Etikett: bussar

Fler och fler åker buss i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 5

Under de senaste åren har vi satsat mer på kollektivtrafiken i Umeå, som ett led i en medveten strategi för att få fler umeåbor att välja att resa kollektivt. Mer resuser, fler bussar, samtidigt som vi renodlat linjedragningarna och satsat mer på ökad turtäthet där trycket är som störst. Vissa linjedragningar, där bussarna åkt mer eller mindre tomma, har följaktligen blivit bortprioriterade.

Detta har gett ett tydligt och mycket positivt resultat. Fler och fler umeåbor åker buss. De senaste fem åren har resandet ökat med 40 procent.

Att fler invånare väljer bussen istället för bilen är en central del i vårt arbete med att förbättra luftkvaliteten i centrum. En strategi där vi är överens över partigränserna. Det är nog svårt att hitta en kommun i Sverige med motsvarande positiva utveckling, samtidigt som kostnaderna inte har stigit lika mycket som på andra håll. Ett riktigt positivt betyg till alla som jobbar med frågan!

 

 

Moderaterna värnar miljön!

Av , , Bli först att kommentera 12

Fick den här repliken till två vänsterpartister publicerad i VK (16/2):

Moderaterna värnar miljön!

Det kanske är dags att Vänsterpartiet städar upp framför egen dörr. Att hävda att Moderaterna inte intresserar sig för Umeås situation vad gäller luftföroreningar (VK 8/2 2012) är ren och skär lögn. Speciellt tråkigt då det kommer från ett parti som i juni 2011 röstade nej till Alliansens extra miljoner till kollektivtrafiken i Umeå. Ju fler som åker kollektivt, desto bättre för miljön.

Kollektivtrafik vill Alliansen och Moderaterna satsa på. Vi var med i beslutet om åtgärdsprogrammet för att minska utsläppen i centrala Umeå. Likaså har vi föreslagit en tidigareläggning av byggandet av den viktiga gång- och cykelbron mellan Lundåkern och Bölesholmarna. Även där har V sagt nej. Vad vill vänsterpartiet egentligen satsa på? Knappast miljön. Hur kan man annars från vänsterhållet säga nej till den viktiga ringleden som är den enskilt viktigaste pusselbiten för att få en renare luft i centrala staden? Vänsterpartiet, det här är allvarligt för miljön!

Tack för att ni välkomnar oss in i en diskussion, där vi varit drivande länge. Men man blir mörkrädd när ni kommer med så dumma förslag som att stänga av Storgatan för genomfartstrafik. Det leder inte till bättre luftmiljö, utan kommer tvärtom att ställa till ett trafikkaos i centrum.

Anders Ågren
Kommunalråd, M
Umeå