Etikett: budget 2013

Röda och blå kommuner – nästan ALLA har lägre skatt än Umeå

Av , , 1 kommentar 9

Anförande nummer två i gruppledaromgången.

 

Som vanligt – det talade ordet gäller.

 

Anförande 2, 2012-06-18

Ordförande, ledamöter, åhörare!

Jag höll mitt första inledningsanförande som ny gruppledare för moderaterna i budgetdebatten år 2002. Det har nu hunnit gå närmare 10 år sen dess. Själv har jag – för att citera min frisör – ”blivit ganska gråhårig” och det får man väl leva med – samtidigt som jag å andra sidan har betydligt bättre kondition nu än då. Så det ena kanske tar ut det andra 🙂

Och när jag i torsdags eftermiddag satt och skrev lite på mitt anförande, så insåg jag att mycket är detsamma i debatten. Inte så konstigt. Det är samma parti, med samma personer, som styr i Umeå. Förvisso med en tonvikt åt vänster efter valet 2010.

Varje år i fullmäktigedebatten har vi debatterat nivån på kommunalskatten. Varje år – med något enstaka undantag – har huvudfokus varit på skattesänkning eller inte. Och även det år som vi i Alliansen inte föreslog skattesänkning för det kommande året, så blev debatten ett fokus på skattenivån. När jag tittat tillbaka, så har jag nu konstaterat att vi skulle kunnat ha sänkt skatten i stor sett varje år, helt enligt de förslag vi moderater och på senare år även Alliansen presenterat.

Det innebär ju inte per automatik att framtiden ser ut på samma sätt. Vi har facit för det som har skett, men om framtiden kan vi bara spekulera, med mer eller mindre goda argument och överväganden.

Men i tio års tid har jag och Moderaterna haft rätt, när jag stått och argumenterat för möjligheten att kunna sänka skatten. Och i tio års tid har Lennart Holmlund och socialdemokraterna haft fel när han sagt att det är omöjligt. Men det är alltså om vi tittar i backspegeln.

Jag nämnde i mitt första anförande att Umeå kommun har gjort stora överskott. Pengar som man tagit ut i skatt av umeåborna. Kommunalskatten är som bekant den skatt som drabbar dem med låga inkomster allra hårdast.

2010 blev för Umeå kommun All-time high, även 2011 blev faktiskt ett starkt år (egentligen +221 mkr före avsättningar och utrangeringar) och nu för år 2012 går vi mot ett rekordöverskott. På koncernnivå (114+95 mkr) över 200 mkr.

Och för varje år vi tar ut mer skatt än nödvändigt, så minskar vi människors frihet. Vi minskar deras möjlighet att själva avgöra vad de ska göra med sina pengar. Många lever på marginalen. Nya kläder till barnen, att unna sig en resa med familjen, en ny cykel – ja, det är sådant som umebor varje år tvingas göra avkall på varje år för att vi här i fullmäktige har en av landets högsta skattenivåer.

I tio års tid så skulle vi kunna ha haft en lägre skattenivå.

Men socialdemokraterna och vänsterpartiet vill ju inte sänka skatten av ideologiska skäl. Hellre än att umeborna själva – undersköterskor, lärare, metallare, poliser, städare – får behålla en större del av sin lön, så väljer socialdemokraterna – numera ivrigt påhejade av koalitionsvännerna i Vänsterpartiet – att brandskatta kommuninvånarna.

Med risk för att bli anklagad för att vara tjatig så tänkte jag fortsätta att beröra just skattefrågan. Detta eftersom den blivit den tydligaste skiljelinjen mellan Alliansen och socialdemokraterna under Holmlunds ledning.

Jag fortsätter traditionen att citera Gustav Möller, socialminister i Hjalmar Brantings ministär på 1920-talet som en gång konstaterade:
”Varje fel använd skattekrona är en stöld från skattebetalarna”

Umeå kommun tar nu ut så mycket i skatt av invånarna att det blir saftiga överskott år efter år. All-time high kommer i boksluten som ett brev på posten. Det är en sak att ha ordning på finanserna – för det ska man ha. Men nu lägger kommunen pengar på hög år efter år istället. Låt oss titta tillbaka lite.

För 2005 gjorde Koncernen Umeå kommun ett plus på 160 miljoner kronor, som egentligen var ändå bättre (+110 mkr pensionsinlösen) så egentligen var det plus 270 miljoner. För 2006 gjorde Koncernen Umeå kommun ett plus på 274,6 miljoner kronor. 2007 gjorde Koncernen Umeå ett plus på 286,9 miljoner kronor. Och för 2008 gjorde Koncernen Umeå ett plus på 50 miljoner kronor (plus extraavsättning till pensioner med 123 mkr). Och för 2009 gjorde Koncernen Umeå ett plus på 159 miljoner kronor (trots avsättningar till både pensioner och Kulturhuvudstad). År 2010 gjorde Umeå kommun 213 mkr i plus, och räknar vi hela Koncernen Umeå kommun 298 miljoner kr i plus. Resultatet var belastat med särskilda nedskrivningar på 118 mkr, så resultatet är egentligen för koncernen över 400 mkr plus! Motsvarar TVÅ kronor i skatt. För 2011 gjorde Koncernen Umeå ett överskott på 64 miljoner kr, och på slutraden för själva förvaltningssidan står det ett 0-resultat. Då ska man komma ihåg att vi gjorde särskilda utrangeringar och avsättningar. Så egentligen var även 2011 ett starkt ekonomiskt resultat på 221 miljoner kr för koncernen Umeå.

Att fortsätta ta ut så här mycket i skatt är ju snudd på skandal. Om vi använder oss av den gamle socialdemokraten Möllers ord så är det en stöld från skattebetalarna!

Från de borgerliga partierna är vi överens om att sänka skatten stegvis under den kommande planeringsperioden så att vi vid slutet av nästa mandatperiod har sänkt skatten med 1 krona. Det är en betydelsefull signal.

Det finns ett antal kommuner i landet, som vi normalt brukar jämföra oss med. (Helsingborg, Linköping, Lund och Västerås har ungefär 2 kr lägre kommunalskatt än Umeå. Uppsala och Örebro har mer än 1 kr lägre kommunalskatt. Och egentligen är skillnaden ännu större! Räknar vi in nettointäkterna från råkraften för Umeå kommun så har vi ytterligare 177 mkr, vilket motsvarar nästan en till krona i skatt.

Och då är frågan. Har alla dessa 251 kommuner i landet sämre välfärd än Umeå kommun? Nej, självklart inte. Det vore ju unikt om Umeå kommun inte skulle kunna spara en liten del av dessa pengar, och därmed sänka skatten! Inom alliansen har i vårt förslag föreslagit en stegvis sänkning av kommunalskatten. Även med våra sänkningar kommer vi fortfarande att ha högst skatt av alla jämförbara kommuner, så Umeå kommun har en lång väg att vandra.
 

Inledningsanförandet med satsningar på sociala och skola

Av , , Bli först att kommentera 10

Här kan ni läsa mitt inledningsanförande som jag nyss har hållit. Passade på att fota fullmäktigeledamöterna från talarstolen innan jag körde igång. Nya tider nu med facebook, blogg, twitter och annat 🙂

 

Inledningsanförande av kommunalråd Anders Ågren, 2012-06-18

OBS! Det talade ordet gäller

Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare och lyssnare!

Jag ska börja med att yrka bifall till Alliansens förslag till budget, uppdrag och mål.

Umeå är Norrlands tillväxtmotor. En stad som sen länge är på frammarsch, även om prognoser pekar på avmattning i befolkningstillväxten. Här har vi gemensamma utmaningar för att kommunen ska kunna fortsätta vara ljuset i norr: det handlar om jobben, det handlar om bostäder, det handlar om att kunna erbjuda en plats där människor kan förverkliga sina livsprojekt i en inspirerande och tolerant miljö.

Idag ska vi besluta om budgeten för 2013 och planen framåt. En tillväxt i befolkningen förutsätter fortsatt utbyggnad av god kommunal service, infrastruktur och ett gott företagsklimat. När människor flyttar till Umeå ökar behovet av välfärdstjänster i form av förskolor, skolor och äldreomsorg. Vi ska kunna erbjuda god välfärd både till yngre och äldre. Umeå kommun måste därför under kommande år säkerställa en stabil ekonomi, kombinerat med en lägre skatt för att även fortsättningsvis vara attraktiv.

Det här är nu sjunde året i rad som Alliansen i Umeå lägger fram ett gemensamt budgetalternativ för vår kommun.

Sverige och världen har under de senaste åren genomgått en djup lågkonjunktur, men vi ser också att Sverige är ett av de länder som har klarat sig bäst genom krisen så här långt. Men självklart påverkar oron i omvärlden Sverige. Därigenom påverkas också Umeå. Vi kan läsa om detta i underlaget till budgeten.
Under den globala finanskrisen har den svenska kommunsektorn fått ökade statsbidrag och därför klarat sig bra. Kommun- och landstingssektorn har gjort rekordöverskott. 2010 blev det 19,3 miljarder plus. 2011 blev det ett överskott på 6,3 miljarder kr. Prognosen för 2012 är plus 20 miljarder vilket vore det största överskottet någonsin, men det är kopplat till återbetalning av premierna från AFA-försäkring som blev beslutat om förra veckan.

Umeå kommun är inget undantag – rekordöverskott år efter år trots den värsta krisen sedan 1930-talet.

Trots dessa överskott så gäller det även fortsättningsvis kunna prioritera och framförallt prioritera rätt. För Umeås del gäller det att kunna möta de utmaningar som en tillväxtkommun står inför. Det är inte heller en enkel uppgift, inte minst om vi betraktar alla de investeringar vi står inför.

Alliansen Umeå tar i vårt budgetförslag utgångspunkt i att flytta resurser från administration, tillfälliga projekt och överbyggnad till välfärdens kärna. Från byråkrati och icke-kärnverksamhet till kärnverksamhet.

När det gäller de två olika huvudalternativen till budgetförslag – S/V mot Alliansen – kommer det kanske i debatten låta som att det är avgrundsliknande skillnader. Det brukar låta så. Men jag hoppas vi får en något mer nyanserad debatt idag. Vi satsar nämligen i stort sett lika mycket pengar på välfärdsområdena. Såväl inom socialas område som inom skolan.

Vinnarna i Alliansbudgeten är framförallt sociala och skola. Vi fyra gruppledare för Allianspartierna kommer i ett antal inlägg att redogöra för huvuddragen i vårt gemensamma förslag.

Vi talar i vårt budgetförslag om att värna välfärden. Den största satsningen i Alliansens budgetförslag sker därför inom äldre- och handikappomsorgen. Tack vare en förhållandevis stabil utveckling i svensk ekonomi, kan vi möta volymökningar som sker under kommande år. Vi ger socialnämnden en ramökning på 39 miljoner kronor. Kristdemokraternas Veronica Kerr kommer att utveckla detta.

För Alliansen är det högprioriterat att fortsätta arbetet med att minska barngruppernas storlek i förskolan. Vi fullföljer också kommunfullmäktiges beslut att minska klasstorlekarna på högstadiet. Trots ett KF-beslut under förra mandatperioden att minska klasstorlekarna, så har storlekarna tvärtom ökat. Vår målsättning är att minska från 24 elever/klass till 20 elever/klass. Folkpartiets Britt-Marie Lövgren kommer i sitt inlägg att beröra detta viktiga område.

Från Alliansen är vi också fortsatt mycket bekymrade över den höga sjukfrånvaron bland de kommunanställda. Även här ligger vi bland de allra sämsta Av de 264 kommuner som rapporterade in statistik över sjukfrånvaro år 2011 låg Umeå kommun på plats 225. Trots att ca 500 miljoner kronor mer satsas år efter år i kommunens verksamheter, än andra kommuner, så är resultatet sjukare personal. Vår personal i de kommunala verksamheterna förtjänar en bättre arbetsmiljö! Här är ett av de största misslyckandena hos den socialdemokrati som styrt Umeå närmare 18 år i rad nu.

Vid behandlingen av Bokslutet för 2011 – för två månader sedan – så vann Alliansens förslag om utökade insatser för minskad sjukfrånvaro bifall. Sju miljoner kr kommer därför att användas för bl.a. rehabiliteringsinsatser och ökade friskvårdsinsatser. Det är ett steg på vägen.

Vi vet också att människor mår bättre när man kan påverka sin arbetssituation. Alliansen vill därför öka frihetsgraden för våra kommunala verksamheter. Ett effektivt sätt att få bättre arbetsmiljö har visat sig vara att bilda intraprenader. När man blir mindre detaljstyrd uppifrån, och får mer självbestämmande på golvet – så sjunker sjuktalen. Här har utvecklingen stannat av – det vill vi ändra på. Vi vill se fler intraprenader i den kommunala verksamheten.

Investeringar
På investeringssidan har vi i stort sett samma investeringsbudget som majoriteten. Vi har dock valt att tidigarelägga byggandet av en gång- och cykelbro mellan Bölesholmarna och Lundåkern. Byggstart år 2013. Om detta och andra objekt kommer Centerns Mattias Larsson att prata så därför går jag inte in mer på det.

En budget är inte bara siffror!
Intressant – om man vill se politiska skillnader utöver sffror – är att titta på de direktiv vi vill ge till styrelser och nämnder för deras respektive verksamhetsområden. Allians för Umeå har lagt 51 konkreta uppdrag på en rad områden – ett av de viktigaste områdena är företagande och företagsklimat.

Nyligen kom årets kommunranking och Umeå noterar en fortsatt dålig placering – plats 190 av 290 kommuner. Det krävs krafttag för att förbättra företagsklimatet. Att vi förbättrar klimatet för företagande är viktigt för Umeås fortsatta tillväxt, välfärden och vår konkurrenskraft. Vi föreslår därför att som nytt mål för kommunen sikta på att senast år 2015 vara bland de 10 bästa kommunerna i landet när det gäller företagsklimat.

Fler jobb är grunden för vår gemensamma välfärd. Vi lägger därför ett stort antal uppdrag som ska göra Umeå mer attraktivt för just företagande. Det handlar om att införa en utmaningsrätt för att förbättra möjligheterna till upphandlingar i den kommunala verksamheten. Det handlar om att underlätta nyföretagande genom att utöka satsningarna på företagsinkubatorer. Det handlar också om att öppna upp för ännu fler handelsetableringar i Umeå.

Skatten
I Alliansens förslag till budget så sänker vi skatten redan från år 2013. De flesta kommuner, oavsett om de är röda eller blå kommuner, har lägre skatt än Umeå.

De skattepengar som Umeå tar in är inte kommunens pengar utan umeåbornas. En lägre skatt ökar människors möjlighet att göra egna prioriteringar. Därför ska aldrig umeborna betala mer skatt än nödvändigt och varje skattekrona kommunen tar in ska användas effektivt.

Vi kan konstatera att den genomsnittliga familjen i Umeå varje år betalar ungefär 13 000 kr mer i skatt än vad andra familjer gör i jämförbara städer. (2 kr i skatt till Umeås nackdel)

Den frågan vi ställer oss i Alliansen är om den högre skattenivån resulterar i bättre kvalité i skolan, förskolan, äldreomsorgen, bättre snöröjning eller andra kommunala ansvarsområden? Och svaret är bekymrande. De undersökningar som finns visar generellt att kvaliteten i Umeå inte är bättre än jämförbara städer.

Vi vill inte att umeborna ska straffbeskattas för valet av Umeå som bostadsort. En straffskatt som slår extra hårt mot de med lägst inkomster. Umeborna förtjänar bättre än så. Sett över en fyraårsperiod är avsikten att sänka med en krona, om ekonomin så tillåter. Med Alliansens budgetförslag på lokalplanet skulle en familj i Umeå få behålla 6 500 kr mer i plånboken varje år, när sänkningen är fullt ut genomförd om fyra år. Men sänkningen av skatten sker i etapper och försiktigt, så för nästa år – det vi idag tar beslut om – är sänkningen bara på inledande 10 öre. Motsvarar 20 miljoner kr att sättas i relation till de överskott som kommunen gör varje år.

Finansieringen av Alliansen förslag
Det handlar om att samordna och effektivisera hela den kommunövergripande förvaltningsapparaten med 35 miljoner kr. Vi har då räknat lågt, eftersom bedömningen är att samordningen av kommunorganisationen ska resultera i minskade kostnader på 100 miljoner kr varav man hittills kunnat påvisa ca 11 mkr. Vi har haft parallella förvaltningar som nu ersätts, och ska skalas av så att man sysslar med rätt saker.

En skillnad jämfört med förra året i budgeten, är att även Socialdemokraterna och vänsterpartiet nu sätter ut ett ekonomiskt sparmål på detta område. Även majoriteten vill nu se ekonomiska effekter av att samordna och slå ihop alla förvaltningar till en. Det är på tiden! Från Alliansens sida har vi under två års tid varnat för misstaget att inte tydligt peka ut hur mycket som skall sparas. Om man inte sätter upp ett tydligt mål, blir det heller inga resultat. Exakt det som har inträffat!

Vi fick mycket kritik från S och V förra året när den här punkten diskuterades i budgetdebatten. Men nu gör man som oss i Alliansen. Det är välkommet och positivt! Även om man skulle kunna kosta på sig att säga ”Sent skall syndaren vakna”. Nu gör jag inte det, eftersom det vore att ta en alltför enkel och billig poäng 🙂

Det behövs tydliga direktiv för att inte den stora förvaltningsomorganisationen ska misslyckas, och med de beslut som tagits under detta år ska förhoppningsvis den nya förvaltningen börja fungera som det var tänkt fr.o.m. årsskiftet. Om Alliansbudgeten vann bifall, skulle vi kräva att det i verksamhetsplanerna som sen är färdiga under hösten, framgår hur och var detta skall sparas.

Vidare handlar det om att årligen minska utvecklingsanslaget. Likaså neddragningar på datautvecklingsanslaget och anslaget för oförutsedda utgifter.

Ordförande!
Alliansens budgetförslag innebär tydliga prioriteringar av i första hand äldreomsorg, handikappomsorg, förskola och skola. Vi ser också behovet av att närma oss jämförbara kommuner i landet när det gäller skattenivån. Varför ska en umebo betala mer i skatt än den som råkar bo i Luleå, Örebro eller Uppsala?

Men vi gör det stegvis. Vi gör det ansvarsfullt. Med överskott i ekonomin.

Tack för ordet!
 

Budget 2013: Ett Umeå där alla kan växa

Av , , Bli först att kommentera 12

I dagens VK skriver jag och övriga gruppledare för Allianspartierna om vårt förslag till budget för Umeå kommun år 2013. Detta med anledning av dagens fullmäktigesammanträde då vi ska ta beslut om budgeten.

 

Budget 2013: Ett Umeå där alla kan växa

Idag tar kommunfullmäktige i Umeå beslut om budgeten för år 2013. För sjunde året i rad presenterar Alliansen Umeå ett gemensamt budgetförslag för kommunens framtida utveckling. Släpp loss kreativiteten, satsa på välfärdens kärna och ge umeåborna makten att bestämma mer själva. Mot Alliansen står den styrande koalitionen av vänsterpartister och socialdemokrater.

Den största satsningen i Alliansens budgetförslag sker inom äldre- och handikappomsorgen. Tack vare en förhållandevis stark utveckling i svensk ekonomi, med tanke på situationen i omvärlden, kan vi möta de volymökningar som sker under kommande år. Vi vill se en verksamhet som präglas av medmänsklighet. Livet ska kunna levas från den första till den sista dagen, oavsett ålder och funktionsnedsättningar. Frågor som personalbemanning och tid att uppmärksamma våra äldres behov är högprioriterade.

Vi vill också ta krafttag för att förbättra arbetsmiljön för de anställda inom Umeå kommun. Vid behandlingen av bokslutet i april vann vi en framgång, då vårt förslag om ökade insatser för minskad sjukfrånvaro vann bifall. Sju miljoner kr extra kommer under de närmaste åren användas för bättre rehabilitering och ökad friskvård. Men vi nöjer oss inte med det. De i nationell jämförelse höga sjuktalen är inte acceptabla. Människor mår bättre när arbetssituationen kan påverkas. Av största vikt är därför att öka frihetsgraden för våra kommunala verksamheter. Minska politisk toppstyrning och öka istället personalens ansvar och befogenheter. Ett konkret sätt att nå detta är att uppmuntra bildandet av s.k. intraprenader – verksamheter och arbetsplatser med större frihetsgrad och påverkansmöjligheter. Vi har goda exempel på intraprenader men de har tyvärr motarbetats av de styrande partierna.

Umeå borde ha Sveriges bästa skola. Alliansen ser bristerna i Umeås skolor när det gäller såväl arbetsmiljön i grundskolan som barngruppernas storlek i förskolan. Därför föreslår vi att medel från de ”sociala investeringarna” används till att nå målsättningen med 15 barn per grupp och välkomnar att S/V också verkar vara inne på den linjen. Samtidigt beklagar vi att de styrande inte vill göra något åt de stora klasserna på högstadiet.

Ett framtida Umeå är ett hållbart Umeå. För att förbättra kollektivtrafiken och få ännu fler umebor ska de utökade satsningarna på detta område fortsätta. Resultaten hittills är över förväntan. Genom de pengar vi tillför kollektivtrafiken vill vi också utreda möjligheten att återinföra den s.k. ”mjuka linjen”. Byggandet av en ny gång- och cykelbro över Umeälven mellan Lundåkern och Bölesholmarna tidigareläggs också till år 2013. Det är en viktig pusselbit i arbetet med att förbättra luftkvaliteten i de centrala stadsdelarna.

Finansieringen av vissa av våra förslag sker genom att minska och samordna gemensam administration. Till detta krävs krafttag och tydliga direktiv för att inte den stora förvaltningsomorganisationen i ska misslyckas. Hittills lyser resultaten tyvärr med sin frånvaro, med tanke på att ambitionen ursprungligen var att spara 100 miljoner kr på detta. Men med det omtag som skett bör även ekonomiska resultat kunna visas under kommande år, och vi välkomnar att även S och V nu valt att peka ut krav på samordningsvinster och besparingar.

Grunden för all vår gemensamma välfärd är jobb och företagande. Alliansen Umeå vill stärka det lokala näringslivet och förbättra företagsklimatet. Här handlar det inte så mycket om pengar i budgeten, utan istället om en attityd i beslutsfattandet. Vi noterar att S/V sedan ett år tillbaka har strukit alla formuleringar om konkurrens, alternativa driftsformer och entreprenader i sitt budgetförslag. Denna negativa syn har sedan under det gångna året återkommit i bl.a. socialnämndens hantering av alternativa driftsformer. Det är fel väg att gå, men vi förstår att Vänsterpartiet numera får gehör för sin företagsfientliga linje. I vårt budgetförslag föreslår därför införande av s.k. utmaningsrätt och ökad andel konkurrensupphandlingar. Vidare en satsning på företagsinkubatorer och bättre förutsättningar för de företag som vill etablera sig i Umeå. Det finns snart ingen attraktiv mark kvar att erbjuda de handelsföretag som vill etablera sig i vår kommun. Målsättningen är att innan utgången av 2015 bli rankad som en av de tio bästa kommunerna i landet när det gäller företagsklimat.

Umeå kommun har en mycket stark ekonomisk ställning. År efter år redovisas rekordöverskott på flera hundra miljoner kr. Detta innebär att en högre skatt än vad som behövs för att värna välfärden tas ut. Varför ska en umebo betala mer i skatt än exempelvis en person som råkar bo i S-styrda Luleå? Alliansen Umeå föreslår en stegvis skattesänkning med 1 krona under en fyraårsperiod. För en familj med medelinkomster, där båda arbetar, skulle det ge 6500 kr mer i plånboken per år.

Sammanfattningsvis är äldre- och handikappomsorg, förskola och skola de stora vinnarna i Alliansens budgetförslag, medan byråkrati och tillfälliga projekt får stryka på foten. Fortsatta satsningar på kollektivtrafiken ger också fler umebor möjlighet att lämna bilen hemma när de ska ta sig till jobbet. Tillsammans tar vi ett helhetsansvar för Umeå.

Anders Ågren
Kommunalråd (m)

Britt-Marie Lövgren
Gruppledare (fp)

Mattias Larsson
Gruppledare (c)

Veronica Kerr
Gruppledare (kd)

Dags för Alliansträff

Av , , 1 kommentar 10

Inleder veckan med att träffa de ledande företrädarna för Allianspartierna i Umeå. Vi ses en gång i månaden för att gå igenom aktuella frågor inför kommunstyrelsen och andra ärenden av vikt och intresse.

Förra veckan presenterade vi Alliansens budgetalternativ för 2013, vilket media har rapporterat om: den stora "vinnaren" i Alliansbudgeten var äldre- och handikappomsorgen, men även skolans område är prioriterat. Ni kan läsa hela budgetförslaget HÄR.

Iövrigt full fart idag. Ska på lunchen träffa ett antal moderata riksdagsledamöter som är på besök i Umeå, och denna måndag avslutas ikväll med månadsmötet för den moderata kommunfullmäktigegruppen.

Vi hörs!

1 kommentar
Etiketter: , , ,

Inslag på Västerbottensnytt om Alliansens budgetförslag

Av , , 1 kommentar 11

Här kommer ett klipp där jag och min folkpartikollega Britt-Marie Lövgren kommenterar det förslag till budget som Alliansen presenterade igår för Umeå kommun år 2013.

Inslaget sändes på Västerbottensnytt.

Ny vecka med budgetarbete och annat

Av , , Bli först att kommentera 13

Jag var på stadshuset lite tidigare denna morgon för att hinna förbereda inför diverse sammanträden. Annars har det varit en bra helg. Söndagen ägnades bl.a. till att städa ute på gården tillsammans med övriga medlemmar i bostadsrättsföreningen.

Om en halvtimme är det dags att köra igång med månadens träff för Alliansen i Umeå. Aktuella politska frågor som bl.a. Umeå kommuns budget för 2013 ska diskuteras. Vi har ju de senaste veckorna suttit i budgetberedning och gått igenom aktuella prognoser och underlag – samlade i pärmen ovan – och snart är det skarpt läge. De styrande i S och V ska lämna sitt förslag till budget den 22/5 och veckan därpå kommer vi i Alliansen att presentera vårt budgetalternativ.

Möten hela dagen, som avrundas med kvällsmöte med Moderaterna i Umeå. På återhörande!