga som mår dåligt och aktivt söker samtalsstöd själva. BRIS är en länk mellan barn, vuxna och samhället.

Alliansen i Umeå vill satsa på barnens välbefinnande och stötta denna betydelsefulla verksamhet och de utsatta barn som behöver en vuxen person att prata med. I en motion till kommunfullmäktige har vi föreslagit att Umeå kommun bör höja stödet till BRIS. Det handlar i sammanhanget om små summor, men det är för en väldigt viktigt verksamhet i Umeå.

Anders Ågren, (M)

Britt-Marie Lövgren, (FP)

Mattias Larsson, (C)

Veronica Kerr (KD)
 

4 kommentarer
Etiketter: , , , , , , ,

(S) vill inte minska klasstorlekarna i Umeås grundskolor

Av , , 6 kommentarer 12

På förmiddagen svarade för- och grundskolenämndens ordförande Margareta Rönngren (S) på en fråga som jag ställde apropå klasstorlekarna i grundskolan.

Färre elever per klass ger bättre förutsättningar för en god arbetsmiljö, med lugn och ro i klassrummet och därmed också bättre förutsättningar för goda skolresultatet. Sen är det självklart också en rad andra faktorer som spelar in i hur slutresultatet blir.

Jag undrade om hon delade uppfattningen att det – generellt sett – var positivt med färre elever per klass inom grundskolan. Och om hon var beredd att arbeta för detta även i Umeå.

Alliansen Umeå har ju kämpat för mindre klasstorlekar i Umeå, men socialdemokraterna och Vänsterpartiet har inte tillfört de pengar som krävs för att möjliggöra detta. Inte heller har man omprioriterat medel för ändamålet.

Tyvärr var Margareta Rönngren inte särskilt positivt till Alliansens idé. Hon ansåg att det framförallt var barn till höginkomsttagare som gynnas av mindre klasser, och att det dessutom inte fanns pengar.

Inte pengar? Kommunsektorn har gjort rekordöverskott år efter år, så också Umeå kommun. Men ändå har Margareta Rönngren (S) mage att påstå att regeringen inte tillskjuter tillräckligt mycket pengar för att Umeå kommun ska kunna genomföra detta.

Det är ju socialdemokraterna som har styrt Umeå de senaste 17 åren. Då kan man inte skylla på någon annan.