Etikett: bloggar

Västerbottningarna och twitter

Av , , Bli först att kommentera 5

I dagens VK kan vi läsa om en sammanställning över twitteranvändandet i Sverige. Västerbotten toppar listan på delad första plats. Åtta av de största twittrarna i länet finns också omnämnda, däribland Mikael Hansson, Ola Nordebo, Camilla Näslund och Daniel Nordström.

Enligt artikeln är benägenheten att använda twitter 40% högre i Västerbotten än i landet i genomsnitt. Det är positivt att västerbottningarna håller sig framme i användandet av nya sociala kanaler – twitter, bloggar, facebook och annat. I en uppkopplad värld minskar betydelsen av fysiska avstånd och de som lär sig att ta vara på dessa möjligheter har ett försprång. Öppenhet, nytänkande och nyfikenhet – med lite sådant kan man komma långt.

För egen del är twitter det första jag kollar i mobilen på morgonen.  Då är man omedelbart uppdaterad om vad som hänt i omvärlden de timmar man har sovit. Likaså när jag klivar av planet, efter att ha haft mobilen avstängd någon timme. utöver senaste nytt så är det ett perfekt sätt att ta del av intressanta personers tankar och göromål under dygnets olika timmar. Kul att vi är många västerbottningar som insett fördelarna med twitter!

Upp med trollen i ljuset!

Av , , 3 kommentarer 17

Anonyma personers möjlighet att förtala, kränka och mobba andra människor – och ge spridning till skitsnacket – har ökat lavinartat i takt med möjligheterna på internet. Tidningarnas kommentarsfunktioner kopplade till olika artiklar på nätet rensas dagligen från allt från rasistiska till hatiska förtalskommentarer. Likaså översvämmas många bloggare med anonyma påhopp, vilket gör att många t.o.m. slutar blogga.

VK:s chefredaktör Ingvar Näslund har i sina två senaste krönikor i lördagstidningen tagit upp det ständigt växande näthatet, och de problem det medför. Hur ska media hantera det? Hur gör man med alla anonyma hatande kommentarer som översvämmar kommentarsfältet på tidningarnas nätsidor, på bloggar och annorstädes? När man gång på gång måste stänga av kommentarsfunktionerna för att det översvämmas av hat, förtal och hot mot offentliga personer, och olika grupper av människor.

Ja, det är inte helt enkelt.

Näslund skiver bl.a:

På VK ser vi nät­ha­tet dag­li­gen och vi stäl­ler oss ofta frå­gan: vil­ka är de som skri­ver? Hur tän­ker de? De är all­tid ano­ny­ma, och ofta fyll­da av hat. VK:s re­dak­tion läg­ger ned ett om­fat­tan­de ar­be­te på att läsa dessa för att und­vi­ka att de pub­li­ce­ras. Det är tid vi hell­re läg­ger på att be­dri­va an­ge­lä­gen jour­na­li­stik.

Än så län­ge har vi valt att tillå­ta ano­ny­ma kom­men­ta­rer som vi grans­kar in­nan de pub­li­ce­ras. Vi fö­re­drar sig­ne­ra­de åsik­ter, men sä­ger ja till de ano­ny­ma som är re­le­van­ta. Att skri­va ano­nymt är i vis­sa si­tu­a­tio­ner fullt be­grip­ligt. Inte minst för att und­vi­ka at­tac­ker från nät­mob­ben. Ut­by­te av åsik­ter är vik­tigt i en öp­pen de­mo­kra­ti. En bra de­batt le­der till ett bätt­re sam­hälls­kli­mat. De fles­ta som skri­ver är ock­så se­riö­sa och väl­for­mu­le­ra­de.
Pro­ble­met är nät­mob­ben. En grupp per­so­ner som ska­dar mer än de för­står. På VK fly­ter de upp till ytan så fort vi ex­em­pel­vis skri­ver om in­vand­ra­re, sa­mer eller ho­mo­sex­u­el­la. De hop­par gär­na på lo­ka­la po­li­ti­ker. De för­vräng­er fak­ta, spri­der lög­ner och skräm­mer i värs­ta fall dem som vill föra en se­riös de­batt till tyst­nad.
Allt of­ta­re tving­as vi stänga av möj­lig­he­ten till att kom­men­te­ra, när de­bat­ten spå­rar ur.För oss är det i läng­den en ohåll­bar si­tu­a­tion. Om nät­ha­tet väx­er kom­mer ty­värr även VK be­grän­sa möj­lig­he­ter­na till ano­ny­ma kom­men­ta­rer och en­dast tillå­ta de som står med sitt namn. Det är inte me­nings­fullt att han­te­ra en mobb som sak­nar re­spekt för en sak­lig de­batt. Vårt vik­ti­gas­te an­svar gäller dem som är se­riö­sa, de som an­sträng­er sig.

Som Me­die­värl­dens Axel An­dén klokt ut­tryck­te det: ”Att en per­son slu­tar ut­tryc­ka sina åsik­ter i räds­la för på­hopp är en stör­re för­lust för ytt­ran­de­fri­he­ten än om ald­rig så många ano­ny­ma troll inte tillåts an­vän­da de se­riö­sa me­di­er­na för att väd­ra sitt hat.” Skärp­ning!

Idag kunde vi läsa att VK inför nya regler på din Doroteasajt, som innebär att de som kommenterar inte längre kan vara anonyma. Slår försöket väl ut kan det användas även på andra delar av sajten.

För egen del tycker jag faktiskt att det är helt rimligt.

VK, och andra media, ska inte hjälpa nätmobbare att sprida sitt hat under skydd av anonymiteten. Internet har blivit en frizon, där ljusskygga personer, under skydd av anonymiteteten, tillåts sprida ut sitt hat mot allt och alla. Det eskalerar. Dag för dag, vecka för vecka. Nätmobbningen har blivit den nya tidens lynchmobb.

Förmodligen kommer antalet kommentarer generellt att minska, som en konsekvens av förändringen. Såklart. Det är inte lika kul att förtala, ljuga, mobba, göra personangrepp och sprida hat om man plötsligt måste stå för det personligen. Det är enklarare att gömma sig bakom anonymiteten för att snacka skit.

Samma sak inträffade när VK gav oss bloggare möjlighet att själva moderera kommentarerna på våra bloggar.Jag skrev om det i november 2010. Det blev precis som vi kunde anta – det anonyma hatet minskade radikalt. Det var inte lika kul för mobbarna att skriva, om de riskerade att visa vilken emailadress de hade. Självklart. De var för fega för att fortsätta med sina personangrepp och sitt förtal.

 

Så därför är det en välkommen ändring som VK nu gör: upp med trollen i ljuset.

Gärna en tuff öppen debatt – men våga står för åsikterna också.

 

 

Äntligen! Ny hemsida för M i Västerbotten!

Av , , 1 kommentar 15

Äntligen! Äntligen har vi en ny och uppdaterad hemsida för Moderaterna i Västerbotten.

En enkel hemsida, där du hittar kontaktuppgifter till de ledande politikerna i vårt län – såväl riksdagsledamöter, kommun- som landstingspolitiker. Länkar till MUF, vår medlemstidning Nordsvenskan. Moderatkvinnorna, Moderata Seniorer, Alliansen, våra bloggare och mycket mer.

Allt för att västerbottningarna enkelt ska kunna hålla sig uppdaterade på vad moderaterna i länet gör.

Klicka HÄR, så kommer du till hemsidan.

Holmlund borde ta bloggpaus i Thailand

Av , , 3 kommentarer 16

I sitt senaste utfall från Thailand så skriver Lennart Holmlund ännu ett halvt obegripligt blogginlägg.

För det första undrar han om jag inte redan sitter i Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) eftersom han hört att jag brukar säga att jag ska ner på SKL…. Jodå, Lennart. Som du kan läsa på min blogg från igår så var jag först ersättare i en beredning, därefter adjungerad till styrelsen. Nu föreslås jag alltså bli ordinarie ledamot. Och ja, det är jag stolt över.

För det andra säger han sig vara positiv till att umebor får uppdrag i SKL, men i nästa andetag kastar han ur sig att "för många har det blivit viktigare att vara på SKL än att vara hemma och snart ska kommunens möten styras av vilka som ska åka på SKL" 

Det visar bara att Holmlund inte har en susning om vikten av att Umeå finns representerade i dessa sammanhang, när landets tunga kommun- och landstingspolitiker ses en gång i månaden i Stockholm. Inte är det ett större problem än något annat, när det gäller att pussla ihop våra möteskalendrar.

För det tredje så menar han att SKL, och då de borgerliga företrädarna, fört regeringspolitik i SKL. Han anklagar vidare ordförande Anders Knape för att vara "regeringens budbärare". Allvarligt? Har Holmlund nån koll på hur arbetet bedrivs inom SKL? Han kanske borde tala med någon S-företrädare innan han skriver på bloggen. SKL är en intresse- och förhandlingsorganisation för alla medlemmar – d.v.s. hela Kommun-och landstingssektorn i Sverige, och i de allra flesta frågor är vi överens över blockgränsen. Det är ett konstruktivt arbete för kommunernas bästa.

Det verkar som att Holmlund skulle må bäst av att ta en paus från sitt bloggande borta i Thailand. Utspelen blir allt märkligare.

Ögren (S) kritiserar Holmlund: ”Var och en får skämmas för sig själv”

Av , , 4 kommentarer 15

Att nivån på den politiska debatten går över gränsen för det anständiga, jag det händer tyvärr med jämna mellanrum. Inte minst sedan mer eller mindre alla politiker bloggar och eftertänksamhet stundom ersätts av för snabba kommentarer och personangrepp. Det senaste exemplet är Holmlunds påhopp på en av centerns kommunkandidater.

Intressant är dock reaktionen idag från Umeå Arbetarkommuns ordförande tillika byggnadsnämndens ordförande Åsa Ögren (S), av många utpekad som en trolig efterträdare till Holmlund.

Åsa Ögren förklarar idag i VK att "bloggen är Lennart Holmlunds alldeles egen. Åsikterna är helt hans egna och inte partiets. Det han skriver har han inte sanktionerat hos någon."

OK. Mycket intressant. Så det är alltså så socialdemokraterna i Umeå anser att vi ska betrakta det som skrivs i Holmlunds blogg numera? Att det som skrivs i hans blogg inte har något med vad (S) tycker i olika frågor.

OK.

Stopp för kommentarer på Norrbottens-Kurirens bloggar

Av , , 13 kommentarer 13

Anonyma personers möjlighet att förtala, kränka och mobba andra människor  – och ge spridning till skitsnacket -har ökat lavinartat i takt med möjligheterna på internet. Tidningarnas kommentarsfunktioner kopplade till olika artiklar på nätet rensas dagligen från allt från rasistiska till hatiska förtalskommentarer. Likaså översvämmas många bloggare med anonyma påhopp, vilket gör att många t.o.m. slutar blogga.

I vårt norra grannlän har en av de stora tidningarna, Norrbottens-Kuriren, numera stängt kommentarsfunktionerna på ALLA bloggar. Debatterna och kommentarerna spårade oftare och oftare ut, med personliga påhopp och kränkningar på dem som bloggade. De ansvariga fick ägna timme efter timme till att I EFTERHAND rensa bort angreppen. Men då är det ju ofta redan försent. Skadan är skedd.

Detta har nu fått tidningen att ta steget att helt stoppa möjligheten till att ge kommentarer på bloggarna. Och tyvärr är inte problemen isolerade till bloggarna utan även i olika chattar som arrangerats gar det spårat ur – spelare i Luleå hockey har hotats till livet på hockeychattarna. Som ett exempel.

En av de stora poängerna med nätet är friheten, inte minst möjligheten till debatt och möjligheten för alla att kommentera saker och ting. Det ska vara högt i tak.

Men lagen måste gälla även på internet. Förtal är förtal, även om det sker under skydd av anonymiteteten som tidningarnas kommentarsfunktioner ger möjlighet till. Här har tidningarna och de ansvariga utgivarna ett stort ansvar att hålla rent. Nätmobbning kan aldrig accepteras!