Etikett: betyg

M: Storsatsning på lärarna!

Av , , 2 kommentarer 3

Nya moderaterna håller på att se över politiken inom en rad områden inför partistämman hösten 2013. En del i detta är att se över skolpolitiken.

Jag är mycket glad att moderaterna nu flyttar fram positionerna på det utbildningspolitiska området. Tidigare betyg, storsatsning på lärarna och extra stöd för den som behöver det är några av förslagen i den rapport som tas fram under ledning av Tomas Tobé, som intervjuas i inslaget ovan.

Mer kan du läsa på vår hemsida.

2 kommentarer
Etiketter: , , , ,

Skolk i betygen

Av , , 4 kommentarer 11

Idag kan vi läsa i SvD att skolk kommer att skrivas in elevernas betygsdokument fr.o.m. höstterminen 2012, dock inte i slutbetygen utan enbart i terminsbetygen. Det är bra, även om det inte är en universal lösning på alla problem. 

Men det finns ett uppenbart samband mellan närvaro och resultat. Elever som inte är på lektionerna har av naturliga skäl svårare att inhämta kunskaper än de elever som följer undervisningen. I bl.a. Nacka och Stockholms Stad började man i början av 2000-talet redovisa frånvaron på elevernas betyg. Resultaten lät inte vänta på sig. Närvaron steg dramatiskt. Det säger sig självt – när elevens skolkande plötsligt leder till konsekvenser så blir det mindre kul att skolka.

Skolan har också en viktig normbildande funktion. Genom att kräva närvaro visar skolan att det är viktigt att man är på sitt jobb, i skolan precis som i övriga samhället. Vem annars kan utebli lite när det passar? Skolans viktigaste uppgift är kunskapsförmedling. Men kunskapsförmedling förutsätter att eleverna är närvarande i undervisningen. Om elevernas frånvaro minskar när man registrerar skolk i betygsdokumentet, så är det för oss moderater en vettig metod att anamma.
 

4 kommentarer
Etiketter: , , , ,

Framgångsexemplet Minervaskolan!

Av , , 1 kommentar 15

Flera har på VK:s bloggar uppmärksammat artikeln i söndagens DN om Minervaskolan. Jag kan inte annat än göra detsamma. Har ni inte redan läst artikeln, så gör det här.

Minervaskolan – ett lysande exempel på vikten av att värna kunskapsskolan, ett lysande exempel på respekten för bildning, kunskap och en god arbetsmiljö – för elever och lärare.

Vi ska vara stolta över att Minervaskolan finns i Umeå. Här finns ett positivt skolexempel som man kan lära sig mycket av.

Vill de rödgröna avskaffa betygen? Ingen vet.

Av , , Bli först att kommentera 8

Debatten inför valrörelsen präglas hittills av den ekonomiska politiken, jobb och tillväxtfrågor. Samtidigt är det många andra områden som också är viktiga för väljarna, inte minst skolfrågor. Här har Alliansregeringen fört en tydlig linje med fokus på kunskap och arbetsro.

 Men vad vill oppositionen? Moderaterna presenterade i veckan en rapport som försöker gå igenom vad de rödgröna partierna vill på skolans område, men det är inte lätt att få några konkreta svar. Hittills har Mona Sahlin & Co inte presenterat en gemensam politik på området.
 
Det vore t.ex. intressant att få veta:
 
Vill de rödgröna avskaffa betygen? Ingen vet. Men vi vet att Vänsterpartiet vill avskaffa betygen.
 
Vill de rödgröna förbjuda läxor i skolan? Ingen vet. Men vi vet att Vänsterpartiet vill förbjuda läxor.
 
Vill de rödgröna ha möjligheten att som sista utväg kunna flytta elever som mobbar eller är det offren som ska tvingas byta skola? Ingen vet. Men vi vet att Miljöpartiet INTE tycker att mobbare ska kunna flyttas till en annan skola.
 
Vill de rödgröna uppmuntra eller bekämpa valfrihet i skolan? Ingen vet. Men vi vet att Vänsterpartiet vill avskaffa föräldrars och elevers rätt att fritt välja skola.
 
Av de rödgröna partiernas ställningstaganden hittills är det omöjligt att veta vilken skolpolitik de tänker driva. Det vore intressant att få svar innan valet.

Varning för miljöpartiet!

Av , , 5 kommentarer 10

Miljöpartiet går bra i opinionsmätningarna och även bland vissa borgerliga sympatisörer verkar språkröret Maria Wetterstrand gå hem. Senast igår pratade jag med två bekanta som åsiktsmässigt ligger på den bopolitiska högerskalan, som sa sig fundera på att ge sin röst till Mp.  (!)

Allvarligt? Eftersom jag vet deras politiska uppfattningar i en rad frågor så ställde jag mig lite frågande till deras funderingar inför valet i september. Hur kan ni komma på tanken att rösta på MP? frågade jag. Jo, kom så svaret: "Maria W verkar ju som trevlig och sympatisk."

Och det verkar ofta vara skälet. Wetterstrand gör ett sympatiskt intryck, men man måste ju se längre än så och kolla på vad partiet egentligen står för!

Ett axplock. Miljöpartiet vill snabbavveckla kärnkraften, avskaffa betygen i grundskolan, höja bensinpriset med två kronor litern, avskaffa livstidsstraffet för mord, höja arbetsgivaravgifterna för unga under 26 år, avskaffa det militära försvaret på sikt, återinföra fastighetsskatten, samt minska den generella arbetstiden till sex timmar per dag.

Riktig flumvänster, med andra ord.

Nu är det dags att börja granska miljöpartiet, på samma sätt som alla andra partier granskas. Det är inget trevligt med miljöpartiets politik. Vänsterflum är inte vad Sverige behöver!