Etikett: cykelprogram

Underlätta för Umeås cyklister

Av , , Bli först att kommentera 5

Vid dagens fullmäktigesammanträde i Umeå är det många ärenden som ska behandlas. En av punkterna på dagordningenen är vår moderata motion om att se över möjligheterna att bygga fler cykelparkeringar med tak i Umeå – allt för att underlätta och göra det mer attraktivt att cykla året om, oavsett väder och vind.

Vi måste på olika sätt underlätta för alla dem som redan idag cyklar, liksom för de som överväger om de ska lämna bilen hemma och cykla istället. Utöver sådant som att satsa på bra cykelvägar, som hålls öppna och cykelbara även när det snöar, så är en annan parameter att det ska vara bekvämt och smidigt rent allmänt.

En del i detta är att möjliggöra fler cykelparkeringar med tak. Vi hoppas på bifall av motionen vid dagens sammanträde.

 

Motionen kan ni läsa nedan:

 

Umeå 2011-12-08

Motion om att uppföra väderskydd för parkeringar avsedda för cyklar i Umeå

Umeå kommun har som ambition att betydligt fler ska välja att ta cykeln istället för bilen, sommar som vinter. Det är en mycket bra målsättning och kräver insatser i stort som smått.

Umeås klimat är tidvis ganska hårt med regn, snö, hagel, is och hård blåst. När en cyklist parkerar cykeln i en för cyklar avsedd parkering utan väderskydd kan denne vid dåligt väder vara ganska säker på att sadeln och cykeln är frostig/blöt/isig eller full av snö och har med största sannolikhet blåst omkull när man kommer för att hämta den.

Med någon form av väderskydd skulle man slippa detta och fler personer skulle kanske använda cykeln som ett fortskaffningsmedel i högre utsträckning än idag i Umeå. Enkla tak över cykelparkeringar behöver inte kosta särskilt mycket, men skulle underlätta för cyklisternas tillvaro.

Med anledning av ovanstående yrkar vi:

Att Umeå kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att utreda möjligheten till att upprätta väderskydd för fler parkeringar avsedda för cyklar.

Anders Ågren
Kommunalråd (M)

Stefan Nordström
Vice ordförande tekniska nämnden (M)

Underlätta för Umeås cyklister

Av , , 2 kommentarer 11

Idag har vi moderater lämnat in en motion till Umeå kommunfullmäktige om att se över möjligheterna att bygga fler cykelparkeringar med tak – allt för att underlätta och göra det mer attraktivt att cykla året om, oavsett väder och vind.

Motionen bifogas nedan:

 

Umeå 2011-12-08
 
 
Motion om att uppföra väderskydd för parkeringar avsedda för cyklar i Umeå
 
Umeå kommun har som ambition att betydligt fler ska välja att ta cykeln istället för bilen, sommar som vinter. Det är en mycket bra målsättning och kräver insatser i stort som smått.
 
Umeås klimat är tidvis ganska hårt med regn, snö, hagel, is och hård blåst. När en cyklist parkerar cykeln i en för cyklar avsedd parkering utan väderskydd kan denne vid dåligt väder vara ganska säker på att sadeln och cykeln är frostig/blöt/isig eller full av snö och har med största sannolikhet blåst omkull när man kommer för att hämta den.
 
Med någon form av väderskydd skulle man slippa detta och fler personer skulle kanske använda cykeln som ett fortskaffningsmedel i högre utsträckning än idag i Umeå. Enkla tak över cykelparkeringar behöver inte kosta särskilt mycket, men skulle underlätta för cyklisternas tillvaro.
 
 
Med anledning av ovanstående yrkar vi:
 
Att Umeå kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att utreda möjligheten till att upprätta väderskydd för fler parkeringar avsedda för cyklar.
 
  
Anders Ågren
Kommunalråd (M)
 
Stefan Nordström
Vice ordförande tekniska nämnden (M)
2 kommentarer
Etiketter: , , , , ,