Etikett: BRIS

Alliansmotion om ökat stöd till BRIS behandlas idag

Av , , 2 kommentarer 8

Idag behandlar kommunstyrelsen i Umeå, vid sitt sammanträde på eftermiddagen, Allianspartiernas motion om att öka stödet till den verksamhet som Barnens Rätt i Samhället (BRIS) bedriver. Arbetsutskottet har sedan tidigare gått på linjen om ett enhälligt bifall, trots att S och V i socialnämnden inte stöttade motionen.

Det är mycket glädjande att socialdemokraterna och vänstern ändrat uppfattning och stöttar vår motion. Nu kommer den gå vidare till kommunfullmäktige för slutgiltigt ställningstagande.

Det är små summor i sammanhanget, men en viktig markering från kommunens sida om vikten av den verksamhet som BRIS bedriver.

Motionen bifogas nedan:

 

Motion
Stödet till Barnens Rätt i Samhället (BRIS)
Vid den årliga presentationen av BRIS-rapporten – som många av oss lokalpolitiker deltog vid – framkom det att Umeå kommun inte ger BRIS det stöd man generellt äskar och oftast får av kommunerna runt om i landet. Det sänder dåliga signaler för Umeås del.
Barnens Rätt i Samhället (BRIS) fungerar som en länk mellan barn, vuxna och samhälle. Kärnan i BRIS verksamhet är BRIS 116 111, BRIS-mejlen och projektet BRIS-chatten dit barn och ungdomar upp till 18 år anonymt och kostnadsfritt kan vända sig när de behöver stöd från en vuxen. BRIS är en ideell organisation som lever på privatpersoners, företags och kommunernas goda vilja.
Varje år ansöker BRIS om medel till sin verksamhet av landets kommuner. Det belopp man äskar är 5 kr/barn från samtliga kommuner för barn upp till 18 år för att driva den verksamhet som BRIS har i dagsläget. Umeå kommun har gett besked till BRIS att de är beviljade 77 000 kr för 2012, vilket innebär 3,21 kr/barn.
Umeå kommun har en stabil ekonomi, och vi har dessutom avsatt stora summor av tidigare års överskott till bl.a. s.k. ”sociala investeringar”. Självklart ska även Umeå kommun bidra med 5 kr per barn, vilket skulle innebära en kostnadsökning med ca 43 000 kr per år (!). Småsummor i sammanhanget, men väldigt viktiga för den verksamhet som BRIS bedriver. Kostnadsökningen kan med fördel finansieras genom att reservera pengar ur avsättningarna för ”sociala investeringar”.
Med anledning av ovanstående yrkar vi att kommunfullmäktige beslutar
att BRIS ska stöttas med 5 kr/barn i enlighet med det äskande som går ut till alla landets kommuner.
 
Umeå 2012-02-12
 
Anders Ågren, Moderaterna
Britt-Marie Lövgren, Folkpartiet
Mattias Larsson, Centerpartiet
Veronica Kerr, Kristdemokraterna
2 kommentarer
Etiketter: ,

Bifall till Alliansmotion: Umeå kommer öka stödet till BRIS!

Av , , Bli först att kommentera 13

Idag har kommunstyrelsens arbetsutskott i Umeå behandlat Allianspartiernas motion om att öka stödet till den verksamhet som Barnens Rätt i Samhället (BRIS) bedriver. Det blev ett enhälligt bifall vid dagens sammanträde, trots att S och V i socialnämnden inte stöttade motionen.

Det är mycket glädjande att socialdemokraterna och vänstern ändrade uppfattning i KSAU och stöttade vår motion idag. Nu går den vidare till kommunstyrelsen och fullmäktgie för slutgiltigt ställningstagande.

Det är små summor i sammanhanget, men en viktig markering från kommunens sida om vikten av den verksamhet som BRIS bedriver.

Motionen bifogas nedan:

 

Motion
Stödet till Barnens Rätt i Samhället (BRIS)
Vid den årliga presentationen av BRIS-rapporten – som många av oss lokalpolitiker deltog vid – framkom det att Umeå kommun inte ger BRIS det stöd man generellt äskar och oftast får av kommunerna runt om i landet. Det sänder dåliga signaler för Umeås del.
Barnens Rätt i Samhället (BRIS) fungerar som en länk mellan barn, vuxna och samhälle. Kärnan i BRIS verksamhet är BRIS 116 111, BRIS-mejlen och projektet BRIS-chatten dit barn och ungdomar upp till 18 år anonymt och kostnadsfritt kan vända sig när de behöver stöd från en vuxen. BRIS är en ideell organisation som lever på privatpersoners, företags och kommunernas goda vilja.
Varje år ansöker BRIS om medel till sin verksamhet av landets kommuner. Det belopp man äskar är 5 kr/barn från samtliga kommuner för barn upp till 18 år för att driva den verksamhet som BRIS har i dagsläget. Umeå kommun har gett besked till BRIS att de är beviljade 77 000 kr för 2012, vilket innebär 3,21 kr/barn.
Umeå kommun har en stabil ekonomi, och vi har dessutom avsatt stora summor av tidigare års överskott till bl.a. s.k. ”sociala investeringar”. Självklart ska även Umeå kommun bidra med 5 kr per barn, vilket skulle innebära en kostnadsökning med ca 43 000 kr per år (!). Småsummor i sammanhanget, men väldigt viktiga för den verksamhet som BRIS bedriver. Kostnadsökningen kan med fördel finansieras genom att reservera pengar ur avsättningarna för ”sociala investeringar”.
Med anledning av ovanstående yrkar vi att kommunfullmäktige beslutar
att                 BRIS ska stöttas med 5 kr/barn i enlighet med det äskande som går ut till alla landets kommuner.
 
Umeå 2012-02-12
 
Anders Ågren, Moderaterna                   
Britt-Marie Lövgren, Folkpartiet
Mattias Larsson, Centerpartiet                                     
Veronica Kerr, Kristdemokraterna
                                           

 

Alliansen vill öka stödet till BRIS i Umeå

Av , , 4 kommentarer 13

Insändare som publicerades i dagens VK:

 

Alliansen vill öka stödet till BRIS i Umeå

BRIS (Barnens Rätt I Samhället) är en ideell organisation som bedriver en mycket angelägen verksamhet och fungerar som ett stöd genom att hjälpa barn och unga som mår dåligt och aktivt söker samtalsstöd själva. BRIS är en länk mellan barn, vuxna och samhället.

Alliansen i Umeå vill satsa på barnens välbefinnande och stötta denna betydelsefulla verksamhet och de utsatta barn som behöver en vuxen person att prata med. I en motion till kommunfullmäktige har vi föreslagit att Umeå kommun bör höja stödet till BRIS. Det handlar i sammanhanget om små summor, men det är för en väldigt viktigt verksamhet i Umeå.

Anders Ågren, (M)

Britt-Marie Lövgren, (FP)

Mattias Larsson, (C)

Veronica Kerr (KD)
 

4 kommentarer
Etiketter: , , , , , , ,

Alliansen föreslår ökat stöd till BRIS i Umeå

Av , , 2 kommentarer 8

 

Pressmeddelande 2012-02-13

Alliansen vill öka stödet till BRIS i Umeå

Alliansen i Umeå föreslår att Barnens Rätt i Samhället (BRIS) ska få ökat stöd. Varje år ansöker BRIS om medel till sin lokala verksamhet av Umeå kommun (detta görs i alla kommuner), i år handlar det om 5 kronor per barn i kommunen. Umeå kommun har gett besked till BRIS att de är beviljade 77 000 kr för 2012, vilket innebär 3,21 kr/barn. Alliansen vill höja detta och anser att det har ett viktigt signalvärde.

”Detta kanske är småsummor i sammanhanget, men väldigt viktiga kronor för den betydelsefulla verksamhet som BRIS bedriver. Kostnadsökningen med 1,78 kr/barn kan med fördel finansieras genom att reservera pengar ur avsättningarna för ”sociala investeringar” ”, menar gruppledarna för Alliansen i Umeå.

Barnens rätt i samhället (BRIS) är ideell organisation som fungerar som ett stöd för utsatta barn och en länk mellan barn, vuxna och samhälle.

Kontakt:
Anders Ågren, Moderaterna
070 – 341 67 64

Britt-Marie Lövgren, Folkpartiet
070-227 87 77

Mattias Larsson, Centerpartiet
070-682 17 19

Veronica Kerr, Kristdemokraterna
070-259 55 95

2 kommentarer
Etiketter: , ,

Intressanta besök i Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 9

En gång i månaden är kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott ute på företagsbesök. Den senaste veckan var inget undantag. Dock började vi på BRIS och deras presentation av den årliga BRIS-rapporten.

Därefter ett intressant besök hos konstnär Lars A Persson och hans ateljé i centrala Umeå. Akvarellmålning var i fokus under besöket.

Sedan besök på Rex, där Mia Jonsson berättade om tidigare genomförda satsningar, nuläge och framtidsplaner.

Dagen avslutades med träff med företrädare för Umeå C och centrumhandeln. Mycket bra samtal om de utmaningar och möjligheter som handeln står inför. Vi kan konstatera att det inte fanns någon som gillade Vänsterpartiets förslag om att stänga av Storgatan för biltrafik. Tvärtom! Så när Vänstern vill stänga av Storgatan, så kan de inte påstå att de har företagarna med sig. För det har de verkligen inte. En avstängning skulle vara förödande för många handlare, samtidigt som det inte löser problemen med luftkvaliteten. Men det struntar förmodligen de lokala vänsterpartisterna i.

Stödet till BRIS

Av , , 1 kommentar 6

BRIS%20f%C3%A5r%20lite%20pengar%20av%20Ume%C3%A5

Igår när vi besökte BRIS (Barnens Rätt i samhället) )för presentationen och genomgången av BRIS-rapporten 2012, så kom det fram att Umeå kommun inte stöttar verksamheten i den omfattning som har önskats, samt inte heller i den nivå som många andra kommuner kan upprätthålla.

Umeå kommun har en stabil ekonomi och självklart finns det utrymme, inte minst från de stora ekonomiska avsättningar som gjorts i tidigare bokslut om avsättningar för bl.a. "sociala investeringar".

Dags att höja ersättningen till BRIS. Här ett inslag från TV4, där bl.a. jag och Britt-Marie Lövgren (FP) blev intervjuade.

1 kommentar
Etiketter: , ,

Vuxna måste lyssna på barnens berättelser

Av , , Bli först att kommentera 17

Igår var jag tillsammans med många andra på ett möte hos Bris (Barnens rätt i samhället) i Umeå. Där presenterades Bris-rapporten 2010.

BRIS-rapporten 2010 lyfter fyra områden där man ur barnens berättelser ser att barn sällan får komma till tals, eller för den delen blir tagna på allvar. Frågan ställs om bristen på kunskap hos vuxenvärlden om barns behov/utveckling är större än bristen på resurser?

Ett av områdens om lyfts fram är problem med myndighetskontakter. Barns samtal om ”myndighetskontakter” har ökat under år 2009. Barnen berättar om svårigheter att få hjälp av samhällets vårdande och skyddande instanser som socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin. De berättar om långa utredningstider, om hjälp som aldrig kommer, om svårigheter att bli trodda samt om medicinering istället för samtal.

Ett annat område som bekymrar barnen är mobbning. Ett mycket allvarligt problem, i synnerhet när det på många håll inte verkar som att de vuxa tar tag i problemen utan snarare nonchalerar eller inte vet hur man på ett bra sätt ska hantera det.

Bris fyller en mycket viktig funktion i vårt samhälle, och det finns mycket kunskap att hämta från deras arbete med att hjälpa och stötta barn och unga. Vuxenvärlden måste ta signalerna från barn på största allvar, och arbeta för att exempelvis skola och socialtjänst blir ännu duktigare på att lyssna såväl som att agera.

 

Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,