Etikett: Dagens Industri

Bästa tillväxten på 40 år (!)

Av , , 2 kommentarer 13

Det går bra nu. Igår kunde vi höra i olika medier att den svenska tillväxten var den högsta på 40 år (!). Efter en tuff internationell finanskris, så växer nu svensk ekonomi så det knakar. 

Enligt di.se så steg sysselsättningen med 2,8 procent under fjärde kvartalet. Antalet sysselsatta steg 2,4 procent. I näringslivet ökade antalet arbetade timmar med 4,0 procent. Arbetsproduktiviteten ökade med 5,7 procent i näringslivet. BNP ökade med 5,5 procent under helåret 2010 jämfört med 2009. Det är den största uppgången sedan 1970.

Stabilitet, ansvarstagandei den ekonomiska politiken, arbetslinje, skattesänkningar och satsning på forskning och välfärd – sådant lönar sig i längden.

Sverige ses nu som ett ekonomiskt föredöme – det är väl bara enstaka bloggare på vänsterkanten som fortsätter hävda motsatsen. Men verkligheten är de rödgrönas fiende.

”Sverige klassens ljus”

Av , , 1 kommentar 16

Att det finns en bred insikt hos svenska folket om att vårt land klarat krisen bra, är ju ingen nyhet. Alliansregeringen fick också förnyat förtroende i valet tidigare i år.

Men det är glädjande när det hela tiden kommer nyheter som understryker att den positiva utvecklingen fortsätter, trots fortsatt finansiell oro i vår omvärld. Det vara bara någon dag sedan vi kunde läsa i DI (19/11) att "Sverige är klassens ljus" enligt OECD:

"Sverige går starkt i en trögare omvärld enligt OECD:s prognosbild. Sveriges BNP-tillväxt uppgår till omkring 3,3 procent de närmaste två åren. Det kan jämföras med Eurozonens snittillväxt på 1,7 och 2 procent för 2011 respektive 2012 eller USA:s  2,3 respektive 2,8, enligt OECD:s prognos."

Det behövs en regering som tar ansvar, och främjar ekonomisk tillväxt. Bra att folket valde Alliansen igen!

1 kommentar
Etiketter: , , , , ,