Etikett: Beatrice Ask

Bra Bea!

Av , , Bli först att kommentera 8

Det glädjer mig att läsa dagens DN, där vår justiteminister Beatrice Ask (här på bild i samband med det besök hon gjorde hos oss i Umeå för två veckor sedan) markerar på DN-debatt att svenska domstolar utdömer för låga straff jämfört med de straffskalor som finns för olika brott.

Ofta får ju regeringen kritik för att många brottslingar får för låga straff, med tanke på de allvarliga brott de har begått. Men kritiken är felriktad! En av alliansregeringens viktigare målsättningar inom kriminalpolitiken har ju varit just att skärpa straffen för allvarliga våldsbrott. Den 1 juli 2010 vidtog man en rad åtgärder med detta syfte.

Men vad har då hänt? Trots tydliga reformer visar statistiken att domstolarna inte har dömt ut längre straff för våldsbrott. Efter att inledningsvis ha skärpt straffen har man nu gått tillbaka och utdömer samma låga straff. Beträffande narkotikabrott har domstolarna börjar döma mildare, dessutom. Genom brottets straffskala sätter riksdagen, som lagstiftare, en ram för vad ett brott kan resultera i för straff.

Mycket allvarligt att domstolarna inte följer riksdagens beslut om straffskärpningar för grova våldsbrott! Viktigt att regeringen nu aktualiserar ärendet igen, och att man särskilt ska titta på straffen för grov misshandel, rån, grovt rån och grov utpressning.

Du kan läsa hela debattartikeln här.

 

 

 

Justitieministern till Umeå

Av , , Bli först att kommentera 8

Idag hälsar vi justitieminister Beatrice Ask (M) välkommen till Umeå och Västerbotten.

På programmet står bl.a. ett besök vid Umeå Universitet, där ministern håller ett anförande kl. 14.15, Hörsal D, Lindellhallen. Arrangörer är Moderata Studenter vid universitetet.

Varmt välkommen!

Uppvaktade justitieminister Beatrice Ask (M) idag

Av , , Bli först att kommentera 11

Idag har jag och Lennart Holmlund varit nere i Stockholm för Umeå kommuns räkning,  för att uppvakta justiteminister Beatrice Ask och hennes närmaste, beträffande lokaliseringen av den fjärde migrationsdomstolen.

Ett 50-tal nya arbetstillfällen står på spel, liksom alla fördelar det innebär att få den nya domstolen lokaliserad till kommunen. Domstolsverket förordar Umeå, och vi delar deras analys i alla delar. Våra konkurrenter om lokaliseringen är i första hand Luleå, men även Härnösand kämpar för att få domstolen.

Det var bra överläggningar idag, där vi fick möjlighet att utveckla argumenten för varför Umeå borde bli regeringens val.

Nu pågår olika uppvaktningar, och sedan skall ärendet beredas av tjänstemännen på justitiedepartementet. Sedan är det sannolikt att ett beslut kommer under våren, inte omöjligt att det blir redan någon gång i februari.

Nedan följer det pressmeddelande som vi skickade ut efter mötet med justiteministern.

 

PRESSMEDDELANDE

Umeå uppvaktar regeringen i domstolsfrågan

Umeå kommun och Umeå universitet gjorde i dag en gemensam uppvaktning av justitieminister Beatrice Ask för att argumentera varför Umeå är den lämpligaste orten för den nya migrationsdomstolen.

Domstolsverket har tidigare meddelat att de förordar Umeå som hemvist för den fjärde migrationsdomstolen i Sverige och regeringen har nu på sitt bord att slutligt besluta om var den ska placeras.

Umeås delegation bestod av Lennart Holmlund och Anders Ågren, kommunstyrelsens ordförande respektive vice ordförande, Kjell Jonsson, prorektor, Umeå universitet och Roland Carlsson, näringslivschef, Umeå kommun.

Juristutbildning ett tungt skäl
De lyfte särskilt fram juristutbildningen vid Umeå universitet där bland annat kurser om asylrätt och mänskliga rättigheter ingår. Universitetets stora bredd av utbildningar ger även möjligheter att rekrytera annan kompetens samtidigt som Umeås storlek och tillväxt ger goda möjligheter till jobb för medföljande.

En placering i Umeå skulle, menade delegationen, förstärka Umeås roll som regionalt rättscentrum och ge mycket goda förutsättningar att långsiktigt både rekrytera och bibehålla jurister för alla domstolar i Umeå.

Delegationen framhöll också att den centrala geografiska placeringen i norra Sverige och mycket goda allmänna kommunikationer skulle skapa förutsättning för att etablera en väl fungerande domstol med hög kvalitet i Umeå.

Bäst förutsättningar ger hög kvalitet
Domstolsverket drog i sin samlade bedömning slutsatsen att Umeå har bäst förutsättningar att skapa en ny migrationsdomstol som håller hög kvalitet. Umeås delegation ville vid sitt besök hos justitieministern förstärka detta faktum och var nöjda över att ha fått framföra sina synpunkter.

En etablering av en migrationsdomstol innebär ett behov av cirka 50 kvalificerade tjänster. Den nya migrationsdomstolen kan vara i gång tidigast i oktober nästa år.

Mer information:

Lennart Holmlund (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-550 47 85
[email protected]

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
090-16 23 17
070-341 67 64
[email protected]

Kjell Jonsson
prorektor
Umeå universitet
070-668 21 58

Roland Carlsson
näringslivschef
Umeå kommun
070-578 65 50
[email protected]

Jan Bergman
kommunikationsdirektör
Umeå kommun
070-320 25 00
[email protected]

Håkan Göransson
pressinformatör
Umeå kommun
090-16 12 46
070-248 16 12
[email protected]
 

Justitieministern till Lycksele nästa vecka!

Av , , Bli först att kommentera 6

Nästa tisdag får vi ett välkommet besök i Västerbotten.

Det är justitieminister Beatrice Ask (M) som besöker Lycksele tisdag den 10 januari för att bl.a. delta vid invigningen av tingshuset i Lycksele. Därutöver har hon inplanerat ett lunchmöte med Moderaterna i Lycksele, samt ett besök vid Lycksele/Vindelns närpolisstation. Det kommer även att arrangeras en särskild pressträff i anslutning till besöket.

Moderaterna i Västerbotten hälsar henne varmt välkommen till vårt län! Senast vi hade förmånen att ha henne på besök var i samband med den moderata Norrlandskonferesen i Umeå i oktober 2011.

Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,

Norrlandskonferensen inledd!

Av , , Bli först att kommentera 14

Så var vi igång. Jag har på förmiddagen haft förmånen att hälsa 150 ledande politiker från norra Sverige välkommen till Umeå och Västerbotten. På plats under helgen är också stora delar av partiledningen. Partisekreterare Sofia Arkelsten har nyss avslutat sitt pass, och nu talar gruppledaren i riksdagen Anna Kinberg Batra.

Efter lunch väntar bl.a. diskussion kring moderaternas nya idéprogram, vår justitieminister Beatrice Ask har en egen programpunkt och mycket, mycket mer.

På återhörande!

M-Norrlandskonferens med besök av Beatrice Ask, Elmsäter Svärd m.fl

Av , , 2 kommentarer 10

Det var fyra år sen sist, men i höst är det dags igen!

Den första helgen i oktober står nämligen Umeå och Västerbotten värd när de fyra moderata länsförbunden i norr samlas för Norrlandskonferens. Ett hundratal ledande moderata riksdags- kommun- och landstingspolitiker från Västerbotten, Norrbotten, Jämtland och Västernorrland kommer att delta i konferensen på Scandic Plaza den 1-2 oktober.

Bland de medverkande talarna är moderaternas partisekreterare Sofia Arkelsten, och gruppledaren i riksdagen Anna Kinberg Batra liksom justitieminister Beatrice Ask och infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd. Senast vi moderater i norra Sverige samlades på motsvarande sätt var i Lycksele år 2007.

Det blir en mycket viktig konferens i Umeå. Vi samlar nu de främsta moderata politikerna i norra Sverige. Vi kommer att lägga upp riktlinjerna och strategi inför valet 2014.

Extra positivt att vi får besök av två av de tyngsta ministrarna i regeringen, liksom vår partisekreterare och gruppledaren i riksdagen.

Varmt välkomna till Umeå och Västerbotten den 1-2 oktober!

Justitieministern till Umeå idag!

Av , , Bli först att kommentera 7

Idag hälsar vi justitieminister Beatrice Ask (M) varmt välkommen till Umeå. Hon ska bl.a. närvara vid avslutningen med 144 polisstudenter i Umeå. Den närmaste tiden examineras rekordmånga polisstudenter, vilket blir en viktig resursförstärkning för polisen över hela landet. Ännu ett av många vallöften som Alliansregeringen har genomfört.

Förövrigt kan man inte ju annat än glädjas över att Alliansen leder stort i dagens Demoskopmätning. Från att ha varit uträknade är vi nu med i matchen på riktigt. Moderaterna större än socialdemokraterna i ytterligare en mätning dessutom. Det blir spännande den 19 september!