Etikett: Bostaden

AB Bostaden måste öka nyproduktionen av hyresrätter i Umeå!

Av , , 5 kommentarer 14

Igår lämnade Allianspartierna i Umeå in en motion till kommunfullmäktige, som syftar till att öka takten på bostadsbyggandet i Umeå. Det byggs för lite bostäder här, vilket har blivit ett av de allvarligaste hoten mot kommunens tillväxt.

Människor behöver såklart någonstans att bo – annars är det svårt att flytta hit för att studera eller arbeta.

Som en del i att få fart på bostadsbyggandet  föreslår Allianspartierna i Umeå att det kommunala bostadsbolaget AB Bostaden ska öka takten på produktionen av hyresrätter. Detta skall möjliggöras genom att man säljer ca 1/3 av det nuvarande fastighetsbeståndet. Med den försäljningen genomförd så får bolaget ekonomiska muskler till att såväl öka nyproduktionen av hyresrätter, som att genomföra nödvändiga renoveringsinsatser av deras kvarvarande bestånd.

Jag blev förövrigt särskilt glad i tisdags då jag läste igenom ett remissyttrande från Sveriges Byggindustrier, med anledning av kommunens förslag till ny Strategi för bostadsbyggandet 2013-2020 som behandlades i veckan. De är inne på precis samma linje som oss i Alliansen. Även Sveriges Byggindustrier lyfter fram behovet av att AB Bostaden bygger mer hyresrätter. Och de föreslår att AB Bostaden säljer en del av sitt nuvarande bestånd, därigenom frigörs kapital så att man kan bygga mer.

Exakt!

Nu hoppas vi att även socialdemokraterna ser fördelarna med att göra på detta sätt. Den låga takten i bostadsbyggandet har blivit Umeås Akilleshäl. Vi är beredda att vidta åtgärder, som möjliggör en högre takt i byggandet. Både för privata aktörer, och som i detta fall, för det kommunala bostadsbolaget.

Motionen bifogas nedan:

 

Motion

AB Bostaden måste öka nyproduktionen av hyresrätter i Umeå

Umeå har under lång tid varit tillväxtmotorn i norra Sverige. Befolkningsmässigt ökar vi stadigt och under förra året pekades Umeå ut som en av de snabbast växande städerna i EU. Men för att den positiva utvecklingen ska kunna fortsätta krävs det att vi får fart på byggandet av bostäder. Tillgången på nya jobb tillsammans med nya bostäder är en förutsättning för att befolkningsutvecklingen ska kunna fortsätta. De senaste åren har vi emellertid hämmats av en för låg nivå på bostadsbyggandet. I dagsläget är det bostadsbrist.

Från kommunens sida ska vi skapa förutsättningar för att tillräckligt många bostäder byggs. Detta sker genom en god mark- och planberedskap och ett flexibelt tolkande av plan- och byggreglerna. Kommunen ska också ta fram planer och markanvisningar som är anpassade för att möjliggöra för mindre byggherrar i syfte att öka konkurrensen och underlätta för nya aktörer på bostadsmarknaden.

AB Bostaden, Umeås kommunala bostadsbolag, är med ca 15.400 hyreslägenheter en viktig och framgångsrik aktör för Umeås tillväxt och bostadsförsörjning. Bolaget drivs affärsmässigt med marknadsmässiga avkastningskrav samtidigt som man tar sitt samhällsansvar, etiskt, miljömässigt och socialt. Genom såväl köp, försäljningar som nyproduktion kan en större mångfald uppnås samtidigt som sambandet mellan hustyp och boendeform kan fortsätta att förändras. Genom försäljning av en tredjedel av hyresbeståndet skapas ett större utrymme för nyproduktion. Vi vill genomföra försäljningar, för att i nästa steg kunna använda AB Bostaden för att öka takten på såväl nödvändiga renoveringar som nyproduktion.

Därigenom blir AB Bostaden en strategisk aktör för att kunna fortsätta byggandet av nya hyresrätter och öka tillgången på de bostäder som vi verkligen behöver för Umeås fortsatta tillväxt.

Med anledning av ovanstående yrkar Allians för Umeå att kommunfullmäktige beslutar
att uppdra till UKF att via ägardirektiv uppdra till AB Bostaden att försälja ca 1/3 av fastighetsbeståndet för att skapa förutsättningar för en snabbare takt på nybyggnation av hyresrätter samt bättre förutsättning för att klara renoveringsbehovet av kvarvarande bestånd. Försäljningstakten sker utifrån vad som är mest ekonomiskt fördelaktigt för bolaget.

Umeå 2013-05-08

Anders Ågren, M
Peder Westerberg, FP 
Mattias Larsson, C
Veronica Kerr, KD
 

Vårbilden……

Av , , Bli först att kommentera 7

VK uppmanar läsarna att fota vårbilder, vilka onekligen kan vara av varierande karaktär i dessa dagar, och lägga upp dem på Instagram. Så här blev mitt bidrag på morgonen i alla fall. Stadshuset som tittar fram bakom fula snöhögar som förhoppningsvis snart är borta.

Håller som bäst på att förbereda inför månadens möte med Alliansens ledande företrädare i Umeå. Vi kör igång 08.30, och får idag besök av AB Bostadens VD Ann-Sofi Tapani som kommer att berätta om lite aktuellt kring bostadsbolaget. Ett av våra problem i Umeå, som också är ett allvarligt hot mot tillväxttakten, är att det byggs för få bostäder i kommunen. Idagsläget har vi bostadsbrist.

Sen fortsätter dagen i högt tempo med beredningsmöte på Region Västerbotten och sammanträde med vårt lokala brottsförebygganderåd UmeBRÅ. Sen avrundar vi det hela med kvällsmöte för den moderata kommungruppen i Umeå.

Trevlig måndag på er!

 

Bli först att kommentera
Etiketter: , , , ,

Ja till älvsnära bostadsbebyggelse!

Av , , Bli först att kommentera 14

Blev just intervjuad av Västerbottensnytt om hur vi moderater ser på att bygga bostäder nedanför Västra Brinkvägen.

Mitt svar: Mycket positivt. Vi har gått till val på att möjliggöra boende utmed Umeälven i betydligt större utsträckning än idag.

Nu är det ju inte aktuellt på många år framåt, men ambitionen att bygga bostäder i området nedanför Brinvägen är något som alla partier har ställt sig bakom. Vi antog så sent som i augusti en fördjupad översiktsplan för de centrala stadsdelarna, där bl.a. detta område pekades ut som lämpligt för bostadsbebyggelse.

Sen om det blir Bostaden eller något annat bolag som bygger är ju en senare fråga, liksom om det blir hyresrätter eller annat. Det har ju också nämnts frågetecken om det går att bygga överallt p.g.a. ev rasrisk. Men om ev frågetecken går att lösa, så är det bara att göra tummen upp!

Fler umebor får möjlighet att bo nära Umeälven, utan att det förstör upplevelsen av Strandpromenaden. Ett perfekt läge!