Etikett: demokrati

Medborgarförslag bra för demokratin

Av , , Bli först att kommentera 10

Den här insändaren har jag i veckan fått publicerad dels i Västerbottens-Kuriren (tisdag), dels i Västerbottens Folkblad (torsdag). Lägger som vanligt upp den på bloggen eftersom alla inte har prenumeration på papperstidningen:

Positivt för demokratin med medborgarförslag!

År 2008 införde Umeå kommun möjligheten för umeborna att lämna in s.k. medborgarförslag. Detta som ett resultat av en motion som jag hade lämnat in för moderaternas räkning. Socialdemokraterna var i grunden negativa till förslaget, men fick göra reträtt när övriga partier tyckte att det var ett bra förslag. Därför är jag tyvärr inte förvånad att Lennart Holmlund (S) i ett reportage i VK (9/1) uttrycker sin skepsis mot reformen. Han har ju aldrig gillat den.

Moderaterna anser att möjligheten för umeborna att lämna in medborgarförslag är ett positivt inslag, som ett komplement till de traditionella politiska kanalerna. Ju fler som blir delaktiga i den politiska diskussionen i Umeå, desto bättre. Det är en välkommen delaktighetsreform och ett komplement till de traditionella politiska kanalerna. Skillnaden är bara att vi öppnar upp diskussionen för förslag från alla som överhuvudtaget vill vara med och framföra synpunkter.

Men resultatet då? En stor del har blivit avslagna, en stor del har blivit besvarade. Under förra året var det bara ett förslag som bifölls. Men detta skall inte tas till intäkt för att slopa möjligheten till medborgarförslag. Tänk om man skulle resonera på samma sätt när det gäller fullmäktigeledamöternas möjligheter att lämna in motioner?

Ca 7 av 10 kommuner i Sverige har infört medborgarförslag. Om Umeå skulle gå motsatt väg, och minska invånarnas möjlighet till inflytande vore det en förödande signal. Medborgarförslag är bra för demokratin och delaktigheten i vår kommun.

Anders Ågren
Kommunalråd (M)
Umeå

 

 

Bra med ökad delaktighet för umeborna i lokalpolitiken!

Av , , 11 kommentarer 6

Det finns stunder då jag är extra nöjd med möjligheten att blogga. Idag är ett sådant tillfälle.

Förra veckan blev jag intervjuad av VK apropå hur moderaterna ser på möjligheten för umeborna att lämna s.k. medborgarförslag. Jag förklarade bakgrunden, att det var en motion från (M) som hade blivit bifallen år 2008, vilket innebar en försöksperiod under två år och att det sedan år 2011 blev ett beslut om att permanenta försöket. Jag förklarade också att (M) är mycket positiva till möjligheten – det är ett viktigt komplement till de traditionella politiska kanalerna. Alla vill inte gå via partierna.

Sen kom artikeln i dagens tidning. Första sidan, samt två sidor inne i tidningen. Döm om min förvåning när jag överhuvudtaget inte är citerad. Däremot två företrädare för majoriteten. Lennart Holmlund (S) och Lennart Jacobsson (V). Men ingen kommentar från oss i oppositionen ansågs tydligen vara av intresse. OK om vi hade haft samma uppfattning, men så var ju inte fallet. Har tyvärr blivit mer och mer vanligt på sista tiden i den lokala nyhetsrapporteringen.

Så därför är det himla tur att bloggen finns. Här kan även vi övriga få komma till tals.

Har förövrigt lämnat in en interpellation till Holmlund (S) apropå framtiden för medborgarförslagen, med anledning av dagens artikel. Bifogas nedan.

 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S):
 
Har (S) tänkt avskaffa möjligheten att lämna in s.k. medborgarförslag?
 
Jag läser i VK (9/1) att kommunstyrelsens ordförande är skeptisk till medborgarförslag. De anses vara dyra att utreda och Holmlund (S) menar att man kan gå via de politiska partierna om man vill få igenom sina förslag.
 
Synpunkterna från socialdemokraterna är inte nya. Socialdemokraterna var ju i grunden negativa till förslaget om att införa möjligheten till medborgarförslag, men fick göra reträtt när övriga partier tyckte att det var ett bra förslag. Därför är jag tyvärr inte förvånad att socialdemokraterna uttrycker sin skepsis mot reformen.
 
Moderaterna anser tvärtom att möjligheten för umeborna att lämna in medborgarförslag är ett positivt inslag, som ett komplement till de traditionella politiska kanalerna. Ju fler som blir delaktiga i den politiska diskussionen i Umeå, desto bättre.
 
 
Mina frågor till Lennart Holmlund (S) blir därför:
 
1.      Tycker du att det är bra eller dåligt att umeborna kan lämna in s.k. medborgarförslag till kommunen?
2.      Har socialdemokraterna för avsikt att avskaffa denna möjlighet?
 
  
Umeå 2012-01-09
 
Anders Ågren
Kommunalråd (M)

 

Positivt med större delaktighet i politiken

Av , , 1 kommentar 7

För ca ett år sedan beslutade kommunfullmäktige i Umeå att permanenta försöket med medborgarförslag. Det var nämligen år 2008 som min motion om att införa medborgarförslag i Umeå, under en försöksperiod, blev bifallen. Och 2011 landade vi i slutsatsen  – alla partier var eniga – att fortsätta med medborgarförslag i Umeå.

Jag tycker att det är ett positivt inslag, som ett komplement till de traditionella politiska kanalerna.

Men resultatet då? En stor del har blivit avslagna, en stor del har blivit besvarade. Bara ett medborgarförslag har hittills blivit bifallen.

Men detta skall inte tas till intäkt för att slopa möjligheten till medborgarförslag i vår kommun. Tänk om man skulle resonera på samma sätt när det gäller fullmäktigeledamöternas möjligheter att lämna in motioner? P.g.a. att nästan inga motioner blir bifallna, så ska ingen i framtiden få lämna in motioner….. Nej, så skulle man självfallet inte kunna resonera. Och samma synsätt borde gälla medborgarförslagen.

Ju fler som blir delaktiga i den politiska diskussionen i Umeå, desto bättre. Det är en välkommen delaktighetsreform och ett komplement till de traditionella politiska kanalerna. Ca 7 av 10 kommuner i Sverige (både socialdemokratiska och borgerliga kommuner) har infört medborgarförslag – och de allra flesta är nöjda med resultatet.
 

1 kommentar
Etiketter: , , ,

Umeå ska kännetecknas av en fri och öppen debatt!

Av , , Bli först att kommentera 13

I dagens VK har jag följande replik till Olof Kleberg införd på debattsidan:

 

Umeå ska kännetecknas av en fri och öppen debatt!

Olof Kleberg skriver i VK (24/8) om synen med på yttrandefrihet och meddelarfrihet i Umeå kommun. Han ställer i sammanhanget en fråga till mig som moderat kommunalråd, om vad jag anser om Holmlunds (S) syn på bl.a. meddelarfriheten.

För mig är det självklart att Umeå ska präglas av öppenhet och en fri debatt. Åsikter ska kunna brytas mot varandra – idéer, åsikter och ideologier ska ventileras öppet innan det sedan är dags för beslut. Yttrandefrihet, tryckfrihet och meddelarfrihet är för mig självklarheter. Ingen ska behöva oroa sig för att jag efterforskar om han eller hon har läckt något till pressen. Det skulle aldrig falla mig in.

Men om jag får veta en sak i förtroende, oavsett om det gäller politik eller något annat, så behåller jag det för mig själv. Det är för mig också en självklarhet och en hederssak. Detta är inte särskilt kopplat till politik, utan en mer allmänmänsklig hållning och vi möter det i alla livets skeenden och sammanhang. Hur är du som människa?

Min förhoppning är att Umeå i ännu högre grad än idag ska präglas av en fri och öppen debatt. Där alla ska känna sig välkomna i den offentliga debatten utan oro för repressalier eller annat. Vi har tyvärr genom årens lopp sett exempel på motsatsen. Från moderaternas sida råder ingen som helst tvekan om hur vi ser på yttrandefrihet och meddelarfrihet.

Anders Ågren
Kommunalråd (M)
Umeå

People are people (1984)

Av , , Bli först att kommentera 7

Det finns mycket att fundera på i dessa dagar.Inte minst hur en människa kan begå såna fruktansvärda handlingar som i Norge.

Lyssnade påmina gamla idoler Depeche Mode ikväll, och de har en låt som är inne på det temat: People are people, från 1984. Lägger in videon nedan. Utdrag ur texten:


It's obvious you hate me
Though I've done nothing wrong
I've never ever met you so what could I have done

I can't understand
What makes a man
Hate another man
Help me understand

Ett angrepp på det öppna samhället

Av , , Bli först att kommentera 11

Har följt nyhetsrapporteringen från Norge under förmiddagen och det är svårt att ta in det ofattbara. Över 90 personer är hittills rapporterat dödade. Fruktansvärda ögonvittnesskildringar når oss via TV:n. Gärningsmannen visade sig vara en norrman, med högerextrema åsikter. Huruvida fler är inblandade, eller om den är ensam gäringsman, i de båda händelserna lär väl framtiden utvisa.

Att angripa dels regeringskvarteret, dels det socialdemokratiska ungdomsförbundets läger på Utöyn innebär att det är ett frontalangrepp på hela det demokratiska samhället. En massaker på unga, engagerade människor som genom demokratiskt arbete vill jobba för en bättre värld. Saknar nästan ord för att uttrycka min avsky.

Det som har skett i Norge är ett angrepp på det öppna, toleranta, fria samhället. Vi har alla ett ansvar att stå upp för vårt demokratiska samhällskick, och våra tankar går till alla norrmän, offren och deras anhöriga.

Norges sak är vår.

Bli först att kommentera
Etiketter: , , , , ,

Håll er till sanningen!

Av , , 1 kommentar 5

Hörde ett radioinslag på nätet där miljöpartiets och vänsterns gruppledare i Umeå beklagade sig över att det diskuteras politik på andra ställen än i sammanträdesrummen. Tydligen finns det ”ledande politiker” i Umeå som har fräckheten att exempelvis ha träffar med näringslivsföreträdare och t.o.m. äta lunch (!) med dessa.

 Jag vet inte om man ska skratta eller gråta.
 
Och jag som i min enfald trodde att det ingick i våra förtroendeuppdrag som politiska företrädare att ständigt vara ute och prata med umebor – oavsett om det nu är offentliganställda eller personer med koppling till näringslivet. För mig är det en självklarhet! Vad skulle vi få för omvärldsbevakning om vi endast fick diskutera aktuella frågor, projekt och politik i de politiska sammanträdesrummen???
 
När radioreportern ber om ett konkret exempel på frågor som görs upp i det dolda eller där kohandel skulle kunna tänkas ha skett, så nämner Alireza Mozahafi (MP) det förändrade befolkningsmålet (d.v.s. ambitionshöjningen från 150.000 till 200.000 invånare i Umeå år 2050) och att det ”ploppade upp via bloggen” (!) utan politisk diskussion.
 
Men sanningen är att det först togs upp i en kommunfullmäktigedebatt om just befolkningsmålet i november 2007, och sedan tog det nästan ett år innan fullmäktige slutgiltigt fattade beslut om den förändrade ambitionsnivån. Jag vet det eftersom det var jag som väckte frågan via en s.k. enkel fråga i KF, och det nådde massmedia via ett pressmeddelande som jag skickade ut. Och sedan har frågan gått exakt samma väg som övriga förslag som behandlas politiskt i fullmäktige.
 
Ska miljöpartiet komma med anklagelser om ”hot mot demokratin” så vore det klädsamt om man försökte hålla sig till sanningen.
1 kommentar
Etiketter: , , , , ,

Norouz

Av , , 1 kommentar 10

Idag tänkte jag passa på att skicka en nyårshälsning till alla dem som firar Norouz. En 4000 år gammal tradition, som bl.a. är iraniernas viktigaste högtid och enligt en uppgift som jag hörde firas den av så många som 3000 länsbor. Många, inte minst boende i Umeå, firar denna dag.

Det här är också ett utmärkt tillfälle att uttrycka stöd för det iranska folkets kamp för demokrati och mänskliga rättigheter. Vi får hoppas att den gamla diktaturen snart faller för folkets ansträngningar att nå frihet och demokrati.
Gott Nytt År!
1 kommentar
Etiketter: , , , ,