Etikett: delaktighet

Twittra eller ”göra upp i bastun”? Västerbotten eller Norrbotten?

Av , , 1 kommentar 12

Mikael Hansson skriver idag på sin blogg ett mycket läsvärt inlägg om huruvida den kommande landshövdingen i Västerbotten – vem det än blir – kommer att fortsätta att twittra och blogga på det vis som Chris Heister gjorde. För detta var onekligen en tillgång.

Öppenhet och delaktighet är ett framgångsrecept. Det är den väg vi i Västerbotten skall välja!

I vårt norra grannlän ser det annorlunda ut.

I Norrbotten finns det de som vill göra tvärtom. Som trivs bäst när gubbarna gör som man alltid gjort i Norrbotten – man gör upp i bastun. Som väljer slutenhet istället för öppenhet. För er som inte gjort det ännu kan jag rekommendera läsning på Norrbottens-Kuriren, kring den uppblossade  "bastudebatten".

Norrbotten är ett län som tappar invånare år efter år, trots hög svansföring i olika sammanhang. Många har genom åren ifrågasatt den kvinnosyn som finns bland många i Norrbotten. Tyvärr är det fortfarande så att kvinnor ”göre sig icke besvär” på många områden, inte minst på ledande befattningar. Män söker män till attraktiva uppdrag och jobb, inom område efter område. Lite skämtsamt brukar man säga att de viktiga frågorna ”görs upp i bastun”, där karlarna kan sitta ostörda.

I vårt norra grannlän har det nu brutit ut en rejäl debatt, sedan Norrbottens länsturistchef skrivit ett formellt brev till regeringen, och på fullt allvar kräver att den nye landshövdingen som snart ske utses måste gilla att bada bastu. (!!!!)

OBS! Inget skämt!

Det är ett formellt brev, där paralleller dras till president Urho Kekkonen i Finland, och hänvisningar till viktiga beslut som tagits när man sitter i bastun och överlägger. I brevet står det också ” Om den nya landshövdingen inte gillar att basta så blir det svårt för den personen och direkt impopulärt när landshövdingen färdas i Tornedalen."

Ja, herrejisses. Är det någon som kan vara förvånad över varför kvinnor flyr Norrbotten? Med den kvinnosyn som öppet marknadsförs där, så finns det heller ingen större plats för kvinnor med ambitioner.

Jag är stolt över att Västerbotten har valt en diametralt annorlunda strategi. I Västerbotten har vi insett att det allra viktigaste vi kan göra för en långsiktigt positiv utveckling för vårt län, är att få kvinnor att trivas i länet. I Västerbotten är en av våra viktigaste slutsatser att göra vårt yttersta för att skapa livsmiljöer där kvinnor trivs. För dit kvinnorna flyttar – dit följer också männen efter. Ungefär så går resonemanget numera, även om vi har haft vår beskärda del av mansschauvunism genom åren.  Här har vi steg för steg börjat göra upp med gammal unken ”machokultur” och jobbar varje dag på att rensa bort gammalt bråte som på sina håll lever kvar.

Så vill en region växa gäller det att bli attraktiv för kvinnor, och i synnerhet de unga kvinnorna. Det är en av de tunga strategiska slutsatserna inför framtiden som vi i Västerbotten har dragit, oavsett politisk tillhörighet.

I Västerbotten gör vi tummen upp för kvinnor på ledande positioner. Och ja, för att återknyta till Mikael Hassons inlägg så föredrar vi en öppen landshövding som ger transparens till beslut. Som uppmuntrar delaktighet.

Bastukulturen då? Inget fel på den som gillar basta i privata sammanhang (det är skönt att basta), men ett län skämmer verkligen ut sig om man på fullt allvar menar att officiella möten, sammanträden och överläggningar med ledande personer skall ske i bastun. Vilket himla skämt!

Så bastukulturen får gärna Norrbotten behålla. Och då kan gubbarna sitta där och se kvinnorna fly länet.
 

Så vilken utvecklingsstrategi väljer vi? Öppenhet eller slutenhet? Västerbotten eller Norrbotten? Valet borde vara enkelt! 🙂

 

Medborgarförslag bra för demokratin

Av , , Bli först att kommentera 10

Den här insändaren har jag i veckan fått publicerad dels i Västerbottens-Kuriren (tisdag), dels i Västerbottens Folkblad (torsdag). Lägger som vanligt upp den på bloggen eftersom alla inte har prenumeration på papperstidningen:

Positivt för demokratin med medborgarförslag!

År 2008 införde Umeå kommun möjligheten för umeborna att lämna in s.k. medborgarförslag. Detta som ett resultat av en motion som jag hade lämnat in för moderaternas räkning. Socialdemokraterna var i grunden negativa till förslaget, men fick göra reträtt när övriga partier tyckte att det var ett bra förslag. Därför är jag tyvärr inte förvånad att Lennart Holmlund (S) i ett reportage i VK (9/1) uttrycker sin skepsis mot reformen. Han har ju aldrig gillat den.

Moderaterna anser att möjligheten för umeborna att lämna in medborgarförslag är ett positivt inslag, som ett komplement till de traditionella politiska kanalerna. Ju fler som blir delaktiga i den politiska diskussionen i Umeå, desto bättre. Det är en välkommen delaktighetsreform och ett komplement till de traditionella politiska kanalerna. Skillnaden är bara att vi öppnar upp diskussionen för förslag från alla som överhuvudtaget vill vara med och framföra synpunkter.

Men resultatet då? En stor del har blivit avslagna, en stor del har blivit besvarade. Under förra året var det bara ett förslag som bifölls. Men detta skall inte tas till intäkt för att slopa möjligheten till medborgarförslag. Tänk om man skulle resonera på samma sätt när det gäller fullmäktigeledamöternas möjligheter att lämna in motioner?

Ca 7 av 10 kommuner i Sverige har infört medborgarförslag. Om Umeå skulle gå motsatt väg, och minska invånarnas möjlighet till inflytande vore det en förödande signal. Medborgarförslag är bra för demokratin och delaktigheten i vår kommun.

Anders Ågren
Kommunalråd (M)
Umeå

 

 

Bra med ökad delaktighet för umeborna i lokalpolitiken!

Av , , 11 kommentarer 6

Det finns stunder då jag är extra nöjd med möjligheten att blogga. Idag är ett sådant tillfälle.

Förra veckan blev jag intervjuad av VK apropå hur moderaterna ser på möjligheten för umeborna att lämna s.k. medborgarförslag. Jag förklarade bakgrunden, att det var en motion från (M) som hade blivit bifallen år 2008, vilket innebar en försöksperiod under två år och att det sedan år 2011 blev ett beslut om att permanenta försöket. Jag förklarade också att (M) är mycket positiva till möjligheten – det är ett viktigt komplement till de traditionella politiska kanalerna. Alla vill inte gå via partierna.

Sen kom artikeln i dagens tidning. Första sidan, samt två sidor inne i tidningen. Döm om min förvåning när jag överhuvudtaget inte är citerad. Däremot två företrädare för majoriteten. Lennart Holmlund (S) och Lennart Jacobsson (V). Men ingen kommentar från oss i oppositionen ansågs tydligen vara av intresse. OK om vi hade haft samma uppfattning, men så var ju inte fallet. Har tyvärr blivit mer och mer vanligt på sista tiden i den lokala nyhetsrapporteringen.

Så därför är det himla tur att bloggen finns. Här kan även vi övriga få komma till tals.

Har förövrigt lämnat in en interpellation till Holmlund (S) apropå framtiden för medborgarförslagen, med anledning av dagens artikel. Bifogas nedan.

 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S):
 
Har (S) tänkt avskaffa möjligheten att lämna in s.k. medborgarförslag?
 
Jag läser i VK (9/1) att kommunstyrelsens ordförande är skeptisk till medborgarförslag. De anses vara dyra att utreda och Holmlund (S) menar att man kan gå via de politiska partierna om man vill få igenom sina förslag.
 
Synpunkterna från socialdemokraterna är inte nya. Socialdemokraterna var ju i grunden negativa till förslaget om att införa möjligheten till medborgarförslag, men fick göra reträtt när övriga partier tyckte att det var ett bra förslag. Därför är jag tyvärr inte förvånad att socialdemokraterna uttrycker sin skepsis mot reformen.
 
Moderaterna anser tvärtom att möjligheten för umeborna att lämna in medborgarförslag är ett positivt inslag, som ett komplement till de traditionella politiska kanalerna. Ju fler som blir delaktiga i den politiska diskussionen i Umeå, desto bättre.
 
 
Mina frågor till Lennart Holmlund (S) blir därför:
 
1.      Tycker du att det är bra eller dåligt att umeborna kan lämna in s.k. medborgarförslag till kommunen?
2.      Har socialdemokraterna för avsikt att avskaffa denna möjlighet?
 
  
Umeå 2012-01-09
 
Anders Ågren
Kommunalråd (M)

 

Positivt med större delaktighet i politiken

Av , , 1 kommentar 7

För ca ett år sedan beslutade kommunfullmäktige i Umeå att permanenta försöket med medborgarförslag. Det var nämligen år 2008 som min motion om att införa medborgarförslag i Umeå, under en försöksperiod, blev bifallen. Och 2011 landade vi i slutsatsen  – alla partier var eniga – att fortsätta med medborgarförslag i Umeå.

Jag tycker att det är ett positivt inslag, som ett komplement till de traditionella politiska kanalerna.

Men resultatet då? En stor del har blivit avslagna, en stor del har blivit besvarade. Bara ett medborgarförslag har hittills blivit bifallen.

Men detta skall inte tas till intäkt för att slopa möjligheten till medborgarförslag i vår kommun. Tänk om man skulle resonera på samma sätt när det gäller fullmäktigeledamöternas möjligheter att lämna in motioner? P.g.a. att nästan inga motioner blir bifallna, så ska ingen i framtiden få lämna in motioner….. Nej, så skulle man självfallet inte kunna resonera. Och samma synsätt borde gälla medborgarförslagen.

Ju fler som blir delaktiga i den politiska diskussionen i Umeå, desto bättre. Det är en välkommen delaktighetsreform och ett komplement till de traditionella politiska kanalerna. Ca 7 av 10 kommuner i Sverige (både socialdemokratiska och borgerliga kommuner) har infört medborgarförslag – och de allra flesta är nöjda med resultatet.
 

1 kommentar
Etiketter: , , ,